Ga naar de hoofdinhoud

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers

Pension Plan Salary

Sparen voor uw pensioen?

Pension Plan Salary, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) van AXA Belgium is een nieuwe oplossing voor werknemers die geen of een beperkte groepsverzekering hebben, om een extra aanvullend pensioen op te bouwen. De bijdrage wordt eenvoudigweg afgehouden van uw nettoloon.

 • Belastingvermindering van 30% of tot 489 euro fiscaal voordeel
 • Voor werknemers die geen of een beperkte groepsverzekering hebben
 • Het maximumbedrag van de jaarlijkse premie is beschikbaar op mypension.be
 • Gemoedsrust dankzij het levenscyclusbeheer van AXA
 • Extra bescherming van uw gezin mogelijk
 • Te combineren met pensioensparen en/of langetermijnsparen

Uw wettelijk pensioen én pensioenkloof

2 174

Gemiddeld netto
inkomen werknemers

1 318

Gemiddeld netto
wettelijk pensioen
werknemers

856

Pensioenkloof

Bronnen: voor een zuivere werknemer: € 3 410 gemiddeld brutoloon = € 2 174 gemiddeld nettoloon  - Jobat Salarisrapport en Salariscalculator 2020 - , € 1 318 gemiddeld nettopensioen  - Federale Pensioendienst 2020 - , € 2 174 gemiddeld nettoloon  - € 1 318 gemiddeld nettopensioen = € 856 pensioenkloof.

Waarom is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) interessant voor u?

U hebt geen of een beperkte groepsverzekering bij uw huidige werkgever, maar u wil toch graag voor een extra aanvullend pensioen sparen? Met een VAPW kan u dat zelf doen, via uw werkgever. U sluit via uw makelaar een pensioencontract af met AXA en krijgt van AXA een attest dat u aan uw werkgever bezorgt. Uw maandelijkse bijdrage wordt door uw werkgever van uw nettoloon afgehouden en gestort in uw pensioenspaarcontract.

Hoeveel mag u storten?

U spaart hoeveel u wilt, tot aan het maximum plafond dat door de wet werd bepaald.

Maximum: 1 630 euro. Als uw loon hoger is dan 54 333,33 euro kunt u tot 3% van uw referentieloon sparen, verminderd met de reeds opgebouwde pensioenreserves in uw groepsverzekering of sectorplan (tweede pijler*). Uw referentieloon is uw brutoloon inclusief andere loonelementen (bonus, vakantiegeld…) vóór aftrek van de sociale bijdragen dat u ontvangt twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin u effectief spaart. U krijgt jaarlijks een overzicht van uw referentieloon in het document ‘Individuele rekening’ dat u krijgt van uw werkgever.

Mooi fiscaal voordeel

30% belastingvermindering op de bedragen die u aan uw werkgever vraagt af te houden van uw nettoloon. Bij een jaarlijkse storting van 1.630 euro, heeft u een fiscaal voordeel van 489 euro.

(*) Het bedrag van de reeds opgebouwde pensioenreserves in de tweede pijler vindt u terug op mypension.be.

U kiest zelf in welke formule u spaart

Vrij beheer

U kiest samen met uw makelaar de verdeling van uw stortingen.

 1. Absolute zekerheid voor uw spaargeld: formule spaarverzekering (tak 21). Uw spaargeld is beschermd en geniet een gegarandeerd rendement dat op het ogenblik van de storting geldt. Dit rendement is jaarlijks herzienbaar en geldt zowel op de nieuwe stortingen als op uw opgebouwde spaarpot. Bovendien neemt u mogelijks deel in de winst van AXA.
 2. Of u neemt iets meer risico én een mogelijks hoger rendement: formule beleggingsverzekering (tak 23) zonder kapitaalgarantie. De waarde van uw pensioenspaarpot kan schommelen en leiden tot zowel winst als verlies.
 3. Of u gaat voor een combinatie van 1 & 2.

Levencyclusbeheer

U laat het beheer volledig over aan AXA-experten. Uw stortingen worden verdeeld volgens hoe lang u nog kan sparen én uw risicobereidheid. Mikkend op een hoger rendement investeren AXA-experten uw spaargeld gedeeltelijk (zie hieronder formule 1) of volledig (zie hieronder formule 2) in een beleggingsverzekering (tak 23) én dus zonder kapitaalgarantie. De waarde van uw pensioenspaarpot kan dus schommelen en leiden tot zowel winst als verlies. De levenscyclusstrategie beperkt dit risico en zorgt ervoor dat hoe dichter u uw pensioen nadert, hoe minder uw spaargeld zal schommelen.

U kiest eerst tussen volgende basisformules:

 • FORMULE 1: een gemengde levenscyclusstrategie: combinatie beleggingsverzekering (tak 23) en spaarverzekering (tak 21)
 • FORMULE 2: een levenscyclusstrategie 100% in beleggingsverzekering (tak 23)
 • + bijkomende keuze uit: 1 van 3 VARIANTEN
  Bovenop de basisformule kiest u uit een variant volgens uw risicobereidheid: Defensief/ Gemengd/ Dynamisch.

De risico’s, verbonden aan de beleggingsverzekering (tak 23)

Het voornaamste risico verbonden aan de fondsen van tak 23 is het marktrisico dat afhankelijk van het geselecteerde fondstype kan bestaan uit het beursrisico, het renterisico, het kredietrisico en het wisselkoersrisico. Het liquiditeitsrisico, het tegenpartijrisico en het operationele risico zijn andere voorbeelden van risico’s die de fondsen van tak 23 kunnen lopen.

Hoe kunt u uw gezin en uw inkomen beschermen?

Bescherm binnen uw VAPW-contract uw gezin met de aanvullende overlijdensdekking.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Nuttige links

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as