Ga naar de hoofdinhoud

Profiteer nu van 2% cash back op je tak 23-stortingen!

Profiteer nu van 2% cash back op je tak 23-stortingen!

Spaar- en/of beleggingsverzekering 

 • Bepaal zelf je risico en je potentieel rendement
 • Betalingsflexibiliteit: vrije en/of regelmatige storting(en)
 • Gemak: reken op onze experten.

Jouw levensverzekering op maat

Je gaat voor de tak 21-spaarverzekering en/of de tak 23-beleggingsverzekering in éénzelfde contract waarbij je je risico, storting en beheer kiest. 

Je kan bij onderschrijving van deze flexibele levensverzekering kiezen voor:

 • een puur tak 21 spaarverzekeringscontract
 • een puur tak 23 beleggingsverzekeringscontract
 • de combinatie van tak 21 en tak 23 ook tak 44 genoemd

Stel dat je initieel kiest voor slechts één van beide verzekeringen, kan je in de loop van je contract de andere verzekering activeren.

AXA Invest4P is een levensverzekering voor natuurlijke personen, van minimum 18 jaar oud. Ze kan enkel worden afgesloten buiten de beroepsactiviteit.

Kenmerken Tak 21 Tak 23 Tak 21 + Tak 23 (Tak 44)
Risico Bijna geen risico Van beperkt tot hoog risico Combinatie risico tak 21 en tak 23
Rendement Gegarandeerde rentevoet + eventuele winstdeelname Potentieel hoger rendement Combinatie rendement tak 21 en tak 23
Hoe kan ik sparen/beleggen Vrije stortingen Vrije en/of regelmatige stortingen in het kader van een streefbedrag

Optie: drip feed (op vrije stortingen). Meer info
Tak 21: vrije stortingen
Tak 23: vrije en/of regelmatige stortingen

Optie: drip feed (op vrije stortingen in tak 23). Meer info
Keuze beheer Niet van toepassing Keuze uit: vrij beheer of kant-en-klaar beheer Tak 21: niet van toepassing
Tak 23: keuze uit vrij beheer of kant-en-klaar beheer
Minimumbedrag eerste storting € 2500 Vrije storting: € 2500
Beleggingsplan: min. streefbedrag € 600
Vrije storting minstens € 2500 waarvan € 1500 in tak 21
Beleggingsplan (tak 23): min. streefbedrag € 600
Tak 21
Risico
Bijna geen risico
Rendement
Gegarandeerde rentevoet + eventuele winstdeelname
Hoe kan ik sparen/beleggen
Vrije stortingen
Keuze beheer
Niet van toepassing
Minimumbedrag eerste storting
€ 2500
Tak 23
Risico
Van beperkt tot hoog risico
Rendement
Potentieel hoger rendement
Hoe kan ik sparen/beleggen
Vrije en/of regelmatige stortingen in het kader van een streefbedrag

Optie : drip feed (op vrije stortingen). Meer info
Keuze beheer
Keuze uit: vrij beheer of kant-en-klaar beheer
Minimumbedrag eerste storting
Vrije storting: € 2500
Beleggingsplan : min. streefbedrag € 600
Tak 21 + Tak 23 (Tak 44)
Risico
Combinatie risico tak 21 en tak 23
Rendement
Combinatie rendement tak 21 en tak 23
Hoe kan ik sparen/beleggen
Tak 21: vrije stortingen
Tak 23: vrije en/of regelmatige stortingen

Optie: drip feed (op vrije stortingen in tak 23). Meer info
Keuze beheer
Tak 21: niet van toepassing
Tak 23: keuze uit: vrij beheer of kant-en-klaar beheer
Minimumbedrag eerste storting
Vrije storting minstens € 2500 waarvan € 1500 in tak 21
Beleggingsplan (tak 23): min. streefbedrag € 600

In de loop van het contract kan je een overdracht doen:

 • van bepaalde tak 23 fondsen naar andere tak 23 fondsen en dat kostenloos
 • van tak 23 naar tak 21 mits betaling van eventuele uitstapkosten. Meer info
 • van tak 21 naar tak 23, dan betaalt hij naast eventuele uitstapkosten ook eventueel roerende voorheffing

Promoactie

Promoactie

Profiteer nu van 2% cash back op je tak 23-stortingen! 

Voor iedere storting van meer dan 15 000 euro (tak 21 en tak 23 samen), ontvangen tussen 01/01/2024 en 30/06/2024, geldt een cash back of terugbetaling van de premietaks voor het gedeelte dat je belegt in tak 23.

Waarom dit product?

De combinatie van een spaar-en beleggingsverzekering in éénzelfde contract maakt van AXA Invest4P een uiterst flexibel product.

De combinatie van een spaar-en beleggingsverzekering in éénzelfde contract maakt van AXA Invest4P een uiterst flexibel product.

Decide risk icon

Risico en rendement 

Bepaal zelf je risico en je potentieel rendement

Betalingsflexibiliteit icoon

Betalingsflexibiliteit

Vrije en/of regelmatige storting(en)

Gemak icoon

Gemak

Reken op onze experten

Hulpmiddel icoon

Successieplanning 

Hulpmiddel bij het plannen van je erfenis 

Jouw spaar- en/of beleggingsverzekering op maat

 1. Je bepaalt je risicoprofiel met hulp van je makelaar.

Hij bepaalt je kennis en ervaring met beleggen en verzamelt info over je financiële situatie, persoonlijke gegevens en beleggingsdoelstellingen.

 1. Hij helpt je jouw spaar-en/of beleggingsverzekering samen te stellen.

2.1. Je kiest zelf de looptijd van je contract.

Aangezien dit een spaar-en beleggingsproduct is op middellange termijn is de minimumlooptijd van het contract echter 8 jaar en 1 maand.

2.2. Bepaal zelf je risico en je potentieel rendement. Kies uit:

Spaarverzekering (tak 21 verzekering)

Bijna geen risico want je geniet een gegarandeerde rentevoet. In een spaarverzekeringscontract zijn er twee verzekeringsperiodes:


De 1ste verzekeringsperiode loopt vanaf de activatie van de spaarverzekering tot 31 december van het 8ste jaar na de activatie:

 • De gegarandeerde rentevoet op het moment van de activatie bedraagt 2%. Bijkomende stortingen genieten de rentevoet die op dat moment van toepassing is voor de resterende looptijd van de verzekeringsperiode.
 • De gegarandeerde rentevoet is gewaarborgd tot op het einde van de verzekeringsperiode.


De 2de verzekeringsperiode loopt vanaf 1 januari van het 9de jaar na de activatie:

 • De gegarandeerde rentevoet wordt telkens bepaald op 1 januari van ieder kalenderjaar en is geldig tot het einde van dat kalenderjaar.
 • Deze geldt zowel voor het opgebouwde kapitaal als de bijkomende stortingen.


De gegarandeerde rentevoet kan eventueel aangevuld worden met een winstdeelname.

Welke risico’s?

 • Zeer beperkt marktrisico: Wanneer je brutorendement (gegarandeerde rentevoet + eventuele winstdeelname) lager is dan de taksen + kosten die je betaalt, kan je bij opneming van je kapitaal minder ontvangen dan wat je gestort hebt.
 • Beperkt falingsrisico: In geval van faillissement van AXA geniet je een waarborg van het garantiefonds ter waarde van 100 000 euro.

Beleggingsverzekering (tak 23 verzekering)

Meer risico en dus kans op een hoger potentieel rendement. Welke risico’s?

 • Marktrisico: Een beleggingsverzekering is verbonden aan een intern beleggingsfonds waarvan de waarde evolueert volgens de onderliggende fondsen en financiële markten. Dit kan leiden tot winst of verlies. Het financiële risico draag je als klant volledig zelf.
 • Liquiditeitsrisico: Uitzonderlijke situaties op de financiële markten kunnen ervoor zorgen dat de notering van de waarde van een onderliggend beleggingsfonds geschorst wordt. Hierdoor is er een risico dat de uitbetaling van het kapitaal of de opneming vertraagd of geschorst wordt.
 • Risico verbonden aan fondsenbeheer: De onderliggende fondsen van een beleggingsverzekering worden belegd volgens een vooropgestelde beleggingspolitiek waaraan bepaalde risico’s verbonden zijn. Ondank de expertise van de fondsenbeheerders leveren deze beleggingen niet altijd de verwachte resultaten op.
 • Falingsrisico: Bij faillissement van AXA Belgium komt het garantiefonds niet tussen. Als verzekeringsnemer ben je wel bevoorrecht schuldeiser. Dit wil zeggen dat het vermogen in een tak-23 fonds, opgebouwd door de activa van dat fonds prioritair wordt voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden. Zij zullen dus eerst worden betaald, voor de gewone schuldeisers.

Combinatie spaar-en beleggingsverzekering (tak 21 + tak 23)

 • Een combinatie van beiden:
  • combineert de kenmerken van de spaar-en de beleggingsverzekering;
  • ofwel kies je hiervoor bij onderschrijving. Let op! Het minimumbedrag van de eerste storting is dan 2500 euro in geval je kiest voor een vrije storting. In dit geval moet minstens 1500 euro in tak 21 worden gestort;
  • ofwel investeer je bij onderschrijving in één van beide en activeer je in de loop van je contract de andere levensverzekering (tak 21 of tak 23).
2.3. Je kiest hoeveel en hoe vaak je stort 

Jij bepaalt:

 • of je liever een vrij bedrag één of meerdere malen stort: een ‘vrije storting’;
 • of je in een beleggingsplan met een streefbedrag op regelmatige basis wil beleggen: een ‘regelmatige storting’;
 • of de beide combineert.

Vrije storting(en)

Tak 21 verzekering Tak 23 verzekering Combinatie 
Minimale eerste storting bij onderschrijving € 2500 € 2500 € 2500 waarvan min.
€ 1500 in tak 21
Minimale bijstorting € 1000 € 1000 € 1000 in tak 21 of tak 23
Minimale storting om tijdens het contract deze verzekering te activeren € 1500 (1) Niet van toepassing Niet van toepassing
Tak 21 verzekering
Minimale eerste storting bij onderschrijving
€ 2500
Minimale bijstorting
€ 1000
Minimale storting om tijdens het contract deze verzekering te activeren
€ 1500 (1)
Tak 23 verzekering
Minimale eerste storting bij onderschrijving
€ 2500
Minimale bijstorting
€ 1000
Minimale storting om tijdens het contract deze verzekering te activeren
Niet van toepassing
Combinatie
Minimale eerste storting bij onderschrijving
€ 2500 waarvan min.
€ 1500 in tak 21
Minimale bijstorting
€ 1000 in tak 21 of tak 23
Minimale storting om tijdens het contract deze verzekering te activeren
Niet van toepassing
(1) Stort je eerst in tak 23 en wil je daarna een tak 21-luik activeren dan moet je eerste storting in deze tak 21-verzekering min. 1500 euro zijn.
Let op!
Hou er rekening mee dat deze minima bedragen zijn voor aftrek van eventuele taksen en instapkosten.

Beleggingsoptie: drip feed

 • Wat: gratis beleggingsmechanisme waarbij je een som geld druppelsgewijs of gespreid in de tijd belegt d.m.v. automatische maandelijkse stortingen
 • Doel: de impact van marktschommelingen beperken
 • Mogelijk voor:
  1. vrije stortingen op de beleggingsverzekering (tak 23)
  2. een bedrag dat je hebt overgedragen van de spaarverzekering (tak 21) naar de beleggingsverzekering (tak 23).
 • Goed om te weten: deze optie kan ook in de loop van het contract geactiveerd worden

Meer info bij je verzekeringstussenpersoon of in de Algemene voorwaarden.

Regelmatige storting(en) om een streefbedrag te bereiken

 • Je kiest je streefbedrag m.a.w. wat je jaarlijks graag zou storten bepaalt de regelmaat waarmee je dit bedrag wil bereiken.
  Streefbedrag of beleggingsdoel: Minimum € 600.
  Periodiciteit: Maandelijks - Trimestrieel - Jaarlijks.
 • Enkel mogelijk bij:
  1. de beleggingsverzekering (tak 23)
  2. of het deel beleggingsverzekering wanneer gecombineerd met de spaarverzekering (tak 23+ tak 21).
 • Domiciliëring mogelijk behalve voor de eerste storting.

Combinatie vrije stortingen en regelmatige stortingen

In dit geval respecteer je de regels voor vrije én regelmatige stortingen. Je kan een vrije storting in tak 21 of tak 23 combineren met een regelmatige storting in tak 23.

2.4. Wanneer je kiest voor tak 23 kies je uit kant-en-klaar beheer of vrij beheer

Kant-en-klaar beheer:

 • Je kiest voor gemak en je laat nagenoeg alles over aan AXA:
  1. keuze van de fondsen
  2. verdeling van de stortingen/reserves over deze fondsen en dit volgens een bepaalde beleggingsstrategie.
 • Het enige wat jij moet doen:
  Kiezen uit drie mogelijke beleggingsstrategieën

Defensieve beleggingsstrategie:

 • deze beleggingsstrategie legt de nadruk op veiligheid
 • verdeling van je kapitaal: gemiddeld 30% in aandelenfondsen en 70% in obligatiefondsen.

Neutrale beleggingsstrategie:

 • deze strategie streeft naar een evenwicht tussen potentieel rendement en risico 
 • verdeling van je kapitaal: gemiddeld 50% in aandelenfondsen en 50% in obligatiefondsen.

Dynamische beleggingstrategie:

 • deze strategie legt de nadruk op potentieel rendement 
 • verdeling van je kapitaal: gemiddeld 80% in aandelenfondsen en 20% in obligatiefondsen.

Vrij beheer: 

 • Je kiest zelf je fondsen uit een brede waaier van beleggingsfondsen geselecteerd door AXA.
 • Je bepaalt hoe je je belegging verdeelt over deze fondsen.
 • Jij volgt samen met je makelaar deze fondsen op.
ONTDEK DE FONDSEN
2.5. Je bepaalt je begunstigde bij overlijden
 • Jij bepaalt zelf wie je opgebouwde kapitaal ontvangt bij overlijden en dát zonder testament.
  Let op!
  Er is altijd een reservatair erfdeel voor bepaalde erfgenamen zo kan je bv. Je kinderen niet onterven.
 • Je behoudt de controle over je kapitaal zolang je leeft: je kan de begunstigde altijd wijzigen. Ter vergelijking: open je een spaarrekening op naam van je kleinkind, dan schenk je hem of haar dat geld onmiddellijk. Hij of zij zal hier echter pas kunnen over beschikken zodra hij of zij 18 is.
 1. Je makelaar doet een simulatie.

Op basis van de info die je je makelaar hebt gegeven en de keuzes die je gemaakt hebt op vlak van risico, stortingen en beheer maakt je makelaar een indicatieve studie van je product inclusief een simulatie van je rendement.

 1. Je onderschrijft je product.

Je ondertekent je levensverzekeringcontract opgemaakt door je makelaar.

Je volgt je fondsen en rendement op, transparant en eenvoudig dankzij

 • je beveiligde klantenzone MyAXA 
 • de Fundfinder je fondsenopvolgtool
 • een jaarstaat of een jaarlijks gedetailleerd overzicht van je portefeuille beleggingsfondsen
 • je verzekeringsmakelaar staat bovendien altijd tot jouw beschikking voor verdere opvolging van je contract.

Je kapitaal altijd beschikbaar mits kosten en taxatie  

 • Op elk moment, kan je je kapitaal geheel of gedeeltelijk opvragen.
 • In bepaalde gevallen betaal je uitstapkosten en/of taksen zie info hieronder.
Wat kost sparen en/of beleggen in AXA Invest 4P van AXA?
Tak 21-verzekering (Spaarverzekering) Tak 23-verzekering (Beleggingsverzekering)
Instapkosten Max. 3,5% voor stortingen tot € 50 000 max.

Max. 3% voor stortingen vanaf € 50 000 geldig voor de hele storting bv. bij een storting van 100 000 euro is dit 3% op dit hele bedrag

Uitstapkosten

  

Financiële correctie (2)

Na 5 jaar: GRATIS
Na 4 jaar: 1%
Na 3 jaar: 2%
Na 2 jaar: 3%
Na 1 jaar: 4%
1ste jaar: 5%In de eerste 8 jaar na activatie kan bij uitstap een financiële correctie toegepast worden
Na 3 jaar: GRATIS
Na 2 jaar: 1,2%
Na 1 jaar: 2,4%
Na 1 maand: 3,5%
Tijdens de eerste maand: 3,6%

De uitstapkosten verlagen maandelijks met 0,1%

Niet van toepassing
Beheerskosten 0,1% per jaar Tussen 0,3% en 1,9% afhankelijk van het fonds
Tak 21 verzekering (Spaarverzekering)
Instapkosten
Max. 3,5% voor stortingen tot € 50 000 max

Max. 3% voor stortingen vanaf € 50 000 geldig voor de hele storting bv. bij een storting van 100 000 euro is dit 3% op dit hele bedrag
Uitstapkosten
Na 5 jaar: GRATIS
Na 4 jaar: 1%
Na 3 jaar: 2%
Na 2 jaar: 3%
Na 1 jaar: 4%
1ste jaar : 5%
Financiële correctie (2)
In de eerste 8 jaar na activatie kan bij uitstap een financiële correctie toegepast worden
Beheerskosten
0,1% per jaar
Tak 23 verzekering (Beleggingsverzekering)
Instapkosten
Max. 3,5% voor stortingen tot € 50 000 max

Max. 3% voor stortingen vanaf € 50 000 geldig voor de hele storting bv. bij een storting van 100 000 euro is dit 3% op dit hele bedrag
Uitstapkosten
Na 3 jaar: GRATIS
Na 2 jaar: 1,2%
Na 1 jaar: 2,4%
Na 1 maand: 3,5%
Tijdens de eerste maand: 3,6%
De uitstapkosten verlagen maandelijks met 0,1%
Financiële correctie (2)
Niet van toepassing
Beheerskosten
Tussen 0,3% en 1,9% afhankelijk van het fonds
(2) Een ‘financiële correctie’ kan worden toegepast in geval van vervroegde afkoop van spaarverzekeringen (tak 21) tijdens de eerste acht jaar van deze contracten. Als veel spaarders hun spaarverzekering vóór het einde van hun contract opzeggen, beschermt deze financiële correctie de andere tak 21-spaarders, zodat zij niet worden benadeeld. 

Goed om weten

Bij een overdracht tussen tak 23-fondsen onderling zijn er geen overdrachtskosten! Bij overdracht tussen tak 21 en tak 23 betaal je eventueel uitstapkosten, roerende voorheffing en een financiële correctie van het luik waar je uitstapt indien deze nog van toepassing zijn.

Taxatie van toepassing

Premietaks: 2% op je stortingen.
Goed om te weten: in sommige gevallen terugbetaald door AXA.


Roerende voorheffing:

 • Spaarverzekering
  1. Enkel verschuldigd als je binnen de eerste 8 jaar na activatie van je spaarverzekering:
   • een opname doet
   • een overdracht doet naar een beleggingsverzekering.
  2. Je betaalt dan 30% op een fictieve rente van 4,75%.
  3. Niet verschuldigd bij uitkering nalv overlijden.
 • Beleggingsverzekering: nooit roerende voorheffing.

Waarom vertrouwen op AXA experten voor je fondsenkeuze en -beheer?

Beleggen in fondsen doe je niet zomaar. Je doet daarbij een beroep op verschillende experten elk met hun eigen expertise in de materie: van je makelaar, AXA Belgium, tot fondsenbeheerders en andere AXA partners.

Makelaar

Jouw makelaar staat altijd aan je zijde, voor vrijblijvend en persoonlijk advies, het opmaken van een voorstel en opvolging van je contract.

CONTACTEER ME
AXA Belgium

AXA Belgium selecteert de beleggingsfondsen zorgvuldig op basis van de kwaliteit van het beheer en de prestaties van deze fondsen uit het verleden.

Fondsenbeheerders

AXA werkt met gerenommeerde fondsenbeheerders die een uitgebreide kennis en ervaring hebben.

AXA IM Select en AXA Wealth Europe

In het kader van vermogensbeheer op maat kunnen AXA makelaars naast AXA Invest4P ook patrimoniale oplossingen aanbieden van beleggingspartners zoals AXA IM Select  en AXA Wealth Europe.

Focus op duurzaamheid

Alle geselecteerde beleggingsfondsen zijn stuk voor stuk fondsen die bewust duurzaamheid meenemen in het beleggingsproces door ecologische en/of sociale kenmerken te promoten en blijk te geven van goed bestuur.

Je kan meer informatie terugvinden over de ESG-kenmerken in de ‘ESG-infofiches’ via onderstaande link.

Je vindt er terug of het gekozen fonds:

 • duurzame beleggingen zal doen of;
 • ESG-kenmerken promoot zonder dat het duurzaam wil beleggen.
 • AXA Invest4P Top Flexible Defensive
 • AXA Invest4P Lazard Flexible Balanced
 • AXA Invest4P Top Flexible Balanced
 • AXA Invest4P BL Global Flexible Dynamic
 • AXA Invest4P FvS Flexible Dynamic
 • AXA Invest4P BlackRock Flexible Balanced
 • AXA Invest4P JP Morgan Global Equity Dividend
 • AXA Invest4P UBAM Global Equity Leaders
 • AXA Invest4P Comgest Europe Equity Growth
 • AXA Invest4P Top Europe Equity Opportunities
 • AXA Invest4P Schroder Global Equity Climate Change
 • AXA Invest4P Top Global Equity Energy Transition
 • AXA Invest4P AXA IM Global Equity
 • AXA Invest4P AXA IM US Equity
 • AXA Invest4P AXA IM Emerging Markets Equity
 • AXA Invest4P AXA IM Cash
 • AXA Invest4P AXA IM Euro Long Term Bonds
 • AXA Invest4P AXA IM Euro Government Bonds
 • AXA Invest4P AXA IM Euro Sustainable Bonds
 • AXA Invest4P AXA IM Emerging Markets Bonds
 • AXA Invest4P AXA IM Global High Yield Bonds
 • AXA Invest4P Index Global Equity
 • AXA Invest4P Index Europe Equity
 • AXA Invest4P Index US Equity
 • AXA Invest4P Index Asia Equity
 • AXA Invest4P Index Euro Government Bonds
 • AXA Invest4P Index Euro Corporate Bonds

Meer weten over je fondsen?

In de Fundfinder vind je een overzicht van de samenstelling, de risico's, de geschiedenis van de rendementen en de evolutie van de netto-inventariswaarde van de tak 23-fondsen in het luik Invest van je contract.

Naar de Fundfinder

Nog vragen?

Bij de AXA Invest4P tak 21-verzekering heb je twee verzekeringsperiodes die je rendement of opbrengst bepalen. Dit rendement bestaat uit een gegarandeerde rentevoet gedurende een bepaalde periode en mogelijks een winstdeelname.

De 1ste verzekeringsperiode loopt vanaf de activatie van de spaarverzekering tot 31 december van het 8ste jaar na de activatie:

 • je initiële storting geniet de gegarandeerde rentevoet geldig op het moment dat je spaarverzekering geactiveerd wordt.
 • alle bijkomende stortingen genieten de rentevoet die op dat moment van toepassing is voor de resterende looptijd van de verzekeringsperiode
 • de gegarandeerde rentevoet is gewaarborgd tot op het einde van de verzekeringsperiode

De 2de verzekeringsperiode loopt vanaf 1 januari van het 9de jaar na de activatie.

 • De gegarandeerde rentevoet wordt telkens bepaald op 1 januari van ieder kalenderjaar en is geldig tot het einde van dat kalenderjaar
 • Deze geldt zowel voor het opgebouwde kapitaal als de bijkomende stortingen

Deze gegarandeerde rentevoet kan tijdens beide periodes eventueel aangevuld worden met een winstdeelname. Je deelt m.a.w. een stuk in de winst van AXA Belgium of de verzekeringsmaatschappij bij wie je de tak 21-verzekering hebt afgesloten. Of er winstdeelname is en hoe hoog deze is, is afhankelijk van het rendement van de beleggingen van AXA en of de maatschappij beslist haar klanten te laten delen in de winst.

Bij een tak 21-spaarverzekering wordt je kapitaal beschermd door het Garantiefonds tot 100 000 euro per persoon en per verzekeraar.


Heb je een AXA Invest4P tak 23-verzekering?

Dan neem je meer risico, maar heb je ook kans op een hoger rendement. In dit geval worden de interne beleggingsfondsen die gekoppeld zijn aan een beleggingsverzekering immers belegd volgens een vooropgestelde beleggingspolitiek waaraan bepaalde risico’s verbonden zijn.

Een belangrijk verschil met de tak 21-verzekering is ook dat er geen kapitaalgarantie is. Als klant draag je het financiële risico altijd volledig zelf.

Het rendement per intern beleggingsfonds in je tak 23-verzekering vind je terug in de AXA Fundfinder en in je MyAXA klantenzone op www.axa.be.

We spreken telkens over het brutorendement. Wil je je nettorendement kennen, dan moet je nog rekening houden met eventuele in- en uitstapkosten evenals de eventuele premietaks, de eventuele roerende voorheffing en mogelijkse financiële correctie.

Bij vrij beheer, kies je zelf uit een waaier van 27 interne beleggingsfondsen in welke interne beleggingsfondsen je belegt, alsook hoeveel % je in welk intern beleggingsfonds investeert.

Bij het kant-en-klaar beheer laat je de keuze van de interne beleggingsfondsen en de verdeling van je belegging over de interne beleggingsfondsen over aan AXA. Het enige wat jij moet doen samen met je makelaar is kiezen uit 3 beleggingsstrategieën: een defensieve, neutrale of dynamische strategie. Je beleggingsprofiel dat je samen met je verzekeringstussenpersoon bepaalt zal vaak de leidraad zijn.

 • Hoe veiliger hoe defensiever en hoe hoger het % belegd in obligaties.
 • Hoe risicovoller, hoe meer kans op rendement maar ook verlies
 • Hoe dynamischer, hoe hoger het % belegd in aandelen.

De verdelingspercentages die per strategie van toepassing zijn, vind je terug op axa.be in de ‘Informatieve Nota over de verschillende beleggingsstrategieën’.

Binnen de gekozen strategie, stelt AXA een selectie samen uit een aanbod van 15 interne beleggingsfondsen. Minstens één keer per trimester worden deze verdelingspercentages en de keuze van de interne beleggingsfondsen aangepast in functie van de situatie op de financiële markten. Elke maand wordt het opgebouwd kapitaal geherbalanceerd. Dit betekent dat de verdeling tussen aandelen en obligaties terug wordt gebracht tot de gewenste verhouding volgens je vooropgesteld beleggingsstrategie.

In je MyAXA-klantenzone vind je in het deel 'Overzicht' de belangrijkste informatie over je AXA Invest4P-spaar- en/of beleggingsverzekeringscontract:

 • Totaal kapitaal: het totale beschikbare bedrag in je AXA Invest4P-contract. Dit is het totaal van je nettostortingen, verhoogd met je nettorendement, rekening houdend met eventuele opnemingen.
 • Nettorendement: het rendement van je contract of wat je contract op vandaag heeft opgebracht na aftrek van je kosten en taksen.
 • Totaal van de brutostortingen: de som van alle brutostortingen die je hebt gedaan sinds het begin van je contract. De brutostorting verschilt van het nettobedrag dat je hebt belegd in je contract, dit is het bedrag na aftrek van de premietaks en de instapkosten.
 • Taksen en kosten: de som van de instapkosten en de premietaks die worden ingehouden op je brutostortingen. Zo zie je welke kosten er zijn aangerekend.
 • Overzicht van je fondsen: in deze rubriek vind je de lijst met de tak 23- fondsen waarin je hebt belegd, de netto-inventariswaarde van elk fonds, …

Bovendien krijg je elk jaar een jaaroverzicht van je contract met alle details van de evolutie van je spaarverzekering en/of je beleggingsverzekering met daarin vermeld de gewaarborgde rentevoet, je eventuele winstdeling en/of details over je beleggingsfondsen. Dit is het document 'Jaarstaat' dat je vindt in de rubriek 'Mijn documenten'.

In je MyAXA-klantenzone in de rubriek ‘Beleggen’ heb je toegang tot alle informatie over je spaar- en/of beleggingsverzekeringscontract(en), inclusief je AXA Invest4P-contract(en).

In de rubriek ‘Beleggen’ heb je twee tabbladen: 'Overzicht' en 'Details' met onder 'Details' 'Documenten'.

Wanneer je klikt op 'Overzicht' krijg je je het totaal kapitaal, de prestatie van je spaar- en/of beleggingsverzekering en de lijst van je fondsen te zien.

Onder 'Details' krijg je toegang tot de algemene informatie over je contract, zoals de begin- en einddatum van je contract of de beleggingsstrategie die je hebt gekozen. Dit laatste zie je enkel als je in een beleggingsverzekering (tak 23) hebt belegd.

Tot slot vind je onder 'Documenten' alle communicatie omtrent je contract, zoals de Algemene Voorwaarden, het bijvoegsel aan je contract (dat overeenstemt met je Bijzondere Voorwaarden) of het Beheersreglement. Als er een nieuw document in het kader van je contract beschikbaar is, dan vind je dat hier terug.

In je MyAXA-klantenzone vind je alle informatie over je AXA Invest4P-contract. Je online klantenzone nog niet geactiveerd? Lees hier hoe je dat doet.

Zodra je ingelogd bent, zie je je levensverzekeringscontract(en) in de rubriek ‘Beleggen’.

Op elk kaartje zie je het je totaal kapitaal voor dat contract. Dit is het totaal van je nettostortingen, verhoogd met je nettorendement, rekening houdend met eventuele opnemingen. Wanneer je op het kaartje klikt, krijg je toegang tot alle informatie over het geselecteerde contract.

Interessant voor jou

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een spaar – en/of beleggingsverzekering afsluit.

AXA Invest4P is een product van AXA Belgium nv, een Belgische verzekeringsmaatschappij, onderworpen aan Belgisch recht.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.