Ga naar de hoofdinhoud

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers

 • Voor werknemers zonder of met beperkte groepsverzekering
 • Belastingvermindering van 30%
 • Kies zelf hoeveel en in welke formule je via je loon spaart
 • Extra bescherming van je gezin en zijn inkomen mogelijk

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers in Pension Plan Salary

Pension Plan Salary, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) van AXA Belgium is een nieuwe oplossing om een aanvullend pensioen op te bouwen voor werknemers zonder of met een beperkte groepsverzekering.

De bijdrage wordt op jouw verzoek door je werkgever afgehouden van je nettoloon.

NIEUW: VOOR WERKNEMERS ZONDER OF MET EEN BEPERKTE GROEPSVERZEKERING!

Je hebt geen of een beperkte groepsverzekering bij je huidige werkgever, maar je wil toch graag voor een extra aanvullend pensioen sparen? Met een VAPW kan je dat zelf doen, via je werkgever.

Je sluit via je makelaar een pensioencontract af met AXA en krijgt van AXA een attest dat je aan je werkgever bezorgt. Je maandelijkse bijdrage wordt door het sociaal secretariaat van je nettoloon afgehouden en door je werkgever gestort in je pensioenspaarcontract.

HOEVEEL MAG JE STORTEN? CHECK MYPENSION.BE!

Je spaart hoeveel je wil, vanaf 30 euro per maand tot aan het plafond dat door de wet werd bepaald: 1 910 euro. Is je jaarlijkse loon hoger dan 63 666,67 euro? Dan kan je tot 3% van je referentieloon sparen. Geniet je al van een beperkte groepsverzekering, dan worden deze maximale bedragen verminderd met de reeds opgebouwde pensioenreserves in je groepsverzekering of sectorplan (tweede pijler).

Je referentieloon is je brutoloon inclusief andere loonelementen (bonus, vakantiegeld …) vóór aftrek van de sociale bijdragen dat je ontvangt twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin je effectief spaart. Je krijgt jaarlijks een overzicht van je referentieloon in het document ‘Individuele rekening’ dat je krijgt van je werkgever.

Check MyPension

De berekening lijkt ingewikkeld maar op www.mypension.be vind je onder ‘mijn aanvullend pensioen’ onder de tab ‘als werknemer’ vlot terug hoeveel je nog maximaal kan sparen in de pensioenoplossing VAPW. Je kan zelfs zien hoe de berekening wordt gedaan. Dit bedrag wordt automatisch berekend door de Federale Pensioendienst en wordt elk jaar door deze dienst op deze website gepubliceerd.

MOOI FISCAAL VOORDEEL

Van een jaarlijkse inhouding op je loon van 1 910 euro krijg je een onmiddellijke belastingvermindering van 30% of van 573 euro via verminderde bedrijfsvoorheffing. Je bijdrage kost je dus maar 1 337 euro. De fiscus spaart dus mee voor je pensioen. Ontdekken hoeveel fiscaal voordeel je na jaren sparen kan genieten?

SIMULEER JE PENSIOEN

VRIJ BEHEER OF GEMOEDSRUST DANKZIJ UNIEK LEVENSCYCLUSBEHEER VAN AXA? KIES ZELF!

Vrij beheer

Je kiest samen met je makelaar de verdeling van je stortingen:

 • absolute zekerheid voor je spaargeld: formule spaarverzekering (tak 21). Je spaargeld is beschermd: je geniet een 100% gewaarborgde rentevoet op je storting(en) tot 31/12 van het lopende jaar. Deze rentevoet is jaarlijks herzienbaar op 1 januari en geldt zowel voor de nieuwe stortingen als voor je reeds opgebouwde spaarpot. Je rendement kan nog hoger zijn dankzij een mogelijke deelname in de winst van AXA.
 • of je neemt iets meer risico én een mogelijks hoger rendement: formule beleggingsverzekering (tak 23) zonder kapitaalgarantie. De waarde van je pensioenspaarpot kan schommelen en leiden tot zowel winst als verlies.
 • of je gaat voor een combinatie van 1 & 2.

Levencyclusbeheer

Je laat het beheer volledig over aan AXA-experten. Je stortingen worden verdeeld volgens hoe lang je nog kan sparen én je risicobereidheid. Mikkend op een hoger rendement investeren AXA-experten je spaargeld gedeeltelijk (zie hieronder formule 1) of volledig (zie hieronder formule 2) in een beleggingsverzekering (tak 23) én dus zonder kapitaalgarantie.

De waarde van je pensioenspaarpot kan dus schommelen en leiden tot zowel winst als verlies. De levenscyclusstrategie beperkt dit risico en zorgt ervoor dat hoe dichter je jouw pensioen nadert, hoe minder je spaargeld impact ondervindt van beursschommelingen.

Je kiest eerst tussen volgende basisformules:

Formule 1

Een gemengde levenscyclusstrategie: combinatie beleggingsverzekering (tak 23) en spaarverzekering (tak 21)

Formule 2

Een levenscyclusstrategie 100% in beleggingsverzekering (tak 23)

+ bijkomende keuze uit: 1 van 3 VARIANTEN
Bovenop de basisformule kies je uit een variant volgens je risicobereidheid: Defensief/ Gemengd/ Dynamisch.

