Ga naar de hoofdinhoud
NL

Je groeps-verzekeringen

  • Up-to-date weergave van je aanvullend pensioen
  • Globaal overzicht van je groepsverzekeringen
  • Gemakkelijke en veilige toegang tot MyAXA

Heb je een groepsverzekering bij AXA?   

Lees hier alles wat je moet weten over dit aanvullend pensioen dat bij je pensionering een bijkomend inkomen vormt bij je wettelijk pensioen.

Volg de evolutie
van je spaartegoed

In de MyAXA klantenzone vind je volgende informatie:   

  • Het bedrag van je opgebouwde spaartegoed
  • Een raming van het kapitaal bij je pensionering
  • Je situatie indien je vandaag stopt met werken
  • Wat bij arbeidsongeschiktheid of overlijden?
Meld je aan

MyAXA klantenzone 

Eenvoudig, snel en efficiënt: raadpleeg in enkele klikken je groepsverzekeringen, je aanvullende waarborgen en je andere verzekeringscontracten bij AXA.

Eenmaal aangemeld, krijg je jaarlijks een notificatie zodat je op de hoogte blijft van je pensioenevolutie. 

Meld je aan

Nog vragen?   

Als uw groepsverzekering wordt vereffend, kunt u kiezen of u het kapitaal in één keer of in periodieke uitbetalingen ontvangt onder de vorm van een pensioenrente.

Als principe geldt dat uw aanvullend pensioen maar wordt uitbetaald op het ogenblik dat u met wettelijk pensioen gaat. Dit kan op het ogenblik dat u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (t.e.m. 31 januari 2025 gelijk aan 65 jaar), of vroeger (indien u voldoet aan de wettelijk voorziene loopbaan- en daaraan gekoppelde leeftijdsvoorwaarden van het vervroegd wettelijk pensioen) of later indien u langer wenst aan de slag te blijven.

Voorwaarden vervroegd wettelijk pensioen:

Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen
2018 63 jaar 41 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
vanaf 2019 63 jaar 42 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

Als u voor 1962 geboren bent, is een (gedeeltelijke) vereffening mogelijk vóór het ogenblik waarop u met wettelijk pensioen vertrekt. Let op, dit is enkel van toepassing als deze mogelijkheid voorzien is in het pensioenreglement. Deze uitzondering geldt enkel voor contracten van voor 1 januari 2016.

De mogelijkheid tot vervroegde uitbetaling geldt als volgt:

Geboortejaar Leeftijd bij mogelijke vereffening
1961 63 jaar
1960 62 jaar
1959 61 jaar
1958 of vroeger 60 jaar

Indien u later met pensioen zou gaan dan uw wettelijke pensioenleeftijd of de datum dat u voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd rustpensioen als werknemer / zelfstandige te gaan, mogen de prestaties, op uw aanvraag, uitbetaald worden vanaf één van deze data, op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk wordt vermeld in het pensioenreglement.

Er bestaan 2 producttypes

  • De zogenaamde ‘hybride’ groepsverzekering: ze combineert een hoog potentieel rendement gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23) met zekerheid dankzij de gegarandeerde rentevoet (tak 21).
  • De groepsverzekering belegd in een beleggingsfonds (tak 23): deze is verbonden met financiële beleggingen en biedt een potentieel hoger, maar niet gegarandeerd, rendement omdat zij evolueert in functie van de financiële markten.

Bovendien garandeert uw werkgever u een wettelijk minimumrendement van momenteel 1,75% op de betaalde premies ingevolge de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP). Dit is uw minimaal verworven recht. Als de financiële markten stijgen, kan dit type groepsverzekering uw spaargeld alleen maar doen toenemen.

AXA vraagt jaarlijks de lonen op aan uw werkgever. Dit wordt de jaarlijkse hernieuwing genoemd. Op basis hiervan herrekent AXA de prestaties en de premies voor dat jaar. Na elke hernieuwing wordt de situatie aangepast in de MyAXA klantenzone.

In dat geval worden niet langer bijdragen gestort in uw groepsverzekering. U ontvangt een uitbetaling (vereffening) op het ogenblik dat u met wettelijk (al dan niet vervroegd) pensioen gaat. U krijgt een brief bij uw uittreding met daarin het bedrag van de verworven reserves, in voorkomend geval verhoogd tot het bedrag van de wettelijke rendementsgarantie en de verworven prestaties.

U kunt uw pensioenrechten steeds raadplegen op de MyAXA klantenzone en de website wwww.mypension.be.

Zie alle FAQ

Heb je andere vragen?
Je kan ook contact opnemen met je personeelsdienst.

Oplossingen inzake aanvullend pensioen voor particulieren   

Als aanvulling op de groepsverzekering kan je spaarformules afsluiten
met fiscale voordelen voor een nog comfortabeler pensioen.

Pensioensparen

Langetermijnsparen

Ben je werkgever?

Wil je een groepsverzekering onderschrijven voor je medewerkers?
Ontdek onze oplossingen:

groepsverzekering

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.