Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

loonoptimalisatie

AXA bekijkt dit anders. Ook met een beperkt budget kunt u veel bereiken. 

Hieronder leest u meer over de loonstop, de gevolgen en de mogelijke oplossingen die er zijn om hiermee om te gaan. Uw verzekeringsmakelaar helpt u graag bij de concrete uitwerking. Neem gerust contact met hem op!

De loonstop

Waarom een loonstop?

De loonstop beoogt een vermindering van de loonkostenkloof t.o.v. onze buurlanden om onze concurrentiële positie te verbeteren.

Wat houdt de loonstop in?

De gemiddelde loonkost per werknemer op ondernemingsniveau moet in 2013-2014 gelijk of lager zijn aan die van 2012.

Dit betekent niet dat het aanwerven van nieuw personeel niet meer mogelijk is: de loonkost voor nieuwe aanwervingen wordt immers uit de referentieloonmassa gehaald en apart bekeken.  

Welke uitgaven zitten er in de loonkost waarmee men rekening moet houden?

In het algemeen zijn dit vooral uitgaven voor personeelsleden waarop sociale zekerheid wordt betaald: bruto maandelijkse verloning, variabel loon en bonussen, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen,... 

Volgende zaken zitten er niet in:

 •  Indexaanpassingen op basis van bestaande cao’s
 • Bestaande baremieke verhogingen
 • Deelnames in de winst
 • Werknemersparticipatie in kapitaal en in winst van de vennootschap (wet 22 mei 2001)
 •  Werkgeversbijdragen in sociale pensioenstelsels
 •  Eenmalige innovatiepremie
 •  Kostenvergoedingen en geschenken
 •  Loonbonus (cao 90bis)

Hoe kan u als werkgever met deze loonstop omgaan?

 • Kies voor loonoptimalisatie: in het kader van de loonstop, is het wenselijk ‘bijhorende’ kosten van de verloning te beperken. In het salarispakket zit immers onder andere de sociale zekerheid die u als werkgever moet betalen. Op een bruto loon bedraagt die 33 à 35%. Door die bijkomende kost te verlagen, daalt ook de loonkost.
 • De concrete uitwerking gebeurt steeds in functie van uw persoonlijke bedrijssituatie. Neem gerust contact op met uw verzekeringsmakelaar. Hij bekijkt graag met u de mogelijkheden.

De loonmassa optimaliseren: mogelijke opties

Het komt erop aan om het juiste evenwicht te vinden, met een win-win zowel voor u als bedrijfsleider als voor uw medewerkers. Op die manier kan de totale bedrijfskost dalen terwijl het nettoloon toch stijgt.

 Loonoptimalisatie voor werknemers

Van de bruto patronale kost die u investeert in een gewone bruto loonsverhoging, ontvangt uw werknemer nog niet de helft.

Mogelijke optimalisatie: betaalt u momenteel een variabel loon in cash aan een bepaalde groep van medewerkers, dan kunt u in het huidige kader overwegen om dat loon (gedeeltelijk) om te zetten in een alternatieve verloning. Uiteraard mits akkoord van de betrokken werknemer. Daarmee creëert u ruimte in de loonmassa. Die ruimte kunt u gebruiken om ook andere werknemers een extraatje te geven.

Mogelijke alternatieven:

 •  voordelen in natura:
   • milieuvriendelijke bedrijfswagen
   • gsm of pc
   • internetabonnement

Voordeel voor u als werkgever: lagere sociale bijdrage.
Maar: belastbaar voor de medewerker.

 • extralegale tegemoetkomingen:
  • collectieve hospitalisatieverzekering:
   • U betaalt als bedrijf geen sociale zekerheid en slechts 10% RIZIV-bijdrage en 9,25% taksen i.p.v. 33 à 35% sociale bijdragen op gewone bezoldigingen.
   • Wordt niet beschouwd als voordeel in natura en is dus niet belastbaar voor de medewerker.
   • Biedt voor een relatief beperkt budget (groepstarief) al een groot financieel voordeel voor uzelf én uw medewerkers en wordt daarom zeer gewaardeerd.

De collectieve hospitalisatieverzekering: een voorbeeld*:

 

​Berekening kostprijs per maand ​Totaal
​​Privéhospitalisatie 2 volwassenen + 2 kinderen ​(40 euro x 2) + (15 euro x 2) ​110 euro
​Collectieve hopsitalisatieverzekering 2 volwassenen + 2 kinderen ​(15 euro x 2) + (7,5 euro x 2) ​45 euro

 (*) dit is een realistisch cijfervoorbeeld. De kostprijs varieert in functie van de afgesproken waarborgen. U beslist als werkgever om alles of een deel van de bijdrage ten laste te nemen.

