Ga naar de hoofdinhoud

Bouwplaatsrisico 

 • Bescherm je werf bij bouwen of renoveren
 • Alle dekkingen in één contract
 • Je makelaar staat voor je klaar

Je werf zonder zorgen 

Bouwen is een mooi avontuur. Maar het kan soms riskant zijn! Diefstal, vandalisme, waterschade, ontevreden buren die je aansprakelijkheid in vraag stellen... er zijn zoveel omstandigheden die kunnen leiden tot vertragingen of erger nog, het stilleggen van de werf. Ontdek hoe je met een gerust hart kan bouwen of renoveren met onze verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s

Kies de dekkingen die best bij jou passen

Je verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s dekt je voor

 • Schade aan de werken door brand, storm, overstroming, onweer, ongevallen (kraan die valt, aanrijding door een voertuig,…), diefstal en vandalisme
 • Rechtsbijstand-bemiddeling
 • Schade aan het gebouw tijdens de onderhoudstermijn
 • ...

Breid je bescherming verder uit met deze betalende opties

 • Schade door de werken aan anderen
 • Bestaande goederen

Tienjarige aansprakelijkheid

Je laat je woning bouwen of renoveren met de verplichte tussenkomst van een architect? Dan kan je rekenen op de bescherming van deze wet die zorgt voor een vergoeding bij schade door bepaalde gebreken in de bouw.

Wat houdt deze wet in?

Deze wet verplicht alle spelers binnen de bouwsector om zich te verzekeren wanneer ze werkzaamheden uitvoeren aan gebouwen die bestemd zijn voor individuele bewoning en wanneer de tussenkomst van de architect verplicht is.

Deze verzekering dekt de schade die de stevigheid en de stabiliteit van de gesloten ruwbouw van de woning in gevaar kan brengen, en dit voor een periode van tien jaar. Het doel van deze wet is om particulieren in hun hoedanigheid van bouwheer zo goed mogelijk te beschermen (binnen het kader van de bouw of de renovatie van woningen) door hen de schadevergoeding te waarborgen voor de gevolgen die verbonden zijn aan bepaalde gebreken in de bouw. De materiële schade en immateriële gevolgschade wordt gedekt door deze verzekering.

Wat moet ik hiervoor doen?

Als bouwheer kan je het verzekeringsattest van de vakman opvragen zodra de werken aan je bouwplaats van start gaan.

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Nog vragen?

Alle belanghebbenden zijn verzekerd:

 • jij als verzekeringnemer en als bouwheer
 • de promotor en/of de aanbestedende overheid
 • de vennoten, bestuurders, zaakvoerders, gemachtigden en aangestelden van de verzekerden wanneer ze handelen in het kader van de uitoefening van hun functies

En, voor zover de bedragen van hun werkzaamheden, activiteiten of diensten inbegrepen zijn in de aangegeven waarde van de werf:

 • de architecten, adviserende ingenieurs en studiebureaus
 • de veiligheidscoördinator
 • de aannemers en hun onderaannemers
 • de leveranciers en andere hierboven niet vermelde deelnemers

Voor de verzekering Rechtsbijstand-bemiddeling ben jij de enige verzekerde.

Meestal wordt dit gedaan door de bouwheer of aannemer. Sluit je deze af als bouwheer dan behoud jij wel de controle over de verzekeringsovereenkomst en ben je zeker van de premiebetaling.

Ga je bouwen of verbouwen? Dan moet je deze afsluiten vóór de werken van start gaan.

De verzekeringnemer bepaalt zelf de waarde(n). Om onderverzekering te vermijden mag de verzekerde waarde niet lager liggen dan het totaal van de gefactureerde bedragen (incl. btw):

 • door de (onder-)aannemers
 • voor de erelonen van de architect en adviserend ingenieur, de veiligheidscoördinator en eventuele studiebureaus.

Dat is de persoon voor wie de bouwwerken worden uitgevoerd. Dat kan gaan om een particulier, jij bijvoorbeeld, of een privaatrechtelijke rechtspersoon (maatschapij of vereniging) of openbare rechtspersoon (Staat, Gewest, …).

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, eigen risico’s en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • de verwijlinteresten
 • de financiële verliezen
 • de schade aan de bestaande of naburige onroerende goederen zonder voorafgaande plaatsbeschrijving (de dekking van de bestaande onroerende goederen zal beperkt zijn tot de stoffelijke schade veroorzaakt door een volledige of gedeeltelijke instorting als gevolg van de werken)
 • het verdwijnen of ontbreken van voorwerpen, vastgesteld bij een inventaris
 • niet-accidentele vervuiling

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en in de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je verzekeringsovereenkomst.

De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.