Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Langetermijnsparen bij aankoop woning Wallonië | Blog AXA.be

Top

| 4 min lezen

Eigen woning gekocht in Wallonië na 2016? Compenseer het lagere belastingvoordeel wonen dankzij langetermijnsparen!

Langetermijnsparen: hoe je pensioen optimaliseren?

Een oplossing om een mooi aanvullend pensioen op te bouwen en fiscaal voordeel te genieten.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

Op 1 januari 2016 besliste de Waalse overheid om de oude ‘bonus logement’ te vervangen door de ‘Chèque Habitat’.

Wat is de ‘Chèque Habitat’ ?

De belangrijkste doelstelling van de Chèque Habitat is om gezinnen en mensen met een laag of gemiddeld inkomen te ondersteunen in de aankoop van een woning. Het recht op de Chèque Habitat wordt individueel bepaald en is niet gekoppeld aan je woning. Voor een echtpaar wordt de waarde ervan afzonderlijk berekend, in functie van het eigen inkomen. Het bedrag wordt kleiner naarmate het inkomen stijgt, maar neemt toe in functie van het aantal kinderen ten laste. De Chèque Habitat is beperkt in de tijd en wordt niet geïndexeerd.

Om de Chèque-habitat te kunnen genieten moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je hypothecaire lening bijvoorbeeld dienen om de volle eigendom te verwerven van je enige en eigen woning op 31 december van het jaar van afsluiting van de lening.

Lees meer over de Chèque Habitat

Wat heeft de invoering van de ‘Chèque Habitat’ te maken met sparen voor je pensioen?

Voor de invoering van de Chèque habitat, was het in Wallonië niet mogelijk om het fiscaal voordeel verbonden aan wonen te combineren met het fiscaal voordeel van het langetermijnsparen. Beide fiscale voordelen zaten immers in dezelfde fiscale korf ‘langetermijnsparen’.

Sinds de invoering van de Chèque habitat, werd de Waalse wetgeving aangepast. Zo voor hypothecaire leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016 kan je de voordelen verbonden aan de Chèque habitat combineren met de fiscale voordelen van het federale langetermijnsparen.

Ik hoor het je al denken; wie heeft nog budget over om te sparen voor zijn pensioen als je pas een woning hebt gekocht? Toch is het belangrijk om hier even bij stil te staan.

Hoe vroeger je namelijk begint te sparen, hoe financieel rooskleuriger je pensioen er uitziet. Daarenboven geniet je op je stortingen nu al jaarlijks een belastingvermindering en kan je zo toch voor een deel het verlies van de belastingvermindering gelinkt aan de woonbonus compenseren. Bij AXA kan je al beginnen sparen vanaf 30 euro per maand m.a.w. amper 1 euro per dag.

Voor je met langetermijnsparen start, bekijk je best eerst of je fiscale korf nog niet gevuld is met andere fiscale voordelen. Want op federaal niveau blijft de belastingvermindering gelinkt aan leningen voor een andere woning dan je eigen woning bestaan. Dat kan gaan over een tweede verblijf of een huis, appartement of een opbrengsteigendom dat je verhuurt.

Langetermijnsparen: dat extra appeltje voor de dorst

Zowel particulieren, als zelfstandigen kunnen sparen via het langetermijnsparen. Je kiest zelf hoeveel je spaart. Het maximum is afhankelijk van je netto belastbaar inkomen, met een maximum dat elk jaar wordt vastgelegd. Voor het inkomstenjaar 2024 bijvoorbeeld, is dat 2 450 euro. Het bedrag dat je spaart, levert een belastingvermindering op van 30%. Voor het inkomstenjaar 2024 betekent dit dus dat je tot 735 euro belastingvermindering kunt genieten.

Enkele voorbeelden:

Je jaarlijks netto belastbaar beroepsinkomen inkomen € 25 000 inkomen € 40 000
Wat je jaarlijks gedurende 15 jaar kan opzijzetten € 183,60 + 6% van € 25 000 =
€ 1 683,60 (bovenstaande formule geldt voor alle beroepsinkomens kleiner dan € 37 773,33)
€ 2 450 of het absoluut fiscaal maximum dat je kan opzijzetten (geldig voor alle netto belastbare beroepsinkomens vanaf
€ 37 773,33)
Je fiscaal voordeel na 15 jaar sparen 30% van € 1 683,60
of € 505,80 X 15 jaar =
€ 7 576,20 minder belastingen die je betaalt.
30% van € 2 450
of € 735 X 15 jaar =
€ 11 025 minder belastingen
die je betaalt.

Goed om te weten! Op het einde van de rit betaal je een gunstige taxatie. Sluit je je contract voor je 55ste af, betaal je de gunstige eindtaxatie op je 60ste. Wat je na je 60ste spaart, wordt niet meer belast. Je kan dus belastingvrij verder sparen én een mooi fiscaal voordeel genieten! Sluit je je contract af na je 55ste betaal je de gunstige eindtaxatie ten vroegste op de 10e verjaardag van je langetermijnspaarcontract.

Langetermijnsparen: hoe je pensioen optimaliseren?

Een oplossing om een mooi aanvullend pensioen op te bouwen en fiscaal voordeel te genieten.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL