Ga naar de hoofdinhoud

Students Travel

Je Reisverzekering Students Travel dekt je voor 

Voorbeeld: stel dat je net bent aangekomen op je bestemming en je paspoort is verdwenen. Geen paniek, je kan op ons rekenen voor:

 • onmiddellijke hulp bij de te ondernemen stappen
 • bij verlies of diefstal van je bagage krijg je van ons 250 euro zodat je de dringendste aankopen kan doen
 • een tegemoetkoming in de medische kosten bij agressie
 • wij lenen je tot 2 500 euro om je uit nood te helpen

Voorbeeld: je reisbestemming is een surfparadijs en je dagritme bestaat dan ook uit surfen, studeren en nog meer surfen. Maar stel dat je tegen een koraalrif stuit en daarbij een ernstige breuk oploopt. Nu wat?

Je kan op ons rekenen:

 • we dekken de medische kosten tot 1 250 000 euro bij een ongeval/ziekte (jij betaalt enkel de vrijstelling van 50 euro)
 • we zorgen ervoor dat je terug naar huis kan als je niet ter plaatste kan verzorgd worden of we sturen, indien nodig, een dokter ter plaatse
 • als je meer dan 5 dagen in het ziekenhuis moet blijven, zorgen we voor het vervoer en de hotelkosten (max. 10 nachten / max. 125 euro per nacht) voor een van je ouders

Voorbeeld: je kreeg slecht nieuws, een van je grootouders is plots overleden. Logisch dat je dan je vertrek uitstelt.

Met deze dekking krijg je een vergoeding - tot 5 000 euro - voor onderbrekings- of annulatiekosten, schoolgeld, verbreking van het huurcontract, … bij:

 • overlijden, een zwaar ongeval of een ziekte van jezelf of van een naaste (tot in de 2de graad = ouders, grootouders, broers of zussen)
 • zware schade aan je woning in België wanneer je in het buitenland verblijft
 • oproeping voor een orgaantransplantatie

Je hebt een ongeval  (tijdens je dagelijkse activiteiten in België of in het buitenland) en je wordt misschien geconfronteerd met kosten voor een medische behandeling. Gelukkig biedt ons socialezekerheidsstelsel (ziekenfonds, …) dan een mooi vangnet.

Maar wat als je een ongeval hebt en dit gevolgen heeft op lange termijn? Wat in het ergste geval, als je blijvend invalide wordt en dit financiële gevolgen heeft op je toekomstige leven ?

Dankzij Students Travel krijg je, bij blijvende ongeschiktheid:

 • een vergoeding tot 1 000 000 euro (berekend volgens je persoonlijke situatie en afhankelijk van de gekozen tegemoetkomingsdrempel van 5 of 30%)
 • indien nodig, onze hulp voor het aanpassen van je voertuig en woning
 • een huishoudhulp, een ziekenoppasser, …

Bij overlijden springen we - tot 5 000 euro - bij voor de begrafeniskosten maar ook met financiële hulp voor je nabestaanden (echtgenoot/ote en kinderen) als je de formule ‘Gezin’ hebt gekozen.