Ga naar de hoofdinhoud
Pijlen die de weg wijzen in het complexe landschap van de overheidsopdrachten voor verzekeringen. Pijlen die de weg wijzen in het complexe landschap van de overheidsopdrachten voor verzekeringen.

Blog

Gids voor overheidsopdrachten verzekeringen | Blog AXA.be

Top

| 4 min lezen.

De ‘Gids voor overheidsopdrachten verzekeringen niet-leven’: praktisch en resultaatgericht

Overheidsopdrachten zijn complex en tijdrovend, maar publieke entiteiten kunnen er nu eenmaal niet omheen. Dankzij een praktische en resultaatgerichte gids, ontwikkeld door het team Publieke Sector van AXA, worden overheidsopdrachten voor verzekeringen vanaf nu een pak toegankelijker. In deze gids worden alle aspecten van de opdracht samengebracht en de verschillende procedures helder uitgelegd. We spraken erover met Peter Verleysen, commercieel verantwoordelijke Publieke Sector bij AXA.

Een gids voor overheidsopdrachten verzekeringen: waarom dit initiatief?

Peter Verleysen: “Wij willen met deze gids publieke entiteiten een aantal handvaten aanreiken. We leggen hen uit welke mogelijkheden de verschillende procedures bieden en geven concrete tips die onze klanten helpen om een overheidsopdracht Verzekeringen succesvol af te ronden.”

“Een overheidsopdracht moet meer zijn dan het afvinken van een wettelijke verplichting en is niet geslaagd enkel en alleen omdat er geen bezwaar werd ingediend. Een procedure is voor mij pas echt geslaagd als het lastenboek de belangstelling opwekt van meerdere kandidaat-verzekeraars.”

Peter Verleysen, commercieel verantwoordelijke Publieke Sector bij AXA

“We hebben de afgelopen jaren immers vastgesteld dat in België steeds minder verzekeraars geïnteresseerd zijn in overheidsopdrachten. Soms is er maar één of zelfs geen kandidaat die inschrijft.”

“Dit heeft volgens mij vaak te maken met een gebrek aan kennis van de werking van de verzekeringsmarkt. Een lastenboek en de technische bepalingen opstellen kan iedereen. Deze gids zorgt ervoor dat de kans op meerdere inschrijvers verhoogt, door een beter inzicht te geven in de procedures die eigen zijn aan de verzekeringen en de specifieke kenmerken ervan.”

Een andere kijk op overheidsopdrachten

Drie basisprincipes van de wetgeving Overheidsopdrachten kunnen een bron van inspiratie zijn voor publieke entiteiten:

  • kiezen voor de procedure die de grootst mogelijke mededinging tot stand brengt
  • risico’s goed analyseren en alle relevante informatie meedelen aan alle verzekeraars om de transparantie te waarborgen
  • ruimte laten voor dialoog met alle inschrijvers vanuit het gelijkheidsbeginsel

Dit alles moet leiden tot een lastenboek dat motiverend is en alle potentiële inschrijvers nog voldoende ruimte geeft om creatief te zijn en hun sterke punten naar voren te brengen.

Door de overheidsopdracht goed voor te bereiden (eventueel met de hulp van een consultant), kan u eigenlijk al veel te weten komen over uw toekomstige verzekeraar. Op deze manier vermijdt u dus om een mogelijke kandidaat over het hoofd te zien.

“Dat is volgens mij het doel van de hele opdracht, zeker zijn dat de publieke entiteiten het beste uit de markt kunnen halen zodat ze een keuze hebben tussen verschillende kandidaten en vervolgens het beste aanbod kiezen.”

Peter Verleysen, commercieel verantwoordelijke publieke sector bij AXA

Het team Publieke Sector

Peter Verleysen: “Bij AXA werken we met ons hele team samen om de publieke sector dag in, dag uit te ondersteunen. Dankzij die samenwerking komen we tot een mooie dynamiek waarbij medewerkers van alle leeftijden, ervaring, expertisegebieden en culturen met elkaar samenwerken. Ons team is een goed geoliede machine waar de medewerkers elkaar helpen en informatie uitwisselen, in het belang van de klant.”

“Intern zijn we de ambassadeurs van de publieke entiteiten. Doordat we dagelijks in contact zijn met onze klanten, kunnen we nieuwe ideeën aandragen voor de ontwikkeling van producten en diensten voor onze klanten, op het vlak van IT, marketing, preventie, opleidingen …”

Wat heeft 2024 in petto? “We gaan onze aanwezigheid bij de publieke entiteiten verder versterken en zijn gemotiveerder dan ooit: we moeten ervoor zorgen dat onze klanten tevreden zijn en dat we hun ervaring met AXA nog een niveau hoger tillen”, concludeert Peter Verleysen.

Klaar voor de volgende overheidsopdracht?

Vraag uw Gids Overheidsopdrachten Verzekeringen niet-leven
Stuur ons een e-mail met uw Naam, Voornaam, Organisatie en Functie.

DEEL DIT ARTIKEL