Verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand

U vindt hieronder de verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand (“SFCR” genoemd) van AXA Belgium van de laatste 5 jaar. Dit is een verslag dat verzekeringsondernemingen opstellen op basis van een Europese reglementering, de Gedelegeerde Verordening 2015/35. In dit verslag wordt de solvabiliteit en de financiële situatie van de verzekeringsonderneming beschreven.

Naam
Download
SFCR 2020 Download
SFCR 2019 Download
SFCR 2018 Download
SFCR 2017 Download

L'Ardenne prévoyante

Naam
Download
QRTs 2019 Download
QRTs 2018 Download
QRTs 2017 Download
QRTs 2016 Download