Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

de werkgever geeft een onderzoeksopdracht

​wat is uw taak als werkgever?

  • Onmiddellijk opdracht geven aan de bevoegde preventiedienst voor een diepgaand onderzoek dat hij weergeeft in een verslag. Dat laatste moet u aanvullen met een concreet actieplan en vervolgens tekenen. U dient er voor te zorgen dat het omstandig verslag binnen de 10 dagen na het ongeval is opgestuurd naar de ambtenaar TWW.
   Over deze opdracht
  • Bij een ongeval met dodelijke afloop of een blijvend letsel (= een ‘zeer ernstig’ ongeval) dient u samen met het geven van de opdracht aan de preventiedienst ook onmiddellijk aangifte te doen aan de met toezicht belaste ambtenaar TWW.
  • Bewarende maatregelen nemen om de onmiddellijke herhaling van eenzelfde of gelijkaardig ongeval te vermijden.

aan welke werkgever komt deze verplichting toe bij werken met derden, uitzendarbeid of tijdelijke of mobiele bouwplaatsen?

De betrokken werkgevers, gebruikers, uitzendbureaus, bouwdirecties, (onder)aannemers en zelfstandigen (alle rechtspersonen en fysische personen) moeten vooraf afspreken wie aan de opgelegde verplichtingen zal voldoen.

wat verstaan we onder een ‘bevoegde preventiedienst’?

  • In A-, B- en C-bedrijven kan de opdracht uitgevoerd worden door de interne preventieadviseur Niveau 1 of Niveau 2. Indien deze er niet is, wordt de opdracht uitgevoerd door de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming.
  • In D-bedrijven moet het omstandig verslag altijd door de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming uitgevoerd worden.

Over A-, B-, C- en D-bedrijven

 

Welk niveau moet de interne preventieadviseur hebben?
Dat hangt af van de bedrijfssector en het personeelsbestand. Kijk hier

wat gebeurt er als er een preventiedienst ontbreekt in het bedrijf of wanneer er een slechte samenwerking is tussen werkgever en preventiedienst?

De ambtenaar TWW kan een deskundige aanstellen, zonder de afloop van de termijn van 10 dagen te moeten afwachten.

Over de deskundige

OPGELET: in twee andere gevallen kan de ambtenaar TWW onmiddellijk een deskundige aanstellen

Dus zonder de afloop van de termijn van 10 dagen te moeten afwachten:

  • Een bijzonder ernstig arbeidsongeval (bv. omdat er meerdere dodelijke slachtoffers of ernstig gekwetsten zijn).
  • Een ongeval in complexe omstandigheden (bv. omdat verschillende partijen zonder onderlinge contractuele banden betrokken zijn).