Ga naar de hoofdinhoud

Wat doen bij medische zorgen?

 • Vraag de terugbetaling van medische zorgen verbonden aan een hospitalisatie of zware ziekte
 • Vraag de terugbetaling van optische zorgen, tandzorgen en andere ambulante zorgen
 • Volg gemakkelijk je terugbetalingen online op

Geniet je een gezondheidsverzekering die werd afgesloten door je werkgever?

Dan kan je eenvoudig de terugbetaling van je medische zorgen aanvragen. Ontdek welke stappen je moet volgen om je terugbetalingsaanvragen in alle rust te beheren en concentreer je op wat echt belangrijk is: gezond blijven. ​

Doktersbezoeken, aankoop van geneesmiddelen, röntgenfoto's, kinesitherapie enz. Als je gedekt bent in geval van hospitalisatie, dekt AXA de medische kosten gelinkt aan je hospitalisatie gedurende een bepaalde periode voor en na de ingreep. Surf naar MyAXA Healthcare en klik op 'Mijn hospitalisatiedekking’ binnen de ‘rubriek ‘Mijn dekkingen’ om je dekkingen te controleren en de periode te kennen waarin je voor en na de ingreep een tussenkomst geniet.

CONTROLEER JE DEKKINGEN

Stuur alle documenten in het kader van je medische kosten (voorschriften, getuigschriften voor verstrekte hulp) naar het ziekenfonds. Maak vooraf een kopie zodat je deze, nadien, naar AXA kan sturen.

Door je AssurPharma barcode te laten scannen door een apotheker, worden alle aanvragen voor de terugbetaling van geneesmiddelen op voorschrift rechtstreeks van de apotheek naar AXA verstuurd. Deze barcode kan je gebruiken in alle Belgische apotheken.

Je hoeft je onkostennota's dus niet meer zelf naar AXA te sturen.

ONTDEK HOE JE JE BARCODE GEBRUIKT

Dankzij AssurMed kunnen huisartsen, tandartsen en kinesitherapeuten je getuigschriften medische zorgen op een digitale en beveiligde manier beschikbaar stellen zodat je deze naar AXA kan doorsturen.

De artsen stellen het getuigschrift ter beschikking op een patiëntenportaal (Helena of OxyCity (binnenkort beschikbaar)). Eens hierop ingelogd, selecteer je de getuigschriften waarvoor je een terugbetaling wilt aanvragen bij je verzekeraar.

Na het ontvangen van je aanvraag, zorgt AXA voor een snelle behandeling en terugbetaling van de kosten van je verstuurde getuigschriften (op voorwaarde dat de kosten gedekt zijn door je verzekering).

ONTDEK ALLE DETAILS OVER ASSURMED

Toch liever een papieren versie van je medische kosten?

Bezorg je je medische kosten liever zelf aan AXA? Dan kan dit uiteraard nog steeds.

Na een bezoek aan je huisarts, tandarts of kinesitherapeut stuur je het getuigschrift door naar AXA via MyAXA Healthcare, rubriek ‘Mijn medische kosten indienen’. Hetzelfde geldt voor het BVAC-attest, het gedetailleerd betalingsbewijs dat je van je apotheker ontvangt.

STUUR JE MEDISCHE KOSTEN NAAR AXA

De term 'zware ziekte' verwijst naar een chronische en/of weinig voorkomende ziekte. De definitie van een 'zware' ziekte hangt vaak af van je verzekering.
Als je voor dergelijke zorgen verzekerd bent, dan vind je de lijst met de zware ziekten die door je gezondheidsverzekering van AXA gedekt worden terug op MyAXA Healthcare in 'Mijn dekking andere medische zorgen' (rubriek ‘Mijn dekkingen’). Bekijk dit zeker eens.

CONTROLEER JE DEKKINGEN

Stuur je medisch attest of het medische rapport van de arts via het platform MyAXA Healthcare, 'Mijn medisch attest indienen’ binnen de rubriek ‘Mijn hospitalisatie’ (zelfde getuigschrift als voor een hospitalisatie).

