Ga naar de hoofdinhoud
Koppel geniet zonder stress van zijn zeiljacht dankzij de bootverzekering van AXA. Koppel geniet zonder stress van zijn zeiljacht dankzij de bootverzekering van AXA.

Bootverzekering

 • Voor de meeste pleziervaartuigen
 • Dekking op de Europese zee- en binnenwateren
 • Een schadegeval, vragen, …? Je makelaar is er voor jou

Bescherm je passie op het water met de Bootverzekering

Deze verzekering dekt je burgerlijke aansprakelijkheid tijdens een pleziervaart. Ze dekt dus materiële en lichamelijke schade die je met jouw boot of jetski aan derden (personen, goederen, …) toebrengt.

De Bootverzekering dekt schade veroorzaakt door:

 • jezelf als eigenaar van de boot
 • de bestuurders van de boot
 • de leden van de bemanning.


Breid je dekking uit met deze betalende opties:

 • Lichtingskosten
 • Verlies en beschadiging
 • Diefstal
 • Rechtsbijstand

Bootverzekering: waar ben je gedekt?

De Bootverzekering dekt de pleziervaart in de Europese zeegebieden.

Enkele voorbeelden van vergoeding

Een bootverzekering die meer dekt dan je denkt

Deze voorbeelden zijn louter informatief.
Deze voorbeelden zijn louter informatief.
Deze voorbeelden zijn louter informatief.

Lichamelijke schade

Je verwondt per ongeluk een zwemmer met je boot. Zijn lichamelijke schade wordt vergoed. 
Deze voorbeelden zijn louter informatief.

Materiële schade

Je boot botst op een andere boot en veroorzaakt grote schade aan die boot. De materiële schade aan de boot van de tegenpartij wordt vergoed. 
Deze voorbeelden zijn louter informatief.

Bescherming van de boot

Een storm veroorzaakt schade aan je boot. Als je de optie 'Verlies en beschadiging' onderschreven hebt, wordt de schade aan je eigen boot vergoed. 
Deze voorbeelden zijn louter informatief.

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Nog vragen?

Als je zeilboot minder dan 300 kg weegt of het motorvermogen van je boot minder dan 10 pk DIN is, dekt de Familiale verzekering van AXA je burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

De optie 'Verlies & Schade' dekt de materiële schade aan jouw boot. Er blijft echter een vrijstelling van toepassing van 2% van de verzekerde waarde van uw boot.
Bijvoorbeeld: Je verzekert jouw boot voor een waarde van 75 000 euro. Als deze door een storm werd beschadigd en wij komen tussen om de materiële schade te herstellen, dan moet u een vrijstelling van 1 500 euro betalen.

Nee, een bootverzekering is niet verplicht in België, maar wordt wel sterk aanbevolen. Daarnaast kan een attest van een BA-verzekering voor de vaart in sommige landen (bv. Italië) verplicht zijn. Sommige havens eisen dat je verzekerd bent voor de verwijdering van het wrak van je boot na schipbreuk of stranding (de optie 'Lichtingskosten').

Ja, de bootverzekering dekt het trekken van de waterskiër buiten wedstrijdverband evenals het voorttrekken van boeien, 'bananen', funtubes enz.  

De deelname aan wedstrijden (ook voor waterski) is niet gedekt. De deelname aan regatta's (zeilboten) is evenwel toegelaten.

Welke verzekeringen kunnen dekking bieden voor pleziervaart?

De Reisverzekering: een essentiële bescherming voor al je avonturen

Ga je op reis met je boot? Opteer ook voor de Reisverzekering. Ze kan met name je medische en ziekenhuiskosten in het buitenland dekken, je repatriëring verzekeren en nog veel meer!

Meer info

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een verzekering Pleziervaart afsluit.

Elke verzekering heeft haar beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden van uitsluitingen voor dit verzekeringsproduct zijn:

 • wedstrijden, met inbegrip van trainingen en proeven (behalve regatta’s)
 • verhuring van de verzekerde boot
 • ouderdom of slechte staat van de romp of van de voortstuwingsonderdelen
 • het ontbreken van geschiktheidsattesten/vaardigheidsbewijzen

*De vrijstelling van 212,82 euro (in Burgerlijke Aansprakelijkheid) wordt automatisch aangepast naargelang van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, met als basisindexcijfer dat van augustus 2023, zijnde 301,57 (basis 100 in 1981).

Je vindt alle details in de Algemene voorwaarden en de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract.

De verzekering Pleziervaart werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgische recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Hierbij ook de segmentatiecriteria.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.