Ga naar de hoofdinhoud

Adresgegevens

Maatschappelijke zetels

AXA Belgium N.V.

Adres

Troonplein 1, 1000 Brussel

Contact

Tel : 02 678 61 11

juridische info

IBAN : BE88 7020 2244 0041 BIC : AXABBE22 KBO : BTW BE 0404 483 367 Erkenning_NBB : 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)

Toezichthoudende autoriteiten

Nationale bank

adres

de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Contact

email : info@nbb.be Tel : +32 2 221 21 11

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Adres

Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

Contact

Tel : 02 220 52 11 Fax : 02 220 52 75

website FSMA

Ombudsman van de Verzekeringen (Assuralia)

Adres

de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel

Contact

Tel : 02 547 58 71 Fax : 02 547 59 75

website Ombudsman van de Verzekeringen

Meer info

Procedure
alvorens de Bemiddelingsdienst uw klacht zal behandelen, dient deze eerst door de klachtendienst van de verzekeringen te zijn behandeld.

contacteer ons

Juridische informatie over de marketingnummers 070
voorgesteld door AXA Belgium in België

Downloaden

Bescherming van klokkenluiders
Overeenkomstig de Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector (klokkenluiders) – die met name de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019 in het Belgische recht omzet, de inbreuken die onder deze wet vallen kunnen aan onderstaand postadres worden gericht :

AXA Belgium
Forensic audit / confidential
Troonplein1
1000 Brussel