Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

overzicht van de wetgeving over ernstige arbeidsongevallen

  • Wet van 04.08.1996 op het Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk(BS 18.09.1996)
  • Wet van 10.04.1971 betreffende de arbeidsongevallen
  • KB van 27.03.1998 - Beleid inzake Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS 31.03.1998)
  • KB van 27.03.1998 - Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (BS 31.03.1998)
  • KB van 27.03.1998 - Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (BS 31.03.1998)
  • KB van 28.05.2003 - KB tot uitvoering van hoofdstuk XIbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de deskundigen betreft (BS 12.06.2003)
  • Wet van 27.12.2004 (Programmawet - BS 31.12.2004)
  • KB van 24.02.2005 - KB houdende diverse bepalingen ter bestrijding van ernstige arbeidsongevallen en de vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften (BS 14.03.2005)

Adressen directies Welzijn op het werk - http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550