Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering cyberrisico

 • Financiële bescherming tegen cybercriminelen
 • Experts 24/7 beschikbaar om u te helpen
 • Online preventietool

Bescherm uw bedrijf tegen cybercriminaliteit

Een computervirus legt uw netwerk lam, een hacker slaagt erin toegang te krijgen tot uw klantenbestand ... Wacht niet tot u wordt aangevallen om uw beroepsactiviteit te beschermen met de Cyber Protection verzekering.  

In een notendop

De Cyber Protection verzekering dekt u in geval van

 • aantasting van gegevens en programma's
 • schending van de bescherming van persoonsgegevens en kennisgeving
 • poging tot cyberafpersing
 • verlies van omzet bij onlineverkoop
 • het in twijfel trekken van uw BA Cyber
 • schending van E-reputatie

Neemt u voldoende maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen?

Doe de Cyber Prevention Check en ontdek of u voldoende maatregelen neemt om uw bedrijf te beschermen tegen cyberaanvallen.

DOE DE CHECK

Wij zijn er voor u

Hebt u een cyberexpert nodig? Wij bieden u 24/7 hulp aan.

 • Bijstand24/7 in geval van een cyberaanval

  Wij staan ter beschikking van onze Cyber Protection verzekerden om hen in contact te brengen met een cyberexpert.

 • Snel gevonden oplossingen

  De cyberexpert is in staat om binnen de 4 uur een oplossing te vinden (gemiddeld).

 • Verbetering van uw bescherming

  Met een betalende audit die voor iedereen beschikbaar is, zelfs voor niet-verzekerden, kan u advies krijgen van een cyberbeveiligingsexpert om uw bescherming te verbeteren.

Bel AXA Assistance op
0032 2 550 05 30
0032 2 550 05 30

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Hoe onderschrijft u uw verzekering online?

Telt uw onderneming maximum 10 personen, uzelf inbegrepen? Onderschrijf deze verzekering dan online in 3 stappen!

 1. Vul uw gegevens in

  Aan de hand van uw antwoorden stellen wij u dekkingen voor die beantwoorden aan uw behoeften.

 2. Bereken de prijs

  U ontvangt onmiddellijk een prijs.

 3. Bevestig en betaal

  Controleer uw aanvraag en bevestig de onderschrijving van de verzekering(en). U ontvangt uw contract(en) en uw betalingsuitnodiging snel nadien via e-mail.

Enkele cijfers

 • 40%

  in 2020

  Dit is het percentage kmo’s dat het slachtoffer werd van cybercriminaliteit.

 • 53%

  in 2020

  Dit is het percentage cybercriminaliteit dat tot de economische wanbedrijven wordt gerekend.

 • 78%  Dit is het percentage kmo's dat IT-beveiliging toevertrouwt aan hun managers, of zelfs aan helemaal niemand.

Is uw website goed beschermd?

Binnendringen op uw website of uw computer is soms eenvoudiger dan u denkt. We deden de test voor u. 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Cyber Protection afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)
 • uitsluitingen dekkingen Cyber Risks: ontbreken, niet up-dating, deactivering en niet-activering van een antivirus en/of firewall
 • uitsluitingen dekking BA Cyber: opzettelijk veroorzaakte schade, herhaaldelijke schade door het niet nemen van maatregelen of ingevolge de uitbatingsmodaliteiten van de onderneming
 • uitsluitingen dekking E-reputation: schadegeval dat betrekking heeft op een andere communicatiedrager dan via internet of via de pers in digitale vorm

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekering Cyber Protection werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.

Nog vragen?

De verzekering Full Machinery & .Com dekt uw vast, mobiel en/of draagbaar materiaal voor beroepsgebruik, tegen alle onvoorzienbare en plotselinge materiële schade maar ook tegen diefstal, onder bepaalde voorwaarden.

De verzekering Cyber Protection daarentegen beschermt uw onderneming tegen cybercriminaliteit. Zijn bijvoorbeeld gedekt: de aantasting van gegevens en programma's, de schending van de bescherming van de persoonsgegevens, pogingen tot cyberafpersing, omzetverlies bij onlineverkoop, enz.

Interessant voor u