Ga naar de hoofdinhoud
Man is gelukkig door de fiscale voordelen van het pensioensparen

Pensioensparen

 • Voor iedereen met een inkomen die belastingen betaalt
 • Belastingvermindering: tot 30% dus max. 306 euro of 25% dus max. 327,5 euro
 • Kies zelf wanneer, hoeveel en in welke formule je spaart
 • Extra bescherming van je gezin en je inkomen mogelijk

Pensioensparen in Pension Plan Fisc

Met Pension Plan Fisc pensioensparen kunnen zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen regelmatig sparen om een mooi aanvullend pensioen op te bouwen en fiscaal voordeel te genieten.

Dit levensverzekeringsproduct van AXA Belgium nv, een Belgische verzekeringsmaatschappij, onderworpen aan Belgisch recht, kan bestaan uit een spaarverzekering (tak 21) en/of een beleggingsverzekering (tak 23).

VIERDUBBEL FINANCIEEL VOORDEEL VAN HET PENSIOENSPAREN

Belastingvermindering van 25% of 30%

Spaarbedrag lager of gelijk aan 1 020 euro? Je geniet 30% belastingvermindering. Spaarbedrag tussen 1 020,01 euro en 1 310 euro? Je geniet 25% belastingvermindering op het volledige spaarbedrag. Pensioensparen biedt dus een interessant fiscaal voordeel

Extra pensioen

Je bouwt een extra pensioen op boven op je beperkte wettelijk pensioen.

Geen premietaks

Je betaalt geen belasting op je stortingen (premietaks) in tegenstelling tot andere spaar- en beleggingsformules.

Gunstige taxatie

Een gunstige taxatie (8%) die je op je 60ste betaalt (indien je je contract hebt afgesloten voor je 55ste). Wat je spaart na je 60ste tot je 65ste wordt niet meer belast.

Contacteer me SIMULEER JE PENSIOEN

BIJ PENSIOENSPAREN KIES JE ZELF HOELANG EN HOEVEEL JE SPAART

Twee fiscale maximumbedragen

De minimale looptijd van een pensioenspaarcontract is 10 jaar. Hoewel je langer kan sparen dan je 65ste, geniet je maar een fiscaal voordeel tot het jaar waarin je 64 wordt. Om én een mooie pensioenspaarpot op te bouwen én volop fiscaal voordeel te genieten sluit je dus best een contract af voor je 55ste.

Je kan maandelijks, trimestrieel of jaarlijks sparen. Ook is het mogelijk je stortingen tijdelijk op te schorten als je onverwachte kosten hebt.

Hoeveel je stort bepaal je zelf, zolang je minimum 360 euro per jaar spaart. Je kan kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen: 1 020 euro of 1 310 euro (inkomstenjaar 2024).

Spaar je tot 1 020 euro? Dan geniet je 30% belastingvermindering en kan je tot 306 euro terugkrijgen via je belastingen van wat je in 2024 stort.

Wil je een groter bedrag storten? Je kan storten tot maximum 1 310 euro. Je krijgt dan 25% belastingvermindering vanaf de eerste euro en je kunt tot 327,5 euro terugkrijgen van wat je in 2024 stort.

Waarom kiezen voor het fiscale plafond van 1 310 euro?

 • Jaarlijks geniet je meer belastingvoordeel dan wanneer je 1 020 euro of minder stort
 • Omdat je per jaar het absolute fiscaal maximum spaart, ontvang je op de einddatum van je contract een hoger eindkapitaal
 • Afhankelijk van hoe lang en hoeveel je spaart kan je dit verschillende duizenden euro’s meer opleveren

Let op voor de fiscale pensioenval bij het pensioensparen!

Een storting tussen 1 020,01 euro en 1 224 euro levert je een lagere belastingvermindering op in vergelijking met een storting van 1 020 euro.

Een storting van bijvoorbeeld 1 100 euro geeft je recht op een belastingvermindering van 25% of 275 euro wat minder is dan 30% van 1 020 euro of 306 euro. Vanaf een storting van 1 225 euro en meer geniet je wel meer fiscaal voordeel dan wanneer je 1 020 euro zou storten.

Jaarlijks je keuze voor het hoogste fiscaal maximumbedrag bevestigen

Wil je meer sparen dan het eerste fiscaal plafond? Dan moet je elk jaar deze keuze om meer te sparen expliciet bevestigen. Dit is een wettelijke verplichting. Heb je dit voor dit jaar nog niet gedaan? Duid dan je keuze aan in dit formulier voor het expliciet akkoord om meer te storten dan de standaardregeling voor het pensioensparen en bezorg het ons.

Stort je meer dan dit eerste plafond zonder dit expliciet akkoord, dan kunnen wij dit bedrag boven de 1 020 euro niet aanvaarden en zal dit worden teruggestort op je rekening.

KIES ZELF IN WELKE FORMULE JE JE AAN PENSIOENSPAREN DOET

Je spaargeld is beschermd en je geniet een 100% gewaarborgde rentevoet die op het ogenblik van de storting van kracht is. Dit is ook tot het einde van het contract geldig. Bovendien kan je rendement nog hoger liggen doordat je mogelijks deelneemt in de winst van AXA.

De waarde van je pensioenspaarpot kan schommelen en leiden tot zowel winst als verlies.

Het financiële risico van de tak 23 verzekering draag je als klant volledig zelf. Je kan de evolutie van de eenheidswaarde van het interne fondsen volgen via de Fundfinder.

Je kiest voor een combinatie van beide formules (tak 21 + tak 23). De verdeling kies je ofwel zelf (formule 3) of maak het jezelf nog makkelijker en kies voor de geautomatiseerde standaardverdeling (formule 4) waarbij de stortingen worden verdeeld volgens hoe lang je nog kan sparen.

Geautomatiseerde standaardverdeling

Aantal jaren dat je nog kan sparen voor je contract afloopt % van de storting in de formule spaar-verzekering (tak 21) % van de storting in de formule beleggings-verzekering (tak 23)
20 jaar of meer
40 60
15 tot 19 jaar 50 50
10 tot 14 jaar 70 30
0 tot 9 jaar 100 0
Aantal jaren dat je nog kan sparen voor je contract afloopt
20 jaar of meer
% van de storting in de formule spaarverzekering (tak 21)
40%
% van de storting in de formule beleggingsverzekering (tak 23)
60%
15 tot 19 jaar
% van de storting in de formule spaarverzekering (tak 21)
50%
% van de storting in de formule beleggingsverzekering (tak 23)
50%
10 tot 14 jaar
% van de storting in de formule spaarverzekering (tak 21)
70%
% van de storting in de formule beleggingsverzekering (tak 23)
30%
0 tot 9 jaar
% van de storting in de formule spaarverzekering (tak 21)
100%
% van de storting in de formule beleggingsverzekering (tak 23)
0%

De risico’s verbonden aan de beleggingsverzekering (tak 23)

Het voornaamste risico verbonden aan de fondsen van de tak 23 is het marktrisico dat afhankelijk van het geselecteerde fondstype kan bestaan uit het beursrisico, het renterisico, het kredietrisico en het wisselkoersrisico. Het liquiditeitsrisico, het tegenpartijrisico en het operationele risico zijn andere voorbeelden van risico’s die de fondsen van tak 23 kunnen lopen. Raadpleeg deze tabel met de hoofdkenmerken van tak 23 binnen het pensioenspaarcontract Pension Plan Fisc voor de kenmerken van deze fondsen (beleggingsdoelstellingen en beleggingspolitiek, risicoklassen…) of lees het beheersreglement van tak 23 in het Pension Plan Fisc voor meer gedetailleerde info.

Meer info over deze verschillende formules en risico’s? Je makelaar staat voor je klaar.

EXTRA BESCHERMING VAN JE GEZIN EN JE INKOMEN MOGELIJK!

Met aanvullende verzekeringen overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid bouw je extra bescherming in van je gezin en je inkomen.

Bij overlijden krijgen je dierbaren sowieso je pensioenspaarpot en mogelijks een extra kapitaal dat je bij de start van je contract hebt gekozen.

Arbeidsongeschikt of werkloos? AXA neemt gedurende een bepaalde periode de betalingen in je pensioenspaarplan en van deze extra dekkingen over.

WAT KOST PENSIOENSPAREN IN PENSION PLAN FISC?

Instapkosten en beheerskosten

Op elk bedrag dat je stort, betaal je instapkosten: 6% op elke storting in de formule spaar- of beleggingsverzekering in Pension Plan Fisc. Daarnaast zijn er ook de jaarlijkse beheerskosten: 1 euro per maand in de spaarverzekering en tussen de 0,85% en 1% in de beleggingsverzekering afhankelijk van de gekozen beleggingsfondsen.

Wat met de belastingen?

In tegenstelling tot andere spaar- en beleggingsformules betaal je geen premietaks of belasting op je stortingen. Nadat je jarenlang een mooi belastingvoordeel hebt genoten dat kan oplopen tot meerdere duizenden euro’s, betaal je wel altijd een belasting van 8% op je pensioenspaarpot. Die betaal je normaal gezien op je 60ste verjaardag of wordt door je naasten betaald bij overlijden. Als je start met pensioensparen vanaf je 55ste, dan moet je die belasting na 10 jaar betalen tenzij bij vervroegde afkoop of overlijden. Deze wordt dan op dat specifieke moment betaald.

Let op! Je laat best je contract lopen zoals voorzien tot je 65ste

Stap je vroeger uit je pensioenspaarformule? Dan betaal je extra kosten en belasting. Je betaalt 5% uitstapkosten bij een spaarverzekering (dit percentage daalt met 1% per jaar tijdens de laatste vijf jaar van het contract) en geen uitstapkosten bij een beleggingsverzekering, tenzij je in de eerste vijf jaar uitstapt (dan betaal je 1,5% uitstapkosten). In beide gevallen betaal je ook nog eens 33% belastingen.

Voor je een contract afsluit

Je raadpleegt best steeds de Algemene Voorwaarden, Financiële infofiche, Beheersreglement en Winstdelingsreglement.

Meer info over je contract of product?

Contacteer me SIMULEER JE PENSIOEN

Waarom sparen voor je pensioen?

Met een gemiddeld maandelijks wettelijk nettopensioen voor werknemers van 1 318 euro is sparen voor een aanvullend pensioen een noodzaak. Vul nu je wettelijk pensioen aan en geniet ondertussen fiscale voordelen via pensioensparen, langetermijnsparen en het VAPW.

Bron: Federale Pensioendienst 2020

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Pensioensparen combineren

 • als werknemer kan je pensioensparen combineren met langetermijnsparen en VAPW
 • als ambtenaar kan je pensioensparen combineren met langetermijnsparen 
 • als zelfstandige bedrijfsleider kan je pensioensparen combineren met langetermijnsparen, VAPZ en IPT 
 • als zelfstandige in een éénmanszaak kan je pensioensparen combineren met langetermijnsparen, VAPZ en POZ
 • als geconventioneerd zorgverlener kan je je RIZIV-bijdrage gebruiken om een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen op te bouwen, of om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Afspraak in je persoonlijke MyAXA klantenzone!

In je MyAXA klantenzone vind je:

 • informatie en documenten (jaarstaten, fiscale attesten, …) gelinkt aan je pensioenspaarcontract en de eventuele aanvullende dekkingen
 • een gepersonaliseerde visuele weergave van je bijeengespaarde bedrag en het fiscale voordeel
 • de aangifte en opvolging van je dossier arbeidsongeschiktheid (indien je voor deze aanvullende dekking hebt gekozen) met een duidelijk zicht op de status van je dossier, de communicaties en de betalingen.
Meld je aan

Aanpak duurzaam beleggen

AXA Belgium hecht veel belang aan duurzaamheid en steunt de Europese regelgeving omtrent duurzame financiering volledig.

Er wordt niet alleen met de traditionele financiële criteria, zoals rendement, rekening gehouden maar ook met ESG-criteria (ecologisch, sociaal en goed bestuur). Dit product is samengesteld uit duurzame fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten.

Je kan meer informatie terugvinden over deze ecologische of sociale kenmerken in de "ESG infofiche", via onderstaande link.

 • Pension Plan Secure
 • Pension Plan AXA IM Cash P
 • Pension Plan AXA Multifunds P

Meer weten over je beleggingsfondsen?

In de Fundfinder vind je een overzicht van de samenstelling, de risico's, de geschiedenis van de rendementen en de evolutie van de netto-inventariswaarde van de tak 23-fondsen in het luik Invest van je contract.

Naar de Fundfinder

Nog vragen?

Je kan de evolutie van je opgebouwd kapitaal gemakkelijk raadplegen in je jaarstaten. Je kan er ook de gewaarborgde rentevoet samen met je eventuele winstdeling en/of de details van je beleggingsfondsen terugvinden. Je kan je jaarstaat terugvinden in de tab ‘detail’ of in de rubriek ‘Mijn documenten’.

Je geniet ook elk jaar van een mooi fiscaal voordeel op je stortingen.

Je kan de evolutie van de eenheidswaarde van de interne fondsen alsook hun rendementen raadplegen via de Fundfinder op axa.be.

Je kan alle informatie over de kosten terugvinden in je jaarstaten. Je kan je jaarstaat terugvinden in de tab ‘detail’ of in de rubriek ‘Mijn documenten’.

Alle bedragen van je spaartegoeden (inclusief rente) in je MyAXA klantenzone zijn brutobedragen vóór belastingaftrek. De belasting hangt af van het soort spaarformule. Je betaalt ze op je 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van je contract wanneer je start met pensioensparen of langetermijnsparen vanaf je 55ste. Bij vervroegde afkoop of bij overlijden zal deze belasting op dat moment betaald moeten worden door jezelf of je naasten. Om tot je nettokapitaal te komen trek je de belasting af van je opgebouwde kapitaal.

Meer info over deze belasting vind je terug in de productpagina van je spaarformule (pensioensparen of langetermijnsparen).

Je kan pensioensparen, langetermijnsparen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) met elkaar combineren. Zo heb je later een groter kapitaal bij elkaar gespaard en geniet je ondertussen meer fiscaal voordeel. Wil je weten of deze formules voor een aanvullend pensioen interessant zijn voor jou? Contacteer dan je makelaar. Hij maakt samen met jou een gepersonaliseerd voorstel.

Interessant voor jou

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.