Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

inhoud van het omstandig verslag

Deel 1: in te vullen door de bevoegde preventiedienst​ ​

1.​ ​De identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers.
2.​ ​De gedetailleerde beschrijving van de plaats van het ongeval.
​3. ​De gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden van het ongeval, inclusief beeldmateriaal.
4.​ De vastgestelde oorzaken van het ongeval:​

a. primaire oorzaken: de materiële feiten die het ongeval mogelijk hebben gemaakt zoals:
- ontbrekend of incorrect collectief beschermingsmiddel
- ontbrekend of incorrect persoonlijk beschermingsmiddel
- ontbrekende of uitgeschakelde machinebeveiliging.
b. secundaire oorzaken: de oorzaken van organisatorische aard, waardoor de primaire oorzaken zijn ontstaan zoals:
- niet uitgevoerde risicoanalyse
- ontbrekende instructie
- gebrekkig toezicht op naleving instructies
- niet correct functionerende IDPB.
c. tertiaire oorzaken: de materiële of organisatorische oorzaken die zich bij derden situeren zoals:
- ontwerpfout of fabricagefout van een machine
- foutief advies van een EDPB of van een EDTC.

5.​ Aanbevelingen om herhaling van het ongeval te vermijden.
6.​ ​De identificatie van de werkgever en de bevoegde preventiedienst.
7.​ ​De identificatie van de personen die het verslag hebben opgesteld.
8.​ ​De identificatie van de personen aan wie een afschrift van het verslag toegezonden is.

Deel 2: in te vullen en te ondertekenen door de werkgever

​ ​
​9. ​De inhoud van de genomen beslissingen over maatregelen die elkeen zal treffen om herhaling van het ongeval te voorkomen, geselecteerd op grond van de aanbevelingen door de IDPB/ EDPB, desgevallend de adviezen CPB(‘s), of na overleg met IDPB/ EDPB/ CPB, de “equivalente alternatieve maatregelen”.
10.​ ​Een actieplan dat de termijnen bevat binnen welke de maatregelen toegepast zullen zijn alsook de verantwoording van deze termijnen.
11.​ ​Het advies van de respectievelijke comités over de oorzaken van het ernstig arbeidsongeval en over de maatregelen die zijn voorgesteld om herhaling ervan te vermijden.

Voor een blanco exemplaar van het omstandig verslag

Voor een voorbeeld van een omstandig verslag, contacteer