Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Schadestatistieken

Top

| 8 min lezen.

Schadestatistieken

Een handig instrument om het risico te verbeteren

Om het aantal ongevallen onder controle te houden, zijn schadestatistieken de ideale tool omdat ze belangrijke signalen kunnen geven zowel aan de verzekerde als aan de verzekeraar. Ze bieden een schat aan informatie en laten beide partijen nadenken over mogelijke oplossingen om deze risico's beter onder controle te krijgen. Een goed geïnformeerde verzekerde kan met de hulp van zijn verzekeraar samen opportuniteiten detecteren en acties ondernemen om de situatie te verbeteren.

Over welke signalen gaat het en wat vertellen ze ons?

De signalen die wij als verzekeraar analyseren zijn: de frequentie van de schadegevallen indien er sprake is van een arbeidsongeval en de verdeling van die schadegevallen volgens oorzaken en betrokken voorwerp. Ze geven een aanwijzing over de manier waarop een bestuur omgaat met de risico's waarmee ze wordt geconfronteerd. Het gaat daarnaast ook om de evolutie van ernstige ongevallen die een langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Aansluitend kan er ook nog op andere parameters geanalyseerd worden zoals anciënniteit van de slachtoffers, dag van het ongeval, letsel…

Een derde aspect is de financiële last die de ongevallen met zich meebrengen, in verhouding tot het premievolume, en de vergelijking ervan met gelijkaardige sectoren. Wanneer we al deze gegevens in kaart brengen, hebben we een duidelijk zicht op de organisatie in termen van risicobeheer en schadestatistieken. Door rekening te houden met al deze signalen kan een bestuur samen met haar verzekeraar de juiste beslissingen nemen om tijdig haar beleid bij te sturen.

Gert Brion
Preventie-ingenieur bij AXA

“Onze klanten zijn het meest gebaat bij een aanpak waarbij zowel het preventieve als het financiële aspect aan bod komen.”

"Een klant heeft er niets aan wanneer ik hem vertel dat we te maken met goede statistieken indien dit niet strookt met de realiteit, aldus Gert Brion, preventie-ingenieur bij AXA. Gert is expert op het gebied van preventie: hij analyseert de informatie en adviseert klanten door ze acties voor te stellen die een concrete impact kunnen hebben op de situatie.

'Wij willen weten waar wij staan'

Wanneer de indicatoren negatief evolueren, dan heeft dat gevolgen voor de schade/premie ratio. Deze ratio stelt de verzekeraar in staat om te zorgen voor een billijk evenwicht tussen het bedrag van de geïnde premies en de financiële verplichtingen.

"Daarom maken wij, bij voorkeur op hetzelfde moment, naast een analyse van de situatie op het terrein en van de ongevalstatistieken, ook een analyse van de uitgaven, want die twee aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is belangrijk voor onze verzekerden want op die manier kunnen ze niet alleen de positieve of negatieve evolutie van het aantal ongevallen zien maar ook de gevolgen hiervan voor het financiële resultaat van het verzekeringscontract. Onze klanten zijn het meest gebaat bij een aanpak waarbij zowel het preventieve (verhoogde ongevallenfrequentie en verloren dagen) als het financiële aspect (medische kosten, reserves voor ongeschiktheid...) aan bod komen. Als de klant van bij de start van de samenwerking op de hoogte is van al deze alarmsignalen, zal hij beter in staat zijn om tijdig concrete acties te nemen en dan zal hij niet wachten tot de volgende overheidsopdracht."

Met de juiste informatie krijgen we alles uitgelegd

Zolang de samenwerking niet van start is gegaan, is de beschikbare informatie voor de verzekeraar eerder beperkt. In de privésector beschikt hij over elementen die een vergelijking met gelijkaardige sectoren mogelijk maken. Voor de openbare sector is het minder eenvoudig om een vergelijking per sector te maken omdat er zoveel verschillende activiteiten binnen een openbaar bestuur worden uitgeoefend. Een lastenboek geeft zelden tot nooit gedetailleerde informatie over het preventiebeleid binnen het openbaar bestuur. Hierdoor kan het lastig worden voor een verzekeraar om voorafgaandelijk alle risico's in kaart te brengen.

"Zodra het de klant enige tijd bij ons in portefeuille zit, hebben wij gegevens ter beschikking en kunnen wij deze analyseren. Op basis van een preventiebezoek kan het al heel nuttig zijn om bijvoorbeeld vast te stellen dat er een preventiestructuur bestaat, dat er acties aan de gang zijn, maar dat de inspanningen tot nu toe nog geen voldoende vruchten hebben afgeworpen.”

Zoeken, analyseren, uitdiepen, opleiden

Gert hamert erop: als we komaf willen maken met de meest voorkomende oorzaken, moeten we de ongevallen in detail analyseren. Er zijn twee soorten analyses die interessante gegevens kunnen opleveren voor verbetering van het risico:

  • Bij de klassieke analyses wordt er aandacht besteed aan de ongevallenfrequentie, de omstandigheden, de plaatsen... "Bij deze analyses zie ik vaak dat er bij de klant meer aandacht gaat naar arbeidsongevallen dan naar de ongevallen die zich tijdens verplaatsingen op de arbeidsweg voordoen. Niettemin merken we soms dat de impact op de statistiek van deze weg-werkongevallen groter is dan de impact van de arbeidsongevallen", legt de preventie-ingenieur uit.
  • In de analyses wordt ook gekeken naar de ongevallen met beperkt werkverlet. Een kleine verwonding, een blauwe plek, een oppervlakkige snijwonde... In het privéleven zouden wij hiervoor waarschijnlijk niet naar de dokter zijn gegaan of ziekteverlof hebben gekregen. Wanneer men al deze verloren dagen bij elkaar optelt, dan hebben ook deze een invloed op de statistieken en de organisatie. In sommige gevallen kan het werk van het slachtoffer in overleg met de dokter worden aangepast zodat het slachtoffer sneller het werk kan hervatten.
  • Niet-klassieke analyses zijn op z'n minst even interessant. "Als ik in het kader van de preventie van bvb auto-ongevallen vaststel dat iemand op korte tijd twee verkeersongevallen heeft gehad, dan ga ik na wat we kunnen doen om het gelijkaardige ongevallen te voorkomen: hebben ze nood aan een opleiding, een individueel gesprek over het belang van veiligheid...?"
  • En hoe zit het met de risico’s in het kader van burgerlijke aansprakelijkheid? Ook hier is het van cruciaal belang dat we zoveel mogelijk informatie krijgen van de verzekerde om de statistieken van de verzekeraar optimaal te kunnen interpreteren en te kijken naar opportuniteiten voor preventie.

"We gaan erover nadenken"

Gert Brion: "Dat is wat ik vaak te horen krijg als ik acties voorstel. Het is niet gemakkelijk om veranderingen door te voeren in een organisatie, ook al zijn de financiële resultaten soms niet houdbaar."
De hiërarchie bewuster maken van preventie, de bedrijfscultuur veranderen, de boodschap overbrengen op het terrein, gedecentraliseerde gemeentelijke teams opleiden, nagaan of de procedures worden nageleefd en waakzaam blijven... Veiligheid is iets waar men zich dagelijks voor moet inzetten.

Doe de Prevention check!

Om na te gaan of u momenteel voldoende maatregelen neemt om uw personeel te beschermen, vindt u op MyAXApro en axa.be een handige tool met veiligheidsvragen

Samenwerken om het risico onder controle te krijgen

Risicobeheer moet niet alleen centraal staan in de samenwerking tussen een organisatie en haar medewerkers, maar ook tussen de verzekerde en de verzekeraar. Een klant die actief meewerkt, voelt zich gesteund omdat hij er op vertrouwt dat hij dankzij de expertise van de maatschappij zijn schadestatistieken zal kunnen verbeteren. Anderzijds rekent de verzekeraar op de verzekerde om te reageren op de signalen, om de waargenomen problemen aan te pakken en de veiligheidsacties die hij heeft goedgekeurd op te volgen.

Het jaar 2021 is afgesloten, het ideale moment voor een overleg rond schadestatiestieken. Uw account manager is ter beschikking om dit te organiseren. Contacteer haar of hem gerust!

DEEL DIT ARTIKEL