Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Eerste Preventiedag in Geel | Blog AXA.be

Top

| 5 min lezen

Eerste Preventiedag in Geel

"Een dag lang praten over preventie! Door tijd te besteden aan de veiligheid van ons personeel, tonen we hen dat arbeidsveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, we elkaar hierin kunnen ondersteunen, en dat iedereen z'n plaats heeft in de dienst die we verlenen. Een belangrijke stap vooruit, ook voor het welzijn!" Een gesprek met Christine Boeckmans van de stad Geel   

Christine Boeckmans is beleidsadviseur welzijn op het werk bij de stad Geel.  In samenwerking met de preventieadviseur en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, doet ze de opvolging van de arbeidsongevallen en werkt ze een actieplan uit om het aantal ervan te verminderen.  

Op 19 januari 2023 organiseerde een multidisciplinaire groep ("FOCUS 2400")van een twintigtal personen uit verschillende stadsdiensten, verantwoordelijken, vakbondsafgevaardigden en werknemers een eerste preventiedag voor het personeel van de stad. Christine: ‘Het is belangrijk dat we als organisatie een veiligheidscultuur ontwikkelen. Dit initiatief is heel nuttig gebleken en viel bij de deelnemers erg in de smaak.’

Veiligheid wordt een gespreksonderwerp 

"We wilden het personeel meer bewust maken van het belang van preventie.  Wat voor mij prioritair is, is dat mensen, ook al zitten ze niet in dezelfde dienst, onderling over veiligheid praten, dat het thema leeft.  In mijn ogen moet een werkgever zich niet beperken tot het uitschrijven van regels, hij moet er vervolgens ook op toezien dat de medewerkers ernaar handelen en elkaar ondersteunen", zegt Christine Boeckmans. 

Het eerste evenement was bedoeld voor het uitvoerend personeel – dienst schoonmaak, parken en tuinen, diverse specialisten in techniek enz.  –  maar daar zal de stad Geel het niet bij laten. Het is de bedoeling om op termijn iedereen binnen de organisatie een opleiding te geven rond veiligheid. Volgend jaar komt dus een andere doelgroep aan de beurt.  

Elke deelnemer volgde verschillende workshops, waarvan er twee nauw verband hielden met het werk. "We hebben gekozen voor interactieve workshops. Onze mensen zit niet graag lang stil zonder te bewegen. We moesten er dus voor zorgen dat de workshops heel to the point waren”, voegt ze eraan toe. 

Duidelijke interesse voor de preventiedag

Na afloop van de workshops kwamen er veel vragen en bleek duidelijk dat er behoefte is aan een vervolgtraject met meer opleidingen. Dat is zeker een positief signaal", vertelt de verantwoordelijke, die zichtbaar blij is met het enthousiasme, ze had niet verwacht dat dat zo groot zou zijn.  

De externe firma’s die werden ingeschakeld om een workshop over signalisatie te leiden, deden dit aan de hand van foto's van werkzaamheden. "Het werd voor de deelnemers al onmiddellijk heel concreet: ze kregen de gelegenheid om een onderscheid te maken tussen wat goed liep en wat beter kon op het vlak van signalisatie om zo de veiligheid van de arbeiders op de weg te verhogen.” 

“We hebben ook mooie reacties gekregen op de workshop 'Veilig op de weg', gegeven door AXA, een training rond bewustmaking van de risico's op de weg - afleiding, snelheid & alcohol... “, voegt Christine, tevreden toe: verschillende medewerkers gaven aan meer gefocust te gaan rijden.

Dankzij VR konden de deelnemers ervaren hoe hun reactietijd in het verkeer is, alsook het effect van alcohol aan het stuur. Daarnaast konden ze het nut van de gordel voelen in de tuimelwagen.  

Samenwerken met uw verzekeraar 

Ellen Vermeyen werkt in het preventieteam van AXA: "Om de bewustwording te verhogen, hebben wij de verkeerswetgeving opgefrist, en ook enkele specifieke verkeersrisico’s in de kijker gezet. Het organiseren van de workshop in de vorm van een spel leek ons ideaal om de aandacht en interesse van de deelnemers tot het einde vast te houden. Daarom ging onze training gepaard met quizjes om het publiek te animeren."

Een preventiedag als motivatiemiddel 

Een incident dat niet leidt tot een ongeval wordt niet aangegeven, betreurt Christine. Dat neemt niet weg dat communiceren over gevaarlijke situaties echt nuttig kan zijn en de stad ertoe kan aanzetten om maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen.

"De stad is niets zonder haar medewerkers”, benadrukt ze: “dankzij deze dag voelen onze medewerkers dat ze belangrijk zijn binnen de organisatie. Het menselijke aspect is immers ook van belang. 

We willen een cultuur van veiligheid creëren en ik denk dat Geel op de goede weg is, dat is het besluit van Christine Boeckmans over deze 1e preventiedag, die perfect kadert in de toekomstvisie van de Stad.  

“Er volgen nog een reeks acties die gepland zijn voor 2023 en 2024, zoals communiceren over psychosociale risico's. Thema's zoals teambuilding en teamworking staan de komende maanden ook op de agenda, acties waar Geel veel belang aan hecht omdat ze banden creëren.” 

 

Ook interesse om een preventiedag te organiseren ? Bel uw accountmanager op of neem contact met ons.
Ontdek hoe onze preventie dienst u kan helpen. Op hun klantenzone MyAXA Pro, vinden klanten veel preventie materiaal. 

DEEL DIT ARTIKEL