Ga naar de hoofdinhoud

Onze preventiepolitiek

Uw risicobeheersplan mee helpen ontwikkelen 

Een efficiënt risicobeheer is een winstgevende investering.

Minder ongevallen en schadegevallen betekenen immers

  • Minder verliezen, meer efficiëntie en dus een flinke kostenbesparing.
  • Meer gemotiveerde werknemers en dus een gunstiger sociaal klimaat.

Voor ons beiden is dat een stevige basis voor een hechte relatie op lange termijn.

Wij bieden u

de hulp van het gespecialiseerde team Safety Advice Services om de risico's in uw bedrijf te beheersen in het kader van

Het team Safety Advice Services

  • Safety Advisors verspreid over het hele land, met een ruime knowhow op het vlak van preventie. Zij werken op uw verzoek als consultant en ontwikkelen een dynamische preventiestrategie. Er is altijd een Safety Advisor aanwezig op kantoor.
  • Het informatica- en bureauticateam dat voortdurend de schakel vormt voor algemene en specifieke informatie (bijv. preventiestatistieken, vragen over D@il).
  • Audiovisuele specialisten die bedrijven ondersteunen met films, folders, affiches…

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as