Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering objectieve aansprakelijkheid

Voor wie een zaak uitbaat die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is.

Waarom een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing?

Een verplichte verzekering voor wie een gewoonlijk voor het publiek toegankelijke zaak uitbaat.

In een notendop

 • Geen eigen risico
 • Tot meer dan 23.000.000 euro voor letselschade
 • Tot meer dan 1.100.000 euro voor zaakschade

Dekking

Deze verzekering is verplicht voor al wie een gewoonlijk voor het publiek toegankelijke plaats uitbaat. Het betreft enkel plaatsen die zijn opgenomen in de wettelijke lijst (zoals restaurants van ten minste 50 m², sportcentra en handelsbeurzen).

Ze vergoedt schade veroorzaakt door een brand of ontploffing, geleden door derden, zonder dat een fout van de uitbater moet worden aangetoond.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Talensia Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • herhaaldelijke schade door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
 • schade veroorzaakt door dronkenschap of soortelijke toestand van de verzekerde
 • zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde, die verzekerbaar is door de dekking Huurdersaansprakelijkheid, Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden van een Brandverzekering
 • dekkingsbeperking voor het bedrag boven de wettelijke vergoedingsgrenzen zoals voorzien in de Wet van 30 juli 1979
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Talensia Objectieve aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een minimale duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as