DOCUMENT DOWNLOADEN   

StUUR ONLINE JE MEDISCH ATTEST OP   

Stuur alle documenten in het kader van je medische kosten (voorschriften, getuigschriften voor verstrekte hulp) naar het ziekenfonds. Maak vooraf een kopie zodat je deze, nadien, naar AXA kan sturen.

Door je AssurPharma barcode te laten scannen door een apotheker, worden alle aanvragen voor de terugbetaling van geneesmiddelen op voorschrift rechtstreeks van de apotheek naar AXA verstuurd. Deze barcode kan je gebruiken in alle Belgische apotheken.

Je hoeft je onkostennota's dus niet meer zelf naar AXA te sturen.

ONTDEK HOE JE JE BARCODE GEBRUIKT

Dankzij AssurMed kunnen huisartsen, tandartsen en kinesitherapeuten je getuigschriften medische zorgen op een digitale en beveiligde manier beschikbaar stellen zodat je deze naar AXA kan doorsturen.

De artsen stellen het getuigschrift ter beschikking op een patiëntenportaal (Helena of OxyCity (binnenkort beschikbaar)). Eens hierop ingelogd, selecteer je de getuigschriften waarvoor je een terugbetaling wilt aanvragen bij je verzekeraar.

Na het ontvangen van je aanvraag, zorgt AXA voor een snelle behandeling en terugbetaling van de kosten van je verstuurde getuigschriften (op voorwaarde dat de kosten gedekt zijn door je verzekering).

ONTDEK ALLE DETAILS OVER ASSURMED

Toch liever een papieren versie van je medische kosten?

Bezorg je je medische kosten liever zelf aan AXA? Dan kan dit uiteraard nog steeds.

Na een bezoek aan je huisarts, tandarts of kinesitherapeut stuur je het getuigschrift door naar AXA via MyAXA Healthcare, rubriek ‘Mijn medische kosten indienen’. Hetzelfde geldt voor het BVAC-attest, het gedetailleerd betalingsbewijs dat je van je apotheker ontvangt.

STUUR JE MEDISCHE KOSTEN NAAR AXA

Medische zorgen die niet gemaakt zijn in het kader van een hospitalisatie of een zware ziekte (ook ‘ambulante zorgen’ genaamd) kunnen ook door AXA gedekt worden. Het gaat bijvoorbeeld over kosten voor een bezoek aan de dokter of de tandarts, kosten voor geneesmiddelen, tandprothesen of brilglazen. Het type zorgen dat terugbetaald wordt, hangt af van je dekking. Als je voor dit type zorgen gedekt bent, vind je de lijst van de medische kosten die door je gezondheidsverzekering van AXA worden terugbetaald terug op MyAXA Healthcare , 'Mijn dekking andere medische zorgen' binnen de rubriek ‘Mijn dekkingen’. Bekijk dit zeker eens.

CONTROLEER JE DEKKINGEN   

Controleer of je aanvraag tot terugbetaling beantwoordt aan de voorwaarden van je gezondheidsverzekering. De tussenkomst van je verzekering kan namelijk beperkt zijn voor bepaalde kosten, zowel in de tijd als op het vlak van bedrag. Bovendien kan een deel van de kosten ten laste van de verzekerde blijven. Ontdek de terugbetalingsvoorwaarden via MyAXA Healthcare, 'Mijn dekking andere medische zorgen' binnen de rubriek ‘Mijn dekkingen’.

CONTROLEER DE TERUGBETALINGSVOORWAARDEN   

 

Stuur alle documenten in het kader van je medische kosten die niet verbonden zijn aan hospitalisatie of zware ziekte (voorschriften, getuigschriften voor verstrekte hulp) naar het ziekenfonds. Maak vooraf een kopie zodat je deze, nadien, naar AXA kan sturen.

Door je AssurPharma barcode te laten scannen door een apotheker, worden alle aanvragen voor de terugbetaling van geneesmiddelen op voorschrift rechtstreeks van de apotheek naar AXA verstuurd. Deze barcode kan je gebruiken in alle Belgische apotheken.

