Ga naar de hoofdinhoud

Schuldsaldo- verzekering Solo & Duo 

 • Dekking tot 200% van het openstaande saldo van je (woon)krediet
 • Bescherming begint voor ondertekening van de akte
 • Keuze in premiebetaling
 • Keuze uit 1 of 2 schuldsaldoverzekeringen

Bescherm je naasten wanneer je een krediet aangaat

Je koopt een woning of iets anders aan op krediet. Indien je als verzekerde overlijdt voor je krediet is terugbetaald, dan betaalt AXA de resterende schuld gedeeltelijk of helemaal in één keer terug.  

De Schuldsaldoverzekering Solo en Schuldsaldoverzekering Duo van AXA Belgium nv, een Belgische verzekeringsmaatschappij (en dus onderworpen aan Belgisch recht), zijn levensverzekeringen tak 21.

 • Bijkomende bescherming overlijden vóór de ondertekening van de akte en aanvang van het contract
 • Je lening terugbetaald bij overlijden
 • Keuze in premiebetaling
 • Keuze tussen één of twee schuldsaldoverzekeringen
 • Hoe wordt je premie berekend?
 • Fiscaal regime
 • Vlotter toegankelijk na zwaar gezondheidsverleden of -risico

Je voordelen

 

Bijkomende bescherming overlijden vóór de ondertekening van de akte en de aanvang van het contract 

Je geniet gratis een dekking overlijden gedurende een periode van maximaal 4 maanden tussen de datum van de aanvaarding van het risico door de maatschappij en de datum van de inwerkingtreding van het contract. Deze laatste komt in principe overeen met de datum van ondertekening van de aankoopakte van je woning bij de notaris.  

Let op! Dit eerste voordeel geldt enkel wanneer de schuldsaldoverzekering een hypothecair krediet dekt en dat bij formele aanvaarding door AXA Belgium.

Je lening terugbetaald bij overlijden 

AXA betaalt in geval van overlijden een kapitaal uit waarmee het uitstaand saldo van je lening wordt terugbetaald. Je kan jezelf en eventueel de persoon waarmee je samen de lening afsluit verzekeren voor slechts een % van de lening bv. 80% maar dan wordt bij overlijden slechts 80% van het openstaande bedrag van je lening uitgekeerd aan de bank. Idealiter verzeker je jezelf en eventueel de persoon waarmee je de lening afsluit voor 100% zo zijn je nabestaanden optimaal beschermd en zullen je nabestaanden, bovenop het emotionele verlies, geen extra financiële last moeten meedragen.

De looptijd van de verzekering is dezelfde als de looptijd van je hypothecaire lening, wat wil zeggen tot wanneer je lening volledig is terugbetaald.

Keuze in premiebetaling 

Je kan je premie op 3 manieren betalen:

 • een eenmalige premie bij aanvang van het contract
 • een constante premie gedurende maximum 2/3 van de looptijd van het contract
 • een jaarlijkse variabele premie, rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde kapitaal

Kies je voor constante premie of jaarlijks variabele premie kan je deze premie jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks betalen. Bij meerdere premiebetalingen per jaar worden er fractioneringskosten aangerekend.

Keuze uit 1 of 2 schuldsaldoverzekeringen 

Bij AXA kan je één schuldsaldoverzekering afsluiten per persoon. Ben je alleenstaande of sluit je alleen een krediet af dat je wil verzekeren is de Schuldsaldoverzekering Solo dé formule voor jou.

Sluit je een krediet af met twee personen en je wil dit verzekeren? Dan kan je kiezen. Ofwel sluit je de SSV af op elk van beide personen afzonderlijk, dan kies je voor de Schuldsaldoverzekering Solo.

Wanneer beide verzekeringnemers elk een Schuldsaldoverzekering Solo onderschrijven kan ook bij een tweede overlijden voor einddatum van het contract het op dat moment verzekerde kapitaal worden uitgekeerd. Ook al werd er bij een eerste overlijden al een kapitaal op die eerste persoon uitgekeerd. Bij deze formule kan je dus tot 200% van het krediet dekken.

Daarnaast kan je ook kiezen om een 1 polis te onderschrijven maar dan voor beide personen samen: de Schuldsaldoverzekering Duo.

Bij een Schuldsaldoverzekering Duo is er niet alleen minder administratie, deze formule is ook iets goedkoper omdat enkel bij een eerste overlijden van één van beide verzekeringnemers wordt uitbetaald.

Hoe kiezen voor de SSV Solo of SSV Duo als je met twee een krediet wil verzekeren?

Welke keuze je best maakt hangt af van hoe uitgebreid de dekking is die jij en de tweede persoon met wie je je krediet verzekert willen. Deze keuze wordt vaak gemaakt in functie van de gezinssituatie, het loon van beide en/of financiële buffer in geval van overlijden, de prijs die jullie willen betalen, jullie medische achtergrond etc.

