Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Hoe uw vrijwilligers verzekeren? | Blog AXA.be

Top

| 4 min lezen

Deze zomer doet u een beroep op vrijwilligers

Het gemeenteplein is eindelijk helemaal opgefrist! De werken duurden langer dan verwacht, het plaatselijke verkeer werd omgeleid, de handelaars en buurtbewoners kregen het zwaar te verduren! Nu alle ellende achter de rug is, wordt het plein feestelijk ingewijd. Na een speech van de burgemeester volgt een lekker buffet, animatie, dit alles in goede banen geleid door vrijwilligers.

Vrijwilligers, verenigingswerkers, wie ziet nog het bos door de bomen ?

“Een vrijwilliger heeft zijn eigen rechten en plichten. Die zijn geregeld door de wet van 2005", legt de juridische dienst van AXA uit: "Een vrijwilliger beantwoordt aan drie criteria:

  • tijdens zijn vrije tijd oefent hij activiteiten uit voor een organisatie zonder winstoogmerk of een stichting van openbaar nut, zoals een gemeente, een OCMW, ... ;
  • zijn werk is niet bezoldigd. De vrijwilliger kan echter wel een vergoeding krijgen van de forfaitaire kosten, de zogenaamde ‘kostenvergoeding’ van maximaal 34,71 euro/dag met een maximum van 1.388,40 euro/jaar (geïndexeerde bedragen voor het jaar 2019). Ook zijn werkelijke reiskosten kunnen worden terugbetaald;
  • zijn medewerking blijft op vrijwillige basis. Er bestaat immers geen verhouding van ondergeschiktheid tussen de organisatie en de vrijwilliger: deze kan op elk ogenblik beslissen om zijn prestatie stop te zetten. Dat is bijvoorbeeld niet het geval bij een stagiair."

Vrijwilligerswerk mag niet worden verward met het statuut van 'verenigingswerker'. Dit type werknemer kan tegen een beperkte vergoeding bijklussen: bijvoorbeeld als sporttrainer op een school, artistiek begeleider, natuurgids. In geval van verenigingswerk is een arbeidsovereenkomst nodig, alsook verzekeringen (BA & Ongevallen) om de risico's die met dit soort prestaties verbonden zijn, te dekken.

Wie is aansprakelijk bij een ongeval?

Tijdens het buffet laat een vrijwilliger een bord hete soep vallen waardoor een bezoeker brandwonden oploopt. Wie betaalt? Niet uw vrijwilliger wordt aansprakelijk gesteld, maar wel uw organisatie. De verplichte verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers die u voor uw gemeente hebt afgesloten, zal de derde vergoeden.

Uw organisatie is aansprakelijk voor haar vrijwilligers tijdens de uitoefening van hun activiteiten voor zover de fout van de vrijwilliger niet opzettelijk, ernstig of repetitief is. De organisatie is echter niet aansprakelijk voor schade die door de vrijwilliger zelf wordt geleden.

Wie betaalt de schade aan de vrijwilligers?

Lichamelijke schade die de vrijwilliger oploopt kan worden verzekerd in een ongevallenverzekering tot dekking van de medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden.

Het afsluiten van een ongevallenverzekering voor vrijwilligers is in principe vrijblijvend, behalve voor organisaties die actief zijn op Vlaams Grondgebied binnen het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin. In die sector zijn instellingen of besturen verplicht om hun vrijwilligers te verzekeren tegen letselschade of zaakschade die ze oplopen tijdens hun vrijwilligerswerk, ter plaatse of tijdens een verplaatsing en voor iedere ziekte of besmetting die ze in dat kader oplopen.

En wie verzekert het voertuig van de vrijwilliger?

De verzekering BA Auto is verplicht en het is aan de eigenaar van het voertuig om deze verzekering af te sluiten. De BA vrijwilligers van uw gemeente voorziet niet in een dekking van de schade die voortvloeit uit het gebruik van een motorvoertuig. Indien de vrijwilliger zich met zijn eigen wagen verplaatst voor zijn opdracht, is het zijn verantwoordelijkheid om die te verzekeren. Veroorzaakt hij schade aan een derde met zijn eigen voertuig? Dan valt dit onder zijn eigen verzekering BA Auto.

De gemeente of vereniging kan echter een verzekering Omnium opdracht afsluiten, die dan tussenkomt bij schade aan het voertuig van de vrijwilliger tijdens de uitoefening van zijn opdracht. Dit blijft een interessante oplossing voor alle organisaties die een beroep doen op vrijwilligers.

AXA kan u helpen om uw verzekeringsbehoeften te bepalen en flexibele oplossingen uit te werken voor al uw toekomstige evenementen.

DEEL DIT ARTIKEL