Ga naar de hoofdinhoud

Press

Jaarresultaten 2019

Top

Jaarresultaten 2019

Opmerking: de hierna voorgestelde resultaten hebben uitsluitend betrekking op AXA Belgium (zonder Yuzzu en Ardenne Prévoyante), behoudens andersluidende vermelding.

In 2019 steeg het bruto incasso1 van AXA Belgium met 1,8% (buiten stopgezette activiteiten in Leven2), dankzij de sterke groei in de prioritaire marktsegmenten, zoals de kleine en middelgrote ondernemingen en de pensioen- en bijstandsverzekeringen. Ondanks een goede kostenbeheersing, daalde het operationele resultaat3 met 4%. Dit komt vooral door een lager investeringsinkomen door de lage renteomgeving, een stijging van de kostprijs van schadegevallen in het segment van de particulieren, een stijging van het aantal schadegevallen in het segment van de zelfstandigen en ondernemingen en ook door een lager resultaat van voorgaande jaren4.

Jef Van In, CEO van AXA Belgium:
“Dit jaar trekt AXA Belgium de groeicurve door, met een groei in alle belangrijke producten en segmenten. In schadeverzekeringen en kmo blijven we marktleider, terwijl we binnen de publieke sector mooie groeiresultaten noteren. Ook ons aanbod online verzekeringen samen mét de makelaar is een schot in de roos. Graag feliciteer ik de teams met hun realisaties in 2019! Niets van dit alles zou mogelijk geweest zijn zonder hun inzet. Ik wil ook de makelaars en klanten bedanken voor hun vertrouwen in AXA Belgium. Deze mooie resultaten tonen aan dat we met onze focus op Customer, Broker en Employee Journeys de juiste strategie uitrollen.”

Bruto incasso

In 2019 steeg het bruto incasso van AXA Belgium (buiten stopgezette activiteiten in Leven) met 1,8%, tot 3,1 miljard EUR.

  • Op het vlak van schadeverzekeringen voor particulieren was er een lichte toename van de activiteit met 0,7%, tot 956 miljoen EUR.
  • Op het vlak van schadeverzekeringen voor zelfstandigen en ondernemingen steeg het incasso met 3,6%, tot 969 miljoen EUR. Deze evolutie is zowel toe te schrijven aan het segment van de grote ondernemingen, met name in de publieke sector, als aan het segment van de kmo’s.
  • Op het vlak van pensioen-, bijstands- en gezondheidsverzekeringen kende de activiteit een groei met 1,9%, tot 1,2 miljard EUR.
Bruto incasso 2018 2019 Evolutie
Schadeverzekeringen voor particulieren 949 956 +0,7%
Schadeverzekeringen voor zelfstandigen en ondernemingen 935 969 +3,6%
Pensioen-, bijstands- en gezondheidsverzekeringen 1226 1250 +1,9%
Andere 96 73 Nvt
Totaal AXA Belgium 3206 3248 +1,3%
Totaal AXA Belgium
('core'-activiteiten)
3092 3149 +1,8%

Marktaandeel5

Op het vlak van schadeverzekeringen blijft AXA Belgium de leider met een marktaandeel van 19,6%. De markt groeide (3,5%) ver boven de Belgische inflatie (1,4%). Op het vlak van pensioenverzekeringen en gezondheidsverzekeringen, ging het marktaandeel van AXA Belgium er lichtjes op achteruit, ondanks de sterke prestaties van de commerciële teams in een concurrentiële context waarin deze markt groeide (3,6%).

Marktaandeel 30/09/2018 30/09/2019 Evolutie
Schadeverzekeringen 19,7% 19,6% -0,1%
Pensioenverzekeringen 13,7% 13,4% -0,3%
Gezondheidsverzekeringen 7,3% 6,9% -0,4%

Rentabiliteit

Ondanks een goede kostenbeheersing, daalde het operationele resultaat van AXA Belgium met 4% tot 380 miljoen EUR. Dit valt te verklaren door een lager resultaat van voorgaande jaren en een lager investeringsinkomen door de lage renteomgeving. De hogere gemiddelde kostprijs van de schadegevallen in het segment van de particulieren, voornamelijk op het vlak van autoverzekeringen, hebben er mee voor gezorgd dat de gecombineerde ratio6 steeg met 0,9 punten, tot een niveau van 95,0% wat zeer goed blijft.

In het segment van de zelfstandigen en de ondernemingen noteren we een stijging van het aantal schadegevallen inzake arbeidsongevallen, gecombineerd met enkele ernstige schadegevallen. Bijgevolg bedraagt de gecombineerde ratio 103,5%, hetzij 1,4 punten meer dan vorig jaar.

Rentabiliteit 2018 2019 Evolutie
Combined ratio schadeverzekeringen voor particulieren 94,1% 95,0% +0,9%
Combined ratio schadeverzekeringen voor zelfstandigen en ondernemingen 102,1% 103,5% +1,4%
Operationeel resultaat 396 380 -4%  1. Het bruto incasso stemt overeen met het totaal van de door de klanten betaalde premies.
  2. Stopzetting van de activiteiten inzake beleggingsverzekeringen met eenmalige premie als gevolg van de heroriëntering in de tak Leven op de pensioenverzekeringen voor werkgevers, zelfstandigen en particulieren.
  3. Het operationele resultaat, ook wel bedrijfsresultaat genoemd, wordt berekend als het verschil tussen de inkomsten en alle kosten vereist voor de exploitatie van de onderneming (schadegevallen, commissies en werkingskosten).5. Raming AXA Belgium.
  4. Een minder positieve evolutie van schadegevallen uit voorgaande jaren.
  5. Raming AXA Belgium
  6. De combined ratio, uitgedrukt in percentage, stemt overeen met de kosten van schadegevallen en bedrijfskosten van de onderneming (inclusief de betaalde commissies), gedeeld door de geïnde premies. Een ratio van minder dan 100% wijst op een globaal rendabele activiteit exclusief financiële inkomsten