Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Het personeel sensibiliseren, de hiërarchie betrekken, de preventiemaatregelen richten op een bepaalde doelgroep, de schadestatistieken benutten: allemaal heel concrete acties om risico's te verminderen. Een woordje uitleg ...

Preventie rendeert. Een organisatie die zich daarvoor inzet, zal merken dat dit positieve effecten heeft, zowel op korte als op lange termijn. Achter de banale risico’s van ongevallen gaan vaak zware gevolgen schuil, zowel voor het slachtoffer als voor de organisatie zelf.

Banale oorzaken van ongevallen

Uit een interne studie blijkt dat veel ongevallen gebeuren tijdens verplaatsingen: valpartijen, uitschuiven, struikelen, ongevallen op de weg, enz. Onbeduidende ongevallen met al even onbeduidende oorzaken zoals een natte vloer, een losse kabel … dingen waar mensen niet echt van wakker liggen. Toch is het belangrijk om dergelijke feiten te melden om de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.

De participatieve aanpak om significant te kunnen handelen

Als uw medewerkers zich van deze problemen bewust zijn, zullen ze zich inzetten om dergelijke risico’s in acht te nemen. Wie mee ongevallen analyseert en mee de acties bepaalt, krijgt een vollediger beeld van het risico en zal gemakkelijker voorzorgsmaatregelen treffen.

Johan Olbrechts, Preventieverantwoordelijke bij AXA: "Risico's houden steeds vaker verband met gedragingen. Mensen kunnen hun veiligheidsgedrag aanpassen door het zien van goede voorbeelden, door sensibilisatie omtrent de gevolgen van de niet-naleving van veiligheidsprocedures, door opleidingen, …. Conclusie: maak daar de nodige tijd voor vrij."

Waarom het belangrijk is om goed uw acties te kiezen

Organisaties treffen na een ongeval doorgaans wel maatregelen, maar vaak pakken deze maatregelen niet de oorzaak van het ongeval aan. "We moeten de hiërarchie van de preventiemaatregelen in acht nemen en eerst trachten het risico te voorkomen", aldus Johan. De gemakkelijkste maatregel is om mensen op te dragen een veiligheidsuitrusting te dragen. Maar hiermee beperken we enkel de mogelijke gevolgen van het ongeval en nemen we niet de achterliggende oorzaak weg."

Hiërarchie van de preventiemaatregelen

  1. Risico's voorkomen
  2. Risico's verminderen
  3. Collectieve beschermingsmiddelen invoeren
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen invoeren
  5. Richtlijnen

Bijvoorbeeld: een medewerker verbrandt zich terwijl hij een corrosief onderhoudsproduct overgiet van een houder van 10 l in een fles van 1 l. Wij denken intuïtief dat er een etiket ontbreekt op de verpakking of dat er aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen opgelegd moeten worden. Nochtans zouden we het risico beter onder controle krijgen als we aangepaste flessen of zelfs minder corrosieve producten zouden kopen.

Een statistisch model om ernstige ongevallen te voorkomen

De klanten van AXA beschikken over MyAXAPro, een digitale tool om hun ongevallen aan te geven en te beheren. Hierin zijn alle gegevens, oorzaken, letsels, ongevalplaatsen en graden van ongevallen (ook incidenten) terug te vinden. Zodra de organisatie 10 ongevallen heeft waarbij EHBO aan te pas kwam en 600 incidenten geregistreerd werden, wordt er een Bird-piramide (een waarschijnlijkheidsmodel zoals hierboven) opgesteld om te voorspellen of er een ernstiger ongeval met ongeschiktheid of zelfs de dood tot gevolg verwacht kan worden. Iets wat geen enkele werkgever zou willen! Om te voorkomen dat het zover komt, bestaat één van de oplossingen erin de tool MyAXAPro systematisch te voorzien van gegevens.

Doe de test!

AXA wil haar klanten helpen hun veiligheidsdoelstellingen te bereiken en heeft daarvoor een diagnosetool uitgewerkt. Na de check (die slechts 10 minuten duurt) weet de organisatie waar ze staat, hoe ze haar risiconiveau naar beneden kan halen en tot wie ze zich kan richten om geleidelijk aan en op gestructureerde wijze vooruitgang te boeken.

  • De ‘PreventionCheck@work’ is beschikbaar voor klanten met de digitale tool MyAXAPro
  • Bent u nog geen klant en wilt u graag met een accountmanager over preventie praten? Stuur een mail naar public.sector@axa.be

Arbeidswegongevallen verminderen tijdens de wintermaanden

Arbeidswegongevallen maken een steeds groter deel van de beroepsongevallen uit en dit heeft voornamelijk te maken met het risico dat gepaard gaat met verplaatsingen per (elektrische) fiets tijdens de wintermaanden; daarom wijdt AXA safetyflashes aan dit onderwerp en stelt het haar klanten preventiemateriaal ter beschikking.

Download onze safety flashs Banden, Fiets Winter en onze traffic flash Winter.

Vragen?

Neem contact met ons team Publieke Sector.

Contacteer ons