Ga naar de hoofdinhoud

Onze expertise ten dienste van de klant

Zoals de diensten en producten van uw bedrijf het resultaat zijn van uw knowhow, zo stellen wij onze expertise ter beschikking van onze klanten in elk stadium van het contract.
  • Een goede kennis van het risico laat ons toe u te helpen bij het ontwikkelen van een risicobeheersplan. Wij beschikken daarom over een team van gespecialiseerde safety advisors op wie u als klant gratis een beroep kan doen voor de ontwikkeling van zulk plan.
  • Voor samenhangende diensten doen we soms een beroep op partners, zowel binnen als buiten de AXA Groep.
  • Na een schadegeval of een ongeval hebben het slachtoffer en soms ook zijn familie en het bedrijf snel hulp nodig. Daarom voorzien we in onze producten ook toegang tot een callcenter 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor bijstand bij een arbeidsongeval of bijstand bij een schadegeval auto.