Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

AXA helpt u om te gaan met onvoorziene omstandigheden

AXA helpt je om te gaan met onvoorziene omstandigheden

​De druk op het openbaar bestuur neemt voortdurend toe voor opdrachten waarvoor een dringende investering nodig is, terwijl de middelen om ze te realiseren elk jaar kleiner worden.

In deze context is het meer dan ooit noodzakelijk om te steunen op betrouwbare partners om om te gaan met onvoorziene omstandigheden. Verzekeringen die afgestemd zijn op de risico's, geoptimaliseerde premies, verzekeringsoplossingen die beantwoorden aan de dagelijkse prioriteiten en de uitdagingen van morgen, allemaal troeven waarmee het bestuur zijn taken op een meer serene manier kan uitvoeren.

AXA analyseert uw risico’s, geeft u advies om ze te verminderen, en helpt u om te gaan met onvoorziene omstandigheden.

 

een gepersonaliseerd aanbod

Een openbaar bestuur beheert heel uiteenlopende beroepen, infrastructuren en voertuigen. En dan hebben we het nog niet over occasionele situaties, zoals de organisatie van een tentoonstelling, carnaval, een barbecue aan het einde van het jaar... AXA stelt u aangepaste oplossingen voor in alle takken en voor alle mogelijke gevallen.

een bevoorrecht contactpersoon

Uw AXA accountmanager wordt uw aanspreekpunt. Een specifiek contact met het oog op een soepel beheer van de dossiers. Win tijd dankzij uw accountmanager: hij verwijst al uw vragen door naar de betrokken diensten. Optimaliseer uw budget dankzij uw accountmanager: hij helpt u uw werkelijke behoeften te bepalen. Omgaan met specificiteiten dankzij uw accountmanager: hij legt u concepten uit zoals de omnium opdracht*, en in welk geval deze nuttig is.

een concreet voorbeeld van tegemoetkoming

Ondanks herhaaldelijke preventie-inspanningen is er brand ontstaan in een gemeenteschool in het Brussels gewest. De gemeenteverantwoordelijke van de werkzaamheden heeft onmiddellijk contact opgenomen met zijn accountmanager om te weten hoe hij te werk moet gaan. Deze laatste heeft de opening van het dossier bij AXA gecoördineerd, contact opgenomen met de schadeverantwoordelijke en de expert die is aangewezen voor de eerste vaststellingen. Hij heeft aan zijn klant uitgelegd hoe de hele procedure verloopt, hoe zijn hele dossier online wordt beheerd en opgevolgd.

Gemeentebesturen, politiezones, ziekenhuizen, OCMW's, rusthuizen hebben alvast hun vertrouwen gesteld in AXA. Waarom u niet?

*Dekking auto omnium wanneer een personeelslid zijn privévoertuig gebruikt voor professionele verplaatsingen.