NL

Gedragscodes

Onderstaande gedragscodes werden door AXA Belgium en/of AXA Bank onderschreven:

Name Download
Gedragsregels van de verzekeringsonderneming van Assuralia, beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen Download
Europese Gedragscode inzake woonkredieten Download
Gedragscodes inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen Download
Gedragscode inzake de infofiche tweede pijler voor pensioenproducten van de individuele 2de pijler Téléchargement 
Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen Download
Vernieuwde gedragscode voor een goede bankrelatie Download