De risico’s, verbonden aan de beleggingsverzekering (tak 23)

Het voornaamste risico verbonden aan de fondsen van tak 23 is het marktrisico dat afhankelijk van het geselecteerde fondstype kan bestaan uit het beursrisico, het renterisico, het kredietrisico en het wisselkoersrisico. Het liquiditeitsrisico, het tegenpartijrisico en het operationele risico zijn andere voorbeelden van risico’s die de fondsen van tak 23 kunnen lopen. Lees het Beheersreglement voor meer gedetailleerde info.

Meer info over deze verschillende formule’s en risico’s? Je makelaar staat voor je klaar.

Contacteer me SIMULEER JE PENSIOEN

EXTRA BESCHERMING VAN JE GEZIN HUN INKOMEN MOGELIJK!

Kies voor de aanvullende overlijdensdekking binnen je VAPW-contract en bescherm je gezin en hun inkomen.

Bij overlijden krijgen je dierbaren sowieso je pensioenspaarpot en mogelijks een extra kapitaal dat je bij de start van je contract hebt gekozen.

Waarom sparen voor je pensioen?

Met een gemiddeld maandelijks wettelijk nettopensioen voor werknemers van 1 318 euro is sparen voor een aanvullend pensioen een noodzaak. Vul nu je wettelijk pensioen aan en geniet ondertussen fiscale voordelen via pensioensparen, langetermijnsparen en het VAPW.  

Bron: Federale Pensioendienst 2020

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Het VAPW combineren

Als werknemer kan je het VAPW combineren met pensioensparen of langetermijnsparen.

Afspraak in je persoonlijke MyAXA klantenzone!

In je MyAXA klantenzone vind je:

 • informatie en documenten (jaarstaten, fiscale attesten, …) gelinkt aan je pensioenspaarcontract en de eventuele aanvullende dekkingen
 • een gepersonaliseerde visuele weergave van je bijeengespaarde bedrag en het fiscale voordeel
Meld je aan

Aanpak duurzaam beleggen

AXA Belgium hecht veel belang aan duurzaamheid en steunt de Europese regelgeving omtrent duurzame financiering volledig.

Er wordt niet alleen met de traditionele financiële criteria, zoals rendement, rekening gehouden maar ook met ESG-criteria (ecologisch, sociaal en goed bestuur). Dit product is samengesteld uit duurzame fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten.

U kan meer informatie terugvinden over deze ecologische of sociale kenmerken in de "ESG infofiche", via onderstaande link.

 • Pension Plan Pro Global Bonds Core
 • Pension Plan Pro Global Bonds Satellite
 • Pension Plan Pro Global Equity
 • Pension Plan Pro Global Equity Real Estate
 • Pension Plan Pro Global Mixed Balanced
 • Pension Plan Pro Global Mixed Dynamic
 • Pension Plan Pro Inflation
 • Pension Plan Pro Liquidity
 • Pension Plan Pro Liquidity Drip Feed
 • Pension Plan Pro secure

Meer weten over je fondsen?

In de Fundfinder vind je een overzicht van de samenstelling, de risico's, de geschiedenis van de rendementen en de evolutie van de netto-inventariswaarde van de tak 23-fondsen in het luik Invest van je contract.

Naar de Fundfinder

Nog vragen?

Je kan de evolutie van je opgebouwd kapitaal gemakkelijk raadplegen in je jaarstaten. Je kan er ook de gewaarborgde rentevoet samen met je eventuele winstdeling en/of de details van je beleggingsfondsen terugvinden. Je kan je jaarstaat terugvinden in de tab ‘detail’ of in de rubriek ‘Mijn documenten’.

Je geniet ook elk jaar van een mooi fiscaal voordeel op je stortingen.

Je kan de evolutie van de eenheidswaarde van de interne fondsen alsook hun rendementen raadplegen via de Fundfinder op axa.be.

Je kan alle informatie over de kosten terugvinden in je jaarstaten. Je kan je jaarstaat terugvinden in de tab ‘detail’ of in de rubriek ‘Mijn documenten’.

Je kan pensioensparen, langetermijnsparen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) met elkaar combineren. Zo heb je later een groter kapitaal bij elkaar gespaard en geniet je ondertussen meer fiscaal voordeel. Wil je weten of deze formules voor een aanvullend pensioen interessant zijn voor jou? Contacteer dan je makelaar. Hij maakt samen met jou een gepersonaliseerd voorstel.

Je kan als particulier de spaarformules voor een aanvullend pensioen (pensioensparen, langetermijnsparen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) met elkaar combineren. Zo heb je later een groter kapitaal bij elkaar gespaard en geniet je ondertussen meer fiscaal voordeel. Wil je weten of deze pensioenverzekeringen interessant zijn voor jou? Contacteer je makelaar. Hij maakt samen met jou een gepersonaliseerd voorstel.

Interessant voor jou

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.