Ga naar de hoofdinhoud

Full Machinery & .Com

U bent gedekt op basis van het ‘alle-risico’s behalve-principe’. U geniet dus zeer uitgebreide basisdekkingen want, zoals de naam het al aangeeft, wordt alles wat niet is uitgesloten gedekt. 

De verzekering Full Machinery & .Com dekt uw vast, draagbaar en mobiel materieel met 

U bent gedekt tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade aan het gebruikssklare materieel:

 • inclusief tijdens het demonteren, verplaatsen of hermonteren noodzakelijk voor onderhoud, revisie of herstelling
 • inclusief tijdens het opladen, afladen, verplaatsen en vervoer te land van het draagbaar en mobiel materieel

Maar u bent ook gedekt tegen diefstal en poging tot diefstal met verzwarende omstandigheden.

Voor het mobiel materieel dekken wij eveneens de diefstal zonder verzwarende omstandigheden. Voor het draagbaar materieel zijn er specifieke voorwaarden van toepassing.

Deze dekkingen worden automatisch toegekend bij door de overeenkomst gedekte schadegevallen. Ze dekken onder andere:

 • tegemoetkoming voor stoffelijke schade:
  • aan het vast materieel
   • tijdens een verplaatsing van het materieel binnen de risicoligging en tijdens bepaalde door de verzekerde georganiseerde toevallige transporten
   • in de woonplaats van een medewerker, ten uitzonderlijke titel
  • aan het informatica- en/of bureauticamaterieel dat in geval van telewerk ter beschikking van een medewerker wordt gesteld
  • aan voetstukken en funderingen
 • het draagbare elektronische en informaticamaterieel tijdens vervoer per vliegtuig (mits naleving van bepaalde voorwaarden)
 • de stoffelijke schade aan het vervangingsmaterieel: tot 100% van het voor het beschadigde materieel verzekerde bedrag
 • elk nieuw materieel, bijkomend of ter vervanging van het reeds verzekerde materieel, van hetzelfde type en/of aard als het verzekerd materieel: tot 15% van de aangegeven waarde
 • tussenkomst in bepaalde kosten, onder andere:
  • de kosten voor het afbreken en wederopbouwen van het gebouw waarin het verzekerde materieel is ondergebracht
  • de kosten voor het vervoer en het slepen van het verzekerde materieel

Deze dekking wordt automatisch toegekend voor bepaalde soorten verzekerd materieel (onder andere het informatica-/bureauticamaterieel, het elektronische materieel van het gebouw ...). Voor de andere soorten materieel is de dekking van toepassing mits bijpremie en uitdrukkelijke vermelding in de Bijzondere Voorwaarden. Zijn gedekt:

 • de kosten voor de wedersamenstelling van verloren gegevens, met inbegrip van de kosten voor het opnieuw aankopen van software
 • de extra kosten om de stopzetting of onderbreking van de activiteit van het verzekerde materieel te voorkomen of te beperken

Optie

De verzekering Full Machinery & .Com kan worden aangevuld met een verzekering Bedrijfsschade. Deze verzekering komt tussen na een gedekt schadegeval stoffelijke schade in het kader van Full Machinery & .Com.

Deze verzekering waarborgt u financiële inkomsten tijdens de uitkeringstermijn wanneer uw activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de omzet, zijn stopgezet of verminderd.

Hebt u vragen over de verzekering Full Machinery & .Com?
Vraag aan een verzekeringsmakelaar om contact met u op te nemen.

CONTACTEER ME