Je verzekeringsmakelaar zal je graag bijstaan om een weloverwogen keuze te maken die het best bij jullie persoonlijke situatie past.


contacteer me

Hoe wordt je premie berekend?

Er wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

 • je leeftijd
 • het verzekerde kapitaal
 • de looptijd van je krediet
 • de rentevoet van je krediet 
 • je gezondheidstoestand 

De vermelde premie houdt rekening met: 

 • de premietaks (zie fiscaal regime) 
 • bepaalde kosten (beheers- en inningskosten, forfait) 

 Fiscaal regime 

Wie? Te betalen premietaks
Natuurlijk persoon met een SSV voor een krediet dat geen hypothecaire lening is  Taks 2%  
Natuurlijk persoon met een SSV in het kader van een hypothecair krediet voor een onroerend goed (woning, stuk grond, …)  Taks 1,1%
Natuurlijk persoon met een schuldsaldoverzekering voor een woonkrediet die je fiscaal inbrengt onder pensioensparen

Let op! Enkel de SSV Solo kan je fiscaal inbrengen onder pensioensparen.
0%

Rechtspersoon met een schuldsaldoverzekering voor een krediet zoals bv. een investeringskrediet of een lening op afbetaling 

4,4%
Natuurlijk persoon met een SSV voor een krediet dat geen hypothecaire lening is
Te betalen premietaks
Taks 2%
Natuurlijk persoon met een SSV in het kader van een hypothecair krediet voor een onroerend goed (woning, stuk grond, …)
Te betalen premietaks
Taks 1,1%
Natuurlijk persoon met een schuldsaldoverzekering voor een woonkrediet die je fiscaal inbrengt onder pensioensparen
Te betalen premietaks
0%
Let op! Enkel de SSV Solo kan je fiscaal inbrengen onder pensioensparen.
Rechtspersoon met een schuldsaldoverzekering voor een krediet zoals bv. een investeringskrediet of een lening op afbetaling
Te betalen premietaks
4,4%
 

De schuldsaldoverzekering Duo waarbij er sprake is van één contract op twee hoofden geeft nooit recht op een belastingvermindering. De schuldsaldoverzekering Solo kan je tegen bepaalde voorwaarden wél recht geven op een mooi fiscaal voordeel.  

Als het gaat om een woonkrediet voor je enige eigen woning

 • In Wallonië kan je mogelijks onder bepaalde voorwaarden nog steeds genieten van de Chèque Habitat of een vermindering in de personenbelasting. 
 • In Vlaanderen en Brussel kan je de schuldsaldopremie(s) sinds 2020 niet meer fiscaal inbrengen in het kader van de enige eigen woning. Vroeger kon dit wel. We kennen dit nog als de ‘Woonbonus’. 
  Meer info
 • Als het gaat om een woonkrediet voor je woning die niet je enige eigen woning is, bv. een tweede woonst, is er zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië als je de schuldsaldopremie(s) fiscaal inbrengt onder ‘langetermijnsparen’ 
  Meer info voor Vlaanderen
  Meer info voor Brussel
  Meer info voor Wallonië

Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië kan je als je de schuldsaldopremie(s) fiscaal wil inbrengen onder ‘pensioensparen’ genieten van: 

 • een belastingvermindering van 30% voor een premie tot het eerste fiscaal plafond. Dit is momenteel 990 euro 
 • een belastingvermindering van 25% voor een premie  tot het tweede fiscaal plafond of voor alle bedragen tussen 990 euro en 1 270 euro  

Let op! Fiscaal voordeel genieten bij leven is belasting betalen in geval van overlijden 

Als je ervoor kiest fiscaal voordeel te genieten in het kader van de personenbelasting, wordt het gestorte kapitaal in geval van overlijden belast volgens dezelfde personenbelasting (die varieert naargelang het contract is afgesloten in het kader van het pensioensparen, van de eigen woning of van het langetermijnsparen).  

Breng je de schuldsaldoverzekering niet fiscaal in, dan betaal je enkel de premietaks op de stortingen en moet er in geval van overlijden geen belastingen betaald worden op het kapitaal dat door de verzekering (gedeeltelijk)wordt afgelost. Aan jou de keuze! 

Hou er eveneens rekening mee dat in geval van overlijden er sowieso successierechten verschuldigd zijn.

Raadpleeg je makelaar voor meer info over een mogelijks belastingvoordeel op de premies, de regels voor het belasten van het gestorte kapitaal (in geval van overlijden).

contacteer me

Vlotter toegankelijk na zwaar gezondheidsverleden of -risico

Let op! Beide maatregelen gelden enkel als het gaat om een SSV om een hypothecaire lening te waarborgen voor het verwerven of (ver)bouwen van de enige eigen woning! 

Schuldsaldo sinds 2020 makkelijker toegankelijk voor langdurig zieken

Sinds 2020 is de wet in voege die de toegang tot een schuldsaldoverzekering vergemakkelijkt voor mensen genezen verklaard zijn van kanker of wie aan een welbepaalde chronische ziekte lijdt die onder controle is.

We noemen dit het ‘recht om vergeten te worden’. Dit is trouwens ook geldig voor de verzekering arbeidsongeschiktheid.

Meer info

Solidariteitsmechanisme voor verzekerden met zwaar gezondheidsrisico

Er bestaat een solidariteitsmechanisme voor schuldsaldoverzekeringen afgesloten door verzekerde(n) met een verhoogd gezondheidsrisico. De medische bijpremie omwille van dit hoger risico ten laste van de verzekeringnemer mag 125% niet overschrijden.

Is dit wel het geval, dan wordt dit overschot door de Compensatiekas gedragen. Je hoeft geen aanvraag bij de Compensatiekas in te dienen. De verzekeringsmaatschappij ontvangt het bedrag rechtstreeks van de Compensatiekas.

Meer info

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Ontdek onze brandverzekering

Woon je in een huis? Een appartement? Ben je eigenaar of (mede-)huurder?
Onze Woonverzekering heeft dekkingen op jouw maat, aangepast aan jouw noden en budget.

Meer weten

Afspraak in je persoonlijke MyAXA klantenzone!

In je MyAXA klantenzone vind je:

 • informatie en documenten (jaarstaten, fiscale attesten, …) gelinkt aan je schuldsaldoverzekering
MELD je AAN

Nog vragen?

Als alleenstaande zonder kinderen, is een schuldsaldo niet persé nodig, omdat de bank dan het huis kan verkopen voor verdere aflossingen. De bank zal echter vaak geen woonkrediet toestaan zonder dat je daarbij ook een schuldsaldoverzekering afsluit. Voor haar is dit immers een garantie dat het kapitaal van de lening alsnog wordt terugbetaald in geval van overlijden van de kredietnemer. Sowieso wordt ook bij vele banken een gunstiger tarief voor de lening toegekend indien de klant een schuldsaldoverzekering neemt. Ook is het de ideale manier om je erfgenamen financieel te beschermen. Alleenstaanden met kinderen kiezen daarom ook vaak wél voor een schuldsaldo met 100% dekking.

Een éénmalige premie betalen bij de aanvang van het contract is de goedkoopste optie maar dat betekent wel dat een groot bedrag ineens moet betaald worden.

Nee, maar deze verzekering laat je toe om in geval van overlijden je gezin te beschermen tegen financiële gevolgen van een lopend krediet.

Bovendien krijg je meestal een goed tarief voor je lening als je een schuldsaldoverzekering afsluit.

Ja, de looptijd van je verzekering is dezelfde als de looptijd van je hypothecaire lening, namelijk tot wanneer de lening volledig is terugbetaald.

Indien je een Schuldsaldoverzekering Solo hebt afgesloten, zal het saldo van je lening (gedeeltelijk of volledig volgens de gekozen dekking) bij vroegtijdig overlijden door AXA terugbetaald worden. Deze terugbetaling stelt een einde aan het contract.

Indien je een Schuldsaldoverzekering Duo hebt afgesloten, zal het saldo van je lening (gedeeltelijk of volledig volgens de gekozen dekking) bij vroegtijdig overlijden van een van de verzekerden door AXA terugbetaald worden. Deze terugbetaling gebeurt maar een keer, bij het eerste overlijden, en stelt een einde aan het contract.

Nee maar je krijgt meestal een voordelig tarief voor je lening als je een schuldsaldoverzekering afsluit. Het belangrijkste blijft dat je je gezin in geval van overlijden tegen de financiële gevolgen van een lopend krediet beschermt.

Interessant voor jou

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Schuldsaldoverzekering afsluit.

Je leest best steeds de Financiële infofiche SSV Solo en de Financiële info fiche SSV Duo en Algemene Voorwaarden SSV Solo en de Algemene Voorwaarden SSV Duo. In deze laatste vind je onder andere de volledige lijst met uitsluitingen van de dekking. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden komt AXA immers niet tussenbeide zoals bij: overlijden als gevolg van een opzettelijke daad van een begunstigde, een zelfmoord die minder dan een jaar na de inwerkingtreding van het contract plaatsvindt of bij terreur.

Vraag ook gerust je makelaar om meer inlichtingen of een vrijblijvende offerte. Hij zal nagaan of het product aan je eisen en noden beantwoordt en zal je ook op de hoogte houden over je contract.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.