Ga naar de hoofdinhoud
NL
test test

Blog

Steeds meer agressie op het werk. <br>Bij u ook ?

Top

Steeds meer agressie op het werk.
Bij u ook ?

Agressie maakt elk jaar een steeds groter deel uit van het aantal arbeidsongevallen. Daarbij speelt de activiteitensector een beslissende rol: de risico's zijn met name groter in de sociale sector, de gezondheidssector, het onderwijs, de transportsector, bij openbare besturen, bij defensie ...

Dat blijkt uit een studie die AXA uitvoerde bij haar klanten in de privé en de overheidssector over arbeidsongevallen ten gevolge van agressie door derden. Ter gelegenheid van de " internationele dag van de veiligheid en gezondheid op het werk" publiceerde de maatschappij een persdossier rond dit thema.
AXA is van mening dat deze gevallen niet altijd voldoende ernstig worden genomen en wil dit dossier gebruiken om meer bewustwording te creëren rond dit thema.

Enkele opvallende conclusies

 • 3/4 van de ondervraagde klanten beschikken niet over een inventaris van de gevallen van agressie op het werk. Nochtans kan het slachtoffer, door agressie in kaart te brengen, beschrijven wat hij of zij heeft meegemaakt en kan de werkgever enkel zo deze gevallen identificeren om beter te kunnen reageren.
 • Slechts één op de drie klanten neemt het thema agressie op in het onthaal van nieuwe medewerkers.
 • Medewerkers met minder anciënniteit zijn vaker het slachtoffer van agressie.
 • Tussen 18 en 6 uur komt agressie hoofdzakelijk voor in de zorg en het openbaar vervoer, in de horeca en de veiligheidssector.
 • Stress, risico op burn-out, angst, depressie ... de schade die aan het slachtoffer wordt berokkend, vormt ook een bedreiging voor de werkgever: AXA telt jaarlijks zo'n 23.000 verloren dagen, waarbij het in 68% van de gevallen gaat om afwezigheden van meer dan 12 weken en in 10% van de gevallen in 2019 zelfs om bijna drie maanden arbeidsongeschiktheid.

Wist je dat?

 • 7 van de 10 belangrijkste factoren die aanleiding geven tot agressie op het werk hebben te maken met de blootstelling van het personeel aan het publiek, de kwetsbaarheid van het personeel, communicatieproblemen, enz ...
 • Agressie heeft niet alleen rechtstreekse gevolgen voor het slachtoffer, maar ook nefaste effecten voor de werkgever: minder tevredenheid van de betrokken personen, minder productiviteit, meer afwezigheden en meer verloop.
 • Geweld op het werk is één van de psychosociale risico’s die elke werkgever wettelijk moet identificeren en bestrijden met gepaste preventiemaatregelen. Het slachtoffer van agressie heeft recht op psychosociale hulp.

Ontdek onze gratis gids

 • Moet een werkgever melding maken van verbale agressie?
 • Met welke acties kunt u uw personeel ondersteunen na een voorval van agressie?
 • Hebt u een vertrouwenspersoon aangesteld?

Deze gids is een nuttig instrument dat u zal helpen om uw beleid rond de preventie van agressierisico's op te starten of aan te vullen. U vindt er alle belangrijke elementen in terug, samen met een overzicht van alle wettelijke vereisten in het kader van het risicobeheer.

DEEL DIT ARTIKEL