Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

wagenparkverzekeringen

Enkel de aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor uw wagenpark.

even noodzakelijke aanvullende verzekeringen

De omniumverzekering van de schade aan de eigen voertuigen van uw bedrijf

  • ten gevolge van brand, glasbreuk, botsing met dieren of natuurkrachten (basisdekkingen)
  • door diefstal en/of ongeval (keuzedekkingen).

Voeren uw medewerkers voor u ook opdrachten uit met hun persoonlijke voertuig?
Sluit dan zeker een ‘omnium opdrachten’-verzekering voor hen af. Dat zal hen zeker geruststellen.

De rechtsbijstandsverzekering

Als een bevredigende minnelijke schikking onmogelijk blijkt te zijn, komt deze verzekering tussen in de procedurekosten en ook in de erelonen van uw vrij gekozen advocaat, expert of deurwaarder.

heeft u vrachtwagens in uw wagenpark?

Voor vrachtwagens die zaken vervoeren kunnen we een bijzonder verzekerings- en bijstandspakket voorstellen.​

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product, meer specifiek in de aanvullende verzekering, zijn de volgende:

  • De verzekering aansprakelijkheid dekt niet de schade aan het verzekerd voertuig, de schade aan goederen die tegen betaling vervoerd worden, de schade veroorzaakt door de dief die het verzekerd voertuig bestuurt, …
  • De verzekering omnium dekt niet de schade aan vervoerde goederen, waardevermindering, schade tijdens de verhuring van het verzekerd voertuig, schade door alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 g/l, …
  • De verzekering rechtsbijstand dekt niet de strafrechtelijke vervolging voor een opzettelijk feit, de geschillen omtrent de dekking rechtsbijstand, de betaling van de boeten, de schuldinning, …

Het product Comfort Auto Fleet is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.
Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

  • Advies zonder verbintenis
  • Persoonlijk onderhoud
  • Je krijgt een offerte
  • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt
Een makelaar vinden

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).