Ga naar de hoofdinhoud
Steps klaar voor gebruik in het kader van zachte mobiliteit. Steps klaar voor gebruik in het kader van zachte mobiliteit.

Blog

Update van de AXA-studie over arbeidswegongevallen – Blog AXA.be

Top

| 3 min lezen

Update van de AXA-studie over arbeidswegongevallen

Het aantal arbeidswegongevallen met zachte weggebruikers (fietsers, stepgebruikers, ...) is de laatste jaren opvallend gestegen. Terwijl de cijfers van de arbeidswegongevallen met een derde achteruitgaan, blijft het aandeel van de zachte mobiliteit maar stijgen. Stand van zaken en oplossingen om de risico’s te beperken.

Al enkele jaren zien we meer milieuvriendelijke vervoersmiddelen opduiken in het verkeer. Ontdek hier het artikel ‘de stepgebruiker: een weggebruiker die niet bang is van wat risico’, dat we schreven naar aanleiding van onze eerste studie.

Zachte vervoersmiddelen lijken dan misschien wel sterk op elkaar, maar vergis u niet, wettelijk gezien zijn er toch wel verschillen.

AXA volgt de statistieken al verschillende jaren op de voet en heeft onlangs de studie over arbeidswegongevallen in zijn portefeuille bijgewerkt.

Arbeidswegongevallen met fietsers en andere zachte weggebruikers

De nieuwe studie van de AXA-portefeuille voor de periode van 2016 tot 2022 omvat de aanvaarde dossiers waarbij de slachtoffers fietsers of andere zachte weggebruikers zijn.

Algemeen is het aantal arbeidswegongevallen met 35% gedaald. Helaas stellen we een sterke stijging vast voor de zachte weggebruikers. In 2016 bedroeg het aandeel van de zachte mobiliteit 24% van het totale aantal arbeidswegongevallen. In 2022 is dat gestegen naar maar liefst 38%.

Wat valt het meeste op? Brigitte Bert, Safety Expert bij AXA: “We zien dat vooral het aandeel van de ongevallen met steps enorm toeneemt. Waar dit nog minder dan 1% was van de totale zachte mobiliteitsongevallen in 2017, was dit in 2022 al bijna 11%. Deze ongevallen zijn ook vrij ernstig: in 2022 bedroeg de gemiddelde afwezigheid op het werk 48 dagen. 17% van deze slachtoffers waren meer dan drie maanden afwezig.”

“Bijna 1 op de 10 ongevallen veroorzaakt een hoofdletsel. Het is dus belangrijk een goede helm te dragen, ook al is dat niet altijd verplicht!”

Brigitte Bert, Safety Expert AXA Verzekeringen

Waar schuilt het gevaar voor de zachte weggebruikers?

Infographic met statistieken over arbeidswegongevallen.

Helm, verzekering, lichten ... verplicht? Zachte vervoersmiddelen in de wetgeving

Tabel met de wettelijke voorschriften voor steps, fietsen en speedpedelecs.

Een aangepast preventiebeleid voor zachte mobiliteit

Steeds meer mensen gebruiken alternatieven voor de auto om hun woon-werktraject af te leggen. De verwachting is dat dit nog verder zal toenemen, onder andere door de mobiliteitsplannen van de bedrijven, de beperkte toegang van auto’s in stadscentra, snelheidsbeperkingen enzovoort. Een goede zaak voor uw gezondheid, de mobiliteit en onze planeet, waardoor ook de preventieadviseur van uw organisatie ongetwijfeld de nodige maatregelen zal willen nemen.

Bezorg hem of haar dus zeker dit artikel en lees hier de acties die kunnen worden genomen:

  • Onderzoek: hoe zit het met de zachte mobiliteit in uw gemeente? Hoe verplaatsen de medewerkers zich, welke gegevens zijn er over de uitrusting, de ongevallen en de oorzaken ervan, waar zijn de gevaarlijke punten in uw gemeente, …?
  • Permanente opleiding en bewustmaking: veiligheidsdagen, workshops, een mobiliteitsweek, een gedragscode, regelmatige check-up van het materiaal, toolbox …
  • Belangrijke aandachtspunten bij de aankoop: keuze van het model, zichtbaarheid, batterij, remmen, vering, periodiek onderhoud en herstellingen, …
  • Continue sensibilisering: dragen van helm, veiligheidsuitrusting, voorbehouden paden en plaatsen …

Gebruiksklaar materiaal? Dat vindt u helemaal onderaan bij het artikel De stepgebruiker: een weggebruiker die niet bang is van wat risico.

deel dit artikel