Ga naar de hoofdinhoud

De rol van de expert in een schadegeval woning

Indien nodig komt een expert ter plaatse om de schade te beoordelen en je een schadevergoeding voor te stellen.

Hoe bereid je je voor op het bezoek van de expert?

  • Verander niets aan de beschadigde goederen, dat zou de vaststelling en de beoordeling van de schade kunnen bemoeilijken.
  • Indien dat niet mogelijk is, neem foto's van de goederen.

In sommige gevallen kan de expert je voorstellen om de expertise op afstand te doen (video-expertise). In dat geval toon je, wanneer het jou past, de schade aan de hand van je smartphone of tablet.

Geef hem zo veel mogelijk bewijsstukken  

Vergemakkelijk het werk van de expert, je dossier zal des te sneller vooruitgaan. Dat kan gaan om:

  • Het bewijs van dringende uitgaven (voorbeeld: schoonmaakkosten ...).
  • De inventaris van de beschadigde goederen, indien mogelijk vergezeld van foto's.
  • Een raming van de schade, eventueel vergezeld van kostenramingen voor de herstelling of de vervanging van de beschadigde goederen.
  • De aankoopfacturen.
  • Bij gebrek aan factuur, een foto als bewijs dat het voorwerp aan jou toebehoort.