Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina

Ambulante zorgen

 • Dekking van tandzorgen, optische en andere ambulante zorgen
 • Gemakkelijk beheer dankzij ons platform voor werkgevers
 • Online versturen van de kosten door uw medewerkers

Bied uw medewerkers de gemoedsrust die ze verdienen

Dankzij onze collectieve verzekering ambulante zorgen zijn uw medewerkers gedekt voor gezondheidskosten die geen verband houden met een hospitalisatie en/of een zware ziekte.

De voordelen van onze verzekering

Voor u

Extralegaal voordeel 

Veel werkgevers bieden hun medewerkers een hospitalisatieverzekering aan als onderdeel van hun loonpakket. Het aanbieden van een verzekering ambulante zorgen onderscheidt u van andere bedrijven en is een essentiële troef om personeel aan te werven en te behouden.

Fiscaal voordeel 

Door een verzekering ambulante zorgen voor uw medewerkers te onderschrijven, zijn de premies die u betaalt vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en worden zij beschouwd als een belastingvrij sociaal voordeel. Deze premies blijven echter niet-aftrekbare beroepskosten.

Online beheer van uw contract

Dankzij ons gezondheidsplatform, Dail Healthcare, kan u in een paar muisklikken bepaalde gegevens van uw gezondheidscontracten online beheren en wijzigen.


Voor uw medewerkers

Tenlasteneming van dure medische kosten

De kosten voor ambulante zorgen, zoals de aankoop van een brilmontuur of het laten plaatsen van een tandkroon, kunnen snel de hoogte ingaan en op een jaar tijd heel hoog oplopen. Dankzij onze verzekering hoeven uw medewerkers niet meer wakker te liggen van de medische kosten die geen verband houden met een hospitalisatie en/of zware ziekte.

Beter voorkomen dan genezen

Met de verzekering ambulante zorgen van AXA worden aangeslotenen aangemoedigd om vanaf de eerste onrustwekkende tekenen naar hun gebit te laten kijken; door de terugbetaling van preventieve tandzorgen wordt dus de nadruk op preventie gelegd. Snel ingrijpen kan er tenslotte voor zorgen dat ernstigere schade wordt voorkomen!

Online terugbetalingsaanvraag

Via ons MyAXA Healthcare-platform kunnen uw medewerkers onder meer hun kosten voor ambulante zorgen versturen en een terugbetaling vragen.

Vereenvoudigde terugbetalingsprocedure van apotheekkosten

Via AssurPharma worden alle aanvragen voor de terugbetaling van apotheekkosten rechtstreeks van de apotheek naar de verzekeraar verzonden. Uw medewerkers moeten gewoon de AssurPharma-barcode downloaden op MyAXA Healthcare en ze laten inscannen door de apotheker.

Individuele voortzetting

Bij verlies van het voordeel van de dekking van de collectieve polis (vertrek uit de onderneming, pensioen ...) heeft de verzekerde de mogelijkheid om individueel een contract af te sluiten met gelijksoortige dekkingen als die van zijn vroegere verzekering ambulante zorgen. Dat nieuwe contract is levenslang.

Onze digitale tools

Voor u als werkgever

Dankzij ons Dail Healthcare-platform kan u onder meer alle gegevens van uw collectieve gezondheidsverzekeringen raadplegen en beheren (contract, aangeslotenen ...).

MELD U AAN

Voor uw medewerkers

Dankzij het MyAXA Healthcare-platform kunnen uw medewerkers onder meer alle gegevens van hun collectieve gezondheidsverzekering raadplegen en gemakkelijk hun terugbetalingen beheren.

Getrouwheidsprogramma

MyAXA Fidelity Health biedt uw medewerkers de mogelijkheid om bij onze partners van voordelen te genieten op tal van producten en diensten in verband met gezondheid en fysiek en mentaal welzijn. Dit programma is toegankelijk vanaf het MyAXA Healthcare-platform.

MyAXA Healthcare

Gespecialiseerde teams

Onze verschillende teams werken samen om u producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw behoeften.

Contacteer AXA

EBI Flash

Ontdek het laatste nieuws over employee benefits

Naam Datum Download
Naam
Transparantiewet en de tweede pensioenpijler
Datum
14/12/2023
Download
Naam
AXA Gezondheidsverzekering: nieuws over terugbetalingen en het gezondheidsplatform in een nieuw jasje
Datum
20/11/2023
Download
Naam
Rendement Main Fund 2022
Datum
13/06/2023
Download
Naam
Nieuwe wettelijke plafonds 2023
Datum
01/03/2023
Download
Naam
Coronavirus Q&A (update 22/04/2021)
Datum
22/04/2021
Download

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Ambulante Zorgen afsluit.

Elke verzekering heeft haar beperkingen qua dekkingen, vergoedingsplafonds, eigen risico’s en/of uitsluitingen.
De belangrijkste beperkingen zijn:

 • de kosten voor tandprothesen zijn beperkt tot één behandeling om de vijf jaar voor eenzelfde tand
 • de montuurkosten zijn beperkt tot één tegemoetkoming om de vijf jaar
 • de tegemoetkoming in de kosten van medisch begeleide voortplantingen is beperkt tot het plafond dat in de algemene voorwaarden is bepaald

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

 • poging tot zelfmoord
 • psychische aandoening zonder objectieve symptomen
 • drugsverslaving
 • esthetische behandeling
 • vruchtbaarheidsbehandeling (behalve medisch begeleide voortplanting)
 • medische en paramedische behandelingen en geneesmiddelen die niet worden erkend door het RIZIV

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en in de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn ook beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Deze collectieve verzekering Ambulante Zorgen werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Ze is onderworpen aan het Belgisch recht en behoort tot tak 2. Deze verzekering wordt afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as