  • collectieve groepsverzekering:

 Voordelen voor uw medewerker

 • De premies worden niet beschouwd als een voordeel in natura en zijn dus niet belastbaar. Netto blijft er dus een hoger bedrag over dan bij een gewone salarisverhoging.
 • De kapitalen worden op einddatum belast, maar die belasting is beduidend lager dan de belasting op het brutoloon.
 • Het kapitaal (tot maximum 60% van de reserves) kan aangewend worden voor onroerende projecten.
 • Het inkomen is gewaarborgd door bescherming tegen inkomstenverlies bij ziekte of ongeval (optioneel)
 • Later, bij pensionering, zorgt de groepsverzekering mee voor het behoud van de levensstandaard.

 Voordelen voor uw bedrijf 

 • De stortingen zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten (mits respect van de fiscale 80%-regel)
 • De bijzondere bijdrage Sociale Zekerheid bedraagt slechts 8,86% en de premietaks 4,4% i.p.v. 33 à 35% sociale bijdragen op gewone bezoldigingen
 • Aantrekkelijk extralegaal voordeel bij rekrutering
 • Interessant motivatie-en retentiemiddel voor personeelsleden

 

 Op niveau van de bedrijfsleider en sleutelfiguren binnen het bedrijf

Hebben de sleutelfiguren in uw bedrijf het statuut van bediende, dan kunt u dit eventueel omvormen naar het zelfstandigenstatuut. Dat is wel enkel mogelijk binnen een NV en mits oprichting van een Directiecomité.

Als zelfstandige bedrijfsleider kunt u uzelf voordelen in natura geven, maar ook extralegale voordelen genieten, zoals:

 • een hospitalisatieverzekering,
 • of aanvullende pensioentoezegging. Dat kapitaal kan trouwens ook dienen voor de financiering van onroerend goed,

Tip: wenst u uw inkomen en/of de werking van uw onderneming te verzekeren indien u arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval? Dan kunt u kiezen voor een verzekering gewaarborgd inkomen voor uzelf en/of voor uw onderneming.

 

 Maak kennis met het ruime aanbod van AXA

We berekenen een oplossing in functie van het beschikbare budget voor u als zelfstandig bedrijfsleider én voor uw personeel. Een kleiner budget kan bijvoorbeeld al volstaan voor een hospitalisatieverzekering. Grotere budgetten maken een groepsverzekering en andere waarborgen mogelijk.

Voor elk van die verzekeringen en waarborgen biedt AXA een oplossing dankzij haar ruime aanbod:

Voor u als bedrijfsleider:

 • Aanvullend pensioen Stars for life
 • Gewaarborgd inkomen: free income en free income onderneming

Voor uw medewerkers:

 • hospitalisatieverzekering ‘Hospi & Assist” met zeer ruime dekking, bijstand en optimale dienstverlening:
  • onbeperkte tussenkomst
  • rechtstreekse betaling van de hospitalisatiefactuur door AXA aan het ziekenhuis (systeem 'derde betaler')
  • terugbetaling van facturen twee maanden voor de ziekenhuisopname tot 6 maanden nadien.
  • geen medische formaliteiten
  • gezinsleden kunnen mee opgenomen worden in de hospitalisatieverzekering, (eventueel) mits persoonlijke bijdrage.
 • collectieve groepsverzekering Essential for life met:
  • gewaarborgd basisrendement = 2,25% + winstdeelname (in 2012: 1,75% = 4% in totaal) - gemiddeld rendement (main fund) sinds 1999 van 5,14%
  • Vaste last voor groepsverzekering: forfait of % van het loon = budgetbeheersing
  • Eenvoudige, tijdsbesparende consultatie en administratie via elektronische tool 'Dail'

… en daarbovenop:
Regelmatige nieuwsbrieven met nuttige informatie met betrekking tot wetgeving en tendensen ter zake.
All round verzekeraar met jarenlange ervaring, ook voor zakelijke risicoverzekeringen (arbeidsongevallen, brand, auto, juridische bijstand,…)  one stop shopping. Link naar overzicht producten voor professionals.

 

Deze informatie is bijgewerkt tot en met 6 september 2013 en is onderhevig aan wijzigingen. Ze is louter informatief en houdt geen enkele verbintenis in.