Ga naar de hoofdinhoud

Wie moet ik nog op de hoogte brengen van mijn hospitalisatie?

Je werkgever: als werknemer moet je het medisch attest van je arts versturen (de termijnen en de modaliteiten kunnen variëren naargelang wat is voorzien in je arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst - CAO)

Je ziekenfonds: bij langdurige afwezigheid (meer dan een maand) moet je binnen de hieronder vermelde termijnen het document ‘attest van arbeidsongeschiktheid’ dat je ziekenfonds je zal bezorgen, invullen en terugsturen naar je ziekenfonds. De termijn hiervoor bedraagt:

  • 28 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, als je bediende of zelfstandige bent
  • 14 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, als je arbeider bent
  • 2 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, als je uitzendkracht bent of in een proefperiode zit