Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering objectieve aansprakelijkheid

 • Wettelijk verplicht
 • Voor bepaalde uitbaters
 • Geen eigen risico

Werk met een gerust hart 

Uw zaak verzekeren is onmisbaar. Sluit onze verzekering Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand & Ontploffing af en beheer uw uitbating in alle rust. 

Voor wie is deze verzekering?

De verzekering objectieve aansprakelijkheid is wettelijk verplicht voor uitbaters van bepaalde inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn wanneer ze zich in de wettelijke lijst bevinden.

Zijn onder andere hergenomen in deze lijst:

 • restaurants en cafés met een totale, voor het publiek toegankelijke, oppervlakte van ten minste 50 m²
 • kantoren met een totale, voor het publiek toegankelijke, oppervlakte van ten minste 500 m²
 • sportzalen (terrein niet inbegrepen)
 • handelsbeurzen ...

In een notendop

  De aansprakelijkheid van de uitbater is gedekt

 • in geval van schade veroorzaakt door een brand of ontploffing en geleden door derden
 • zonder dat een fout van de uitbater moet worden aangetoond

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Hoe onderschrijft u uw verzekering online?

Telt uw onderneming maximum 10 personen, uzelf inbegrepen? Onderschrijf deze verzekering dan online in 3 stappen!

 1. Vul uw gegevens in

  Aan de hand van uw antwoorden stellen wij u dekkingen voor die beantwoorden aan uw behoeften.

 2. Bereken de prijs

  U ontvangt onmiddellijk een prijs.

 3. Bevestig en betaal

  Controleer uw aanvraag en bevestig de onderschrijving van de verzekering(en). U ontvangt uw contract(en) en uw betalingsuitnodiging snel nadien via e-mail.

Interessant voor u

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • uitsluiting van herhaaldelijke schade door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
 • uitsluiting van schade veroorzaakt door dronkenschap of soortelijke toestand van de verzekerde
 • uitsluiting van zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde, die verzekerbaar is door de dekking Huurdersaansprakelijkheid, Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden van een Brandverzekering
 • dekkingsbeperking voor het bedrag boven de wettelijke vergoedingsgrenzen zoals voorzien in de Wet van 30 juli 1979

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de productfiche. 

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een minimale duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.