Je hoeft je onkostennota's dus niet meer zelf naar AXA te sturen.

ONTDEK HOE JE JE BARCODE GEBRUIKT

Dankzij AssurMed kunnen huisartsen, tandartsen en kinesitherapeuten je getuigschriften medische zorgen op een digitale en beveiligde manier beschikbaar stellen zodat je deze naar AXA kan doorsturen.

De artsen stellen het getuigschrift ter beschikking op een patiëntenportaal (Helena of OxyCity (binnenkort beschikbaar)). Eens hierop ingelogd, selecteer je de getuigschriften waarvoor je een terugbetaling wilt aanvragen bij je verzekeraar.

Na het ontvangen van je aanvraag, zorgt AXA voor een snelle behandeling en terugbetaling van de kosten van je verstuurde getuigschriften (op voorwaarde dat de kosten gedekt zijn door je verzekering).

ONTDEK ALLE DETAILS OVER ASSURMED

Toch liever een papieren versie van je medische kosten?

Bezorg je je medische kosten liever zelf aan AXA? Dan kan dit uiteraard nog steeds.

Na een bezoek aan je huisarts, tandarts of kinesitherapeut stuur je het getuigschrift door naar AXA via MyAXA Healthcare, rubriek ‘Mijn medische kosten indienen’. Hetzelfde geldt voor het BVAC-attest, het gedetailleerd betalingsbewijs dat je van je apotheker ontvangt.

STUUR JE MEDISCHE KOSTEN NAAR AXA
Assurpharma

Je apotheekkosten rechtstreeks naar AXA verstuurd!

Via AssurPharma worden alle aanvragen voor de terugbetaling van geneesmiddelen op voorschrift rechtstreeks van de apotheek naar AXA verstuurd.

Je moet gewoon de AssurPharma barcode downloaden op MyAXA Healthcare en ze laten inscannen door de apotheker. Je hoeft je onkostennota's dus niet meer zelf naar AXA te sturen!

Ontdek hoe je je barcode gebruikt op MyAXA Healthcare.

MELD JE AAN
Assurmed

Een vlottere terugbetaling van je doktersbezoeken

Dankzij AssurMed kunnen huisartsen, tandartsen en kinesitherapeuten je getuigschriften medische zorgen op een digitale en beveiligde manier beschikbaar stellen zodat je deze aan AXA kan doorsturen.

De artsen stellen het getuigschrift ter beschikking op een patiëntenportaal. Eens hierop ingelogd, selecteer je de getuigschriften waarvoor je een terugbetaling wilt aanvragen bij je verzekeraar.

Ontdek alle details over AssurMed op MyAXA Healthcare!

MELD JE AAN

Beheer je gezondheidsverzekering online

Ontdek in de video wat je allemaal kan doen op het MyAXA Healthcare platform:

 • raadpleeg je dekkingen
 • plan je hospitalisatie
 • geef je medische kosten in
 • volg je terugbetalingen op
 • geniet vele extra voordelen
meld je aan

Heb je hulp nodig of heb je een specifieke vraag?

Gebruik het contactformulier van het platform MyAXA Healthcare of neem contact met ons via telefoon of WhatsApp. Al onze contactgegevens vind je terug op MyAXA Healthcare.

meld je aan

Meer informatie nodig?

Medische kosten naar aanleiding van een arbeidsongeval?

Ontdek welke stappen je moet volgen.

WAT DOEN BIJ EEN ARBEIDSONGEVAL?

Geniet je via je werkgever een gezondheidsverzekering van AXA?

Hier vind je meer info over:

WAT DOEN BIJ EEN HOSPITALISATIE?
Digital Healthcare

Ben je werkgever?

Ben je van plan om een gezondheidsverzekering af te sluiten voor je medewerkers?
Ontdek onze oplossingen:

Nog vragen?

De verzekering Ambulante Zorgen dekt de medische kosten die geen verband houden met een hospitalisatie. Het zijn bijvoorbeeld de kosten voor raadplegingen bij de arts of tandarts, kosten voor geneesmiddelen, tandprothesen of brilglazen.

De gezondheidsverzekeringscontracten afgesloten bij AXA bevatten niet automatisch de dekking ‘ambulante zorgen’. Om te weten of je gedekt bent, log in op het platform MyAXA Healthcare en klik op ‘Mijn dekkingen’. Indien de categorie ‘Mijn dekking andere medische zorgen’ verschijnt, betekent dat dat je van de verzekering Ambulante Zorgen geniet.

Het type terugbetaalde zorgen verschilt bovendien naargelang je dekking, die afhangt van het contract dat je werkgever heeft onderschreven. Om de lijst van medische kosten die door je verzekering is gedekt, te raadplegen, klik op ‘Mijn dekking andere medische zorgen’.

Om de terugbetaling aan te vragen van medische kosten die gedekt zijn door je verzekering Ambulante Zorgen van AXA, volg je de volgende procedure: 

 1. Vraag eerst een terugbetaling aan je ziekenfonds

  Stuur je ziekenfonds alle documenten over de medische kosten in verband met je hospitalisatie of zware ziekte (voorschriften, getuigschriften voor verstrekte hulp).  

  OPGELET: maak een kopie van elk document alvorens het naar je ziekenfonds te versturen om het nadien aan ons te bezorgen.  

 1. Verzamel je documenten

  Na ontvangst van het antwoord van je ziekenfonds, verzamel:  

  • kopieën van je getuigschriften voor verstrekte hulp  

  • de terugbetalingsattesten of de attesten van niet-tussenkomst van je ziekenfonds  

 1. Laad je documenten op via MyAXA Healthcare

  Om ons je documenten te bezorgen:  

  • log in op het platform MyAXA Healthcare  

  • klik op ‘Mijn terugbetalingen’  

  • klik op ‘Mijn medische kosten indienen’  

  • volg de instructies op het scherm

Dankzij de vereenvoudigde terugbetalingsprocedure van AssurPharma, worden je farmaceutische kosten die zijn voorgeschreven door een arts en gedekt zijn door je AXA gezondheidsverzekering rechtstreeks naar AXA doorgestuurd op het ogenblik van de aankoop: laat je AssurPharma barcode scannen door je apotheek, en klaar is Kees!  

Surf naar MyAXA Healthcare, in de rubriek ‘Mijn terugbetalingen’ en klik op ‘Mijn AssurPharma barcode verkrijgen’ om je persoonlijke AssurPharma barcode te downloaden en te ontdekken hoe deze te gebruiken.  

De collectieve verzekering Ambulante Zorgen dekt werknemers in loondienst (via hun werkgever) en zelfstandige bedrijfsleiders.

Als je werkgever het aanbiedt, kan de verzekering ook worden onderschreven voor:

 • je echtgenoot/partner
 • je kinderen en de kinderen van je echtgenoot/partner (dat wil zeggen, de wettige, erkende en geadopteerde kinderen die kinderbijslag genieten)

De betaling van de premies voor de toetreding van de gezinsleden kan ten laste worden genomen door de werkgever of kan worden overgedragen naar de begunstigde werknemers. Je werkgever geeft je de verschillende mogelijkheden mee bij de onderschrijving van de verzekeringsovereenkomst.

Als de verzekering wordt uitgebreid naar je gezinsleden, moet ze worden onderschreven voor alle gezinsleden die op het moment van je toetreding bestaan. Dat betreft uiteraard niet de personen die na het moment van je toetreding deel zullen uitmaken van je gezin (door bijvoorbeeld huwelijk, geboorte of adoptie).

Om na te gaan of je gezinsleden gedekt zijn door je verzekering Ambulante Zorgen van AXA, surf naar het platform MyAXA Healthcare. 

Nee, door het medisch beroepsgeheim heeft je werkgever geen toegang tot je medisch dossier.
Je moet aan je werkgever geen enkel document bezorgen, behalve het attest van werkonderbreking dat door je arts werd opgesteld.

Interessant voor jou

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.