Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

de preventiedienst heeft een onderzoeksopdracht gekregen

​wat is de taak van de bevoegde preventiedienst?

  • Onmiddellijk elk ernstig arbeidsongeval onderzoeken op vraag van de werkgever. Het omstandig verslag wordt door deze laatste binnen de 10 dagen na het ongeval naar de ambtenaar TWW gestuurd op papier of via een technologisch middel.
  • Als dit om bepaalde wettelijk vastgelegde redenen niet mogelijk is binnen die termijn (bv. omdat er moet gewacht worden op bepaalde laboratoriumonderzoeken), moet er ten minste een voorlopig verslag gemaakt en gestuurd worden binnen dezelfde 10 dagen.
  • Een bijkomend verslag maken indien de ambtenaar TWW hierom vraagt.

Over de bevoegde preventiedienst

wat moet er in een omstandig verslag staan?

Het bestaat uit twee luiken:

  • Het verslag van de preventiedienst zelf met onder andere een beschrijving van de plaats en omstandigheden van het ongeval, de vaststelling van de primaire, secundaire en tertiaire oorzaken en haar aanbevelingen.
  • Het door de werkgever te ondertekenen luik met onder andere een concreet actieplan.

Voor de volledige inhoud van het omstandig verslag

Voor een blanco exemplaar van het omstandig verslag

wat moet er in een voorlopig verslag staan?

Het bestaat uit twee luiken:

  • Het verslag van de preventiedienst met onder andere een beschrijving van de plaats en omstandigheden en de vaststellingen van de primaire oorzaken van het ongeval.
  • Het door de werkgever te ondertekenen luik met onder andere een overzicht van de nog uit te voeren onderzoeken, de redenen van het uitblijven van het omstandig verslag en de leveringstermijn ervan. De ambtenaar TWW bepaalt of de motieven en vooropgestelde termijn aanvaardbaar zijn. Over het beoordelen van de motieven en de termijn

Voor de volledige inhoud van het voorlopig verslag

Voor een blanco exemplaar van het voorlopig verslag

wat als er geen voorlopig of omstandig verslag geleverd wordt binnen de termijn?

De ambtenaar TWW kan een deskundige aanstellen.

Over de deskundige