AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

De aansprakelijkheid van de gemeentearchitect

De meeste gemeentebesturen beschikken over een architect op de dienst stedenbouw. Gezien het grote aantal werken aan wegen en gebouwen die tot de gemeente behoren, is zijn rol cruciaal. Maar hoe zit het met zijn aansprakelijkheid vergeleken met een klassieke architect die in de privésector actief is?

Een “gemeentearchitect”

De diensten stedenbouw worden om advies gevraagd vooraleer een stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend, maar zij staan ook in voor het beheer van gemeentewegen en gebouwen waarin de gemeentelijke diensten plaatsvinden, sportcentra, culturele centra, groene ruimtes en begraafplaatsen.

Een architect maakt in het algemeen deel uit van de dienst en voert er verschillende taken voor uit. Hij zorgt voor de opvolging van de gemeentelijke werven en houdt toezicht op de stedenbouwkundige dossiers en de dossiers inzake ruimtelijke ordening.

Tienjarige BA of BA beroep?

De architecten moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA beroep) onderschrijven die hen dekt in hun dagelijkse werkzaamheden voor de schade die zij veroorzaken als architect. De architecten zijn eveneens gehouden om een verzekering te onderschrijven voor hun tienjarige BA, die de architecten aan de bouwheren bindt gedurende 10 jaar vanaf de voorlopige oplevering voor de schade aan de gebouwen op basis van de bepalingen die voortvloeien uit de artikelen 1792 tot 1796 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Hoewel het gaat om twee totaal verschillende verzekeringen, de tienjarige BA is algemeen gezien gedekt als uitbreiding op de BA beroep.

Maar heeft het voor de gemeentearchitect dan wel nut om persoonlijk een BA beroep af te sluiten? Nee, voor zover de taken van de architect alleen betrekking hebben op de voor de rekening van het gemeentebestuur gerealiseerde werken, hij als loontrekkende of ambtenaar werkt en hij niet persoonlijk kan worden aangesproken op grond van zijn arbeidsovereenkomst.

Op te merken valt dat de wet op de architecten recent is gewijzigd. Zij zal de verplichting om een verzekering tienjarige BA te onderschrijven, uitbreiden naar, onder meer, de ruwbouwbedrijven en de studiebureaus vanaf juli 2018 voor de gebouwen bestemd voor bewoning. Dus zou het verstandig zijn om na te gaan of de tienjarige BA van de gemeentearchitect ter discussie zou kunnen worden gesteld voor de sociale woningen die door de gemeenten of OCMW's ter beschikking worden gesteld.

Dit moet dringend worden nagegaan

Deze problematiek wordt vaak genegeerd in de door de besturen ondertekende contracten en, met de wetswijziging, zou het ongetwijfeld interessant zijn om de reikwijdte van uw verzekeringscontract te analyseren. In dit kader kunnen wij met u afspreken om samen te bekijken wat er wordt gedekt en wat niet.

Contacteer ons via mail op het adres public.sector@axa.be. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met u.