Ga naar de hoofdinhoud

Blog

De fiets

Top

| 6 min lezen

De fiets

Het vervoermiddel bij uitstek na de crisis?

Zijn uw medewerkers meer terughoudend om het openbaar vervoer te nemen en komen ze voortaan met de fiets naar het werk? We geven niet alleen een aantal tips en aandachtspunten maar ook een gratis opleiding.

Ook al komt de terugkeer naar het werk stilaan op gang, social distancing blijft van toepassing. Het openbaar vervoer is momenteel niet altijd de meest populaire keuze. Daarnaast was er tijdens de lockdown beduidend minder luchtvervuiling in de stad. Voor sommigen een extra reden om hun wagen aan de kant te laten. Op het vlak van gezondheid, verkeer, ecologie of gezondheidsbescherming lijkt de fiets vandaag de grote winnaar onder de duurzame vervoermiddelen te zijn.

Nieuwe risico’s

"We willen geen beperkingen opleggen aan de talrijke nieuwe fietsers. Toch wijzen we als preventiedeskundigen op de potentiële gevaren gelinkt aan deze toestroom van fietsen op onze wegen ", zegt Johan Olbrechts. De preventieverantwoordelijke bij AXA betreurt het aantal arbeidsongevallen met de fiets en ziet dat deze de laatste jaren fors zijn toegenomen. Over een periode van 6 jaar zijn de schadegevallen met elektrische modellen zelfs vertienvoudigd! De afwezigheidsdagen die eruit voortvloeien zijn gestegen van 35 in 2013 naar 2800 vijf jaar later. Dit zijn statistieken die boekdelen spreken, als we weten dat per vijf gekochte fietsen er twee zijn uitgerust met elektrische ondersteuning.

Wacht niet tot de cijfers verslechteren alvorens in actie te schieten

Van alle arbeidsongevallen met de fiets die werden aangegeven bij de maatschappij tussen 2013 en 2018 bevindt het triestigste record zich in 2017 met maar liefst 2 059 arbeidsongevallen met fietsers: zijnde 28% van de slachtoffers van arbeidswegongevallen en 43 914 verloren werkdagen! In één op vijf gevallen brengen de verwondingen een afwezigheid van meer dan een maand met zich mee.

Brigitte Bert, collega van Johan: "Ik kan me goed voorstellen dat het, zoals bij elke sociale evolutie, enkele jaren zal duren vooraleer deze veiligheidsreflex ingeburgerd is, ook al is het dragen van beschermingsmiddelen niet verplicht. Dronken rijden wordt vandaag de dag niet alleen wettelijk gesanctioneerd maar ook sociaal niet meer getolereerd. Dat was een tiental jaar geleden niet het geval. Om weggebruikers bewust te maken, willen we voorkomen dat er 'sleutelmomenten' nodig zijn, die een schok veroorzaken in de publieke opinie, pas nadat er zich ernstige feiten hebben voorgedaan zoals bijvoorbeeld een fietser die overlijdt omdat hij geen helm droeg. "

Preventietips voor fietsers op de arbeidsweg

  1. Houd uw fiets in een perfecte staat: pomp de banden voldoende op en kijk regelmatig uw remmen, lichten en reflectoren na.
  2. Zorg dat u goed zichtbaar bent: draag een hesje of een fluorescerende rugzak, ook overdag.
  3. Vergeet uw bescherming niet: denk eraan om altijd een helm te dragen, ook al is het niet verplicht. Een op de tien ongevallen leidt tot hoofdletsels die steeds ernstiger worden. Voor speed pedelecs (autonome elektrische fietsen met een mogelijke snelheid hoger dan 25 km/u) is de helm wettelijk verplicht.

Deze tips lijken vanzelfsprekend maar…

  • Omwille van de zichtbaarheid is het gevaarlijker om 's morgens te rijden dan 's avonds: 42% van de fietsongevallen doen zich voor tijdens de ochtendspits tegenover 22% ’s avonds.
  • Het heeft geen zin om u te haasten: als u elke dag met de fiets komt, neem uw tijd in het uitstippelen van de best mogelijke route. Zoek een route waarbij u gevaarlijke situaties zoals grote kruispunten, tramsporen, wegen zonder fietspad of fietssuggestiestrook vermijdt. Apps zoals routeyou.com, www.provelo.org, www.randobel.be, https://ravel.wallonie.be, kunnen u hierbij helpen.
  • De wegcode nog eens doornemen kan heel nuttig zijn: heeft een fietser voorrang op een oversteekplaats voor fietsers? Wat zijn types zwakke weggebruikers? Is telefoneren op de fiets toegelaten?
  • Twijfelt u of de fietsers bij u op het werk een kei zijn in deze materie? Download GRATIS het materiaal van AXA in verband met fietsveiligheid, namelijk een dossier over het rijgedrag op de fiets én een theoretische opleiding die u zal uitleggen hoe uw werknemers in alle veiligheid naar het werk kunnen rijden. Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen dus stelt AXA, op eenvoudige aanvraag, deze informatie ter beschikking voor alle lezers van deze nieuwsbrief!

De klanten van AXA vinden op MyAXA Pro bovendien ook Safety flashes over rijden met de fiets.

De juiste reflex

Op de weg denken sommige fietsers dat ze voorrang hebben op anderen. Dat is in realiteit niet altijd zo. Brussel, zoals veel andere grote steden, is verre van aangepast aan fietsers. Tot wanneer de dingen veranderen, is de enige juiste reflex om zich in de plaats van de andere te stellen. Enkele tips:

  • Probeer altijd de reactie- en remafstand van een tram in te schatten. Of zelfs van de autobestuurder die u niet verwacht in een straat waar hij niet mag rijden of die verrast is door uw snelheid wanneer u met een e-bike uit een voorrangsweg komt.
  • Zoek altijd oogcontact met de bestuurder van een vrachtwagen die aan het manoeuvreren is: de dode hoek is één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen met fietsers.
  • Draag geen koptelefoon op de fiets. Zo blijft u alert, vooral voor elektrische voertuigen met minder motorgeluid.

Als u ondanks al deze goede raad toch een ongeval hebt, wat moet u dan doen? Alles hangt af van de toegelaten snelheid van de fiets.

Meer lezen over hetzelfde onderwerp?

Met de fiets in het verkeer (blog)