Ga naar de hoofdinhoud

Onze expertise ten dienste van de klant

Zoals de diensten van uw bestuur het resultaat zijn van uw knowhow, zo stellen wij onze expertise ter beschikking van onze klanten in elk stadium van het contract.

 

  • Uw toegewezen salesmanager heeft een grondige kennis van de procedures en geplogenheden in overheidsopdrachten. Hij is dan ook uw vaste contactpersoon en de coördinator tussen u en onze verschillende afdelingen.
  • Uw contracten en schadegevallen worden opgevolgd door een vaste dossierbeheerder met ervaring.
  • Een goede kennis van het risico laat ons toe u te helpen bij het ontwikkelen van een risicobeheersplan. Wij beschikken daarom over een team van gespecialiseerde safety advisors op wie u als klant gratis een beroep kan doen voor de ontwikkeling van zo’n plan.
  • Voor samenhangende diensten doen we soms een beroep op partners binnen en buiten de AXA Groep.
  • Na een schadegeval of een ongeval hebben het slachtoffer en soms ook zijn familie en het bestuur snel hulp nodig. Daarom voorzien we in onze producten ook de toegang tot een callcenter (24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar) voor bijstand bij een arbeidsongeval of bijstand bij een schadegeval met een voertuig.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as