Ga naar de hoofdinhoud

Cyberrisico's

 • Experten 24u/24 beschikbaar om u te helpen
 • Een dekking voor elk type aanval
 • Een financiële bescherming tegen cybercriminelen vanaf €27 per maand

Cybercriminaliteit kan ook uw zaak schaden

Een virus legt uw netwerk lam of een hacker slaagt erin toegang te krijgen tot het klantenbestand van uw webshop... U hebt vast en zeker al maatregelen genomen om dit te vermijden, zoals het installeren van een antivirus of een firewall. Dat is een goed begin, maar is dit wel voldoende? Wat als een virus ondanks alles uw systeem toch infecteert? En een hacker u om losgeld vraagt?

Deze video maakt gebruik van cookies

Door deze video te bekijken, aanvaardt u het gebruik van cookies door Youtube. Onder dit gebruik valt bijvoorbeeld het analyseren van statistieken en het personaliseren van de gebruikservaring. Lees onze cookie policy.

Enkele cijfers

51%

in 2017

Het percentage kmo’s dat slachtoffer werd van cybercriminaliteit.

€ 10.000

 

Het gemiddeld bedrag van de geleden schade!

24u

of 3 werkdagen

De gemiddelde tijd nodig om het systeem te herstellen na een aanval.

In detail

Talensia Cyber Protection bestaat uit 6 dekkingen die u beschermen tegen de cyberrisico’s van uw professionele activiteit.

Een standaardformule en een uitgebreide formule die, onder voorwaarden, voorziