Ga naar de hoofdinhoud

Je groepsverzekeringen

 • Up-to-date weergave van je aanvullend pensioen
 • Globaal overzicht van je groepsverzekeringen
 • Gemakkelijke en veilige toegang tot MyAXA

Heb je een groepsverzekering bij AXA?   

Lees hier alles wat je moet weten over dit aanvullend pensioen dat bij je pensionering een bijkomend inkomen vormt bij je wettelijk pensioen.

Volg de evolutie
van je spaartegoed

In de MyAXA klantenzone vind je volgende informatie:   

 • Het bedrag van je opgebouwde spaartegoed
 • Een raming van het kapitaal bij je pensionering
 • Je situatie indien je vandaag stopt met werken
 • Wat bij arbeidsongeschiktheid of overlijden?
Meld je aan

Afspraak in je persoonlijke MyAXA klantenzone!

In je MyAXA klantenzone vind je:

 • documenten (o.a. pensioenfiche) gelinkt aan je groepsverzekeringen en de eventuele aanvullende dekkingen
 • informatie over het huidige bedrag van je opgebouwde reserve en een raming van het kapitaal bij afloop van je contract
 • opvolging van je dossier arbeidsongeschiktheid (indien je deze aanvullende dekking geniet) met een duidelijk zicht op de status van je dossier, de communicaties en de betalingen.
Meld je aan

Nog vragen?   

AXA vraagt elk jaar op een gegeven tijdstip je werkgever naar je salaris. Dat noemen we de jaarlijkse vernieuwing. AXA herberekent op die basis de prestaties en de overeenkomstige premies van je groepsverzekering voor het volgende jaar. Na elke vernieuwing wordt de situatie in je MyAXA klantenzone aangepast.

De algemene regel zegt dat het aanvullend pensioen pas op het ogenblik van de wettelijke pensionering wordt uitgekeerd. Dat kan het ogenblik zijn waarop je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (65 jaar tot 31/01/ 2025, 66 jaar vanaf 01/02/2025, 67 jaar vanaf 01/02/2030) of vroeger (als je aan de wettelijke voorwaarden voor de loopbaan en de leeftijd voor het vervroegde wettelijk pensioen voldoet), of later (als je langer wil blijven werken).

Voorwaarden vervroegd wettelijk pensioen:

Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbanen
2018 63 jaar 41 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
vanaf 2019 63 jaar 42 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

Als je voor 1962 geboren bent, is een (gedeeltelijke) vereffening mogelijk voor je met pensioen gaat. Onthoud echter dat dit alleen geldt als het pensioenreglement in die mogelijkheid voorziet. Die uitzondering geldt alleen voor contracten die voor 1 januari 2016 gesloten zijn.

De mogelijkheid van vervroegde uitbetaling wordt als volgt toegepast:

Geboortejaar Leeftijd bij eventuele vereffening
1961 63 jaar
1960 62 jaar
1959 61 jaar
1958 of vroeger 60 jaar

Als je na de wettelijke pensioendatum of na de datum waarop je aan de voorwaarden voor vervroegde pensionering voldoet, met pensioen gaat, als loontrekkende of zelfstandige, kan de uitbetaling op jouw verzoek worden gedaan vanaf een van die data, op voorwaarde dat je pensioenreglement dat uitdrukkelijk voorziet.

Wanneer je met pensioen gaat, op het ogenblik van de uitbetaling (= vereffening) kan je kiezen of je het kapitaal eenmalig ontvangt of met periodieke stortingen in de vorm van een rente.

In dat geval worden geen premies meer in je groepsverzekering gestort. Bij je vertrek ontvang je een brief met het bedrag van de verworven reserves (in voorkomend geval vermeerderd tot het bedrag van de wettelijke rendementswaarborg), de verworven uitkeringen en de keuzes die je hebt voor je verworven reserves.
Als je je reserves bij de maatschappij laat, ontvang je je kapitaal (vereffening) wanneer je (al dan niet vervroegd) met pensioen gaat.

Als je wegens een verbreking van je arbeidsovereenkomst je dekking verliest, kan je ook een overlijdensdekking vragen die met je verworven reserves overeenkomt. Zo behoud je je overlijdensdekking voor het geval je voor je pensionering zou overlijden.

Je kan je pensioenrechten altijd raadplegen op de MyAXA klantenzone en de website MyPension.be.

 • De zogeheten ‘hybride’ groepsverzekering: ze combineert het potentieel hoge rendement van een beleggingsfonds (tak 23) met de veiligheid van een gewaarborgde rente (tak 21).
 • De in een beleggingsfonds belegde groepsverzekering (tak 23): ze werkt met financiële beleggingen en kan potentieel een hoger rendement opleveren; dat rendement is echter niet gewaarborgd, want het hangt af van de evolutie van de financiële markten.

Bovendien waarborgt je werkgever in het kader van de Wet over de aanvullende pensioenen (WAP) een wettelijk minimumrendement van momenteel 1,75% op de gestorte premies. Dat zijn je minimale verworven rechten. Als de financiële markten beter presteren, zal je groepsverzekering een bonus op je spaartegoed uitkeren.

Andere vragen

Heb je andere vragen?
Je kan ook contact opnemen met je personeelsdienst.

Oplossingen inzake aanvullend pensioen voor particulieren   

Als aanvulling op de groepsverzekering kan je spaarformules afsluiten
met fiscale voordelen voor een nog comfortabeler pensioen.

Ben je werkgever?

Wil je een groepsverzekering onderschrijven voor je medewerkers?
Ontdek onze oplossingen:

Interessant voor jou

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.