Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

inhoud van het voorlopig verslag

Deel 1: in te vullen door de bevoegde preventiedienst​ ​

1.​ ​De identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers.
​2. ​De gedetailleerde beschrijving van de plaats van het ongeval.
​3. ​Een eerste omschrijving van de omstandigheden van het ongeval.
4.​ ​De vastgestelde primaire oorzaken.
 De primaire oorzaken zijn de materiële feiten die het ongeval mogelijk hebben gemaakt zoals:
 - ontbrekend of incorrect collectief beschermingsmiddel
 - ontbrekend of incorrect persoonlijk beschermingsmiddel
 - ontbrekende of uitgeschakelde machinebeveiliging.

Deel 2: in te vullen en te ondertekenen door de werkgever​ ​

5.​ ​Een gedetailleerd overzicht van de nog uit te voeren onderzoeken met vermelding van de materiële feiten waardoor geen omstandig verslag kan worden bezorgd.
6.​ ​De bevindingen van de afvaardiging van het comité die zich na het ernstig arbeidsongeval onmiddellijk ter plaatse heeft begeven.
7.​ ​De adviezen van de respectievelijke comités die al vastgelegd zouden zijn in goedgekeurde notulen op het ogenblik van het bezorgen van het voorlopig verslag aan de ambtenaar.

 Voor een blanco exemplaar van het voorlopig verslag

Voor een voorbeeld van een voorlopig verslag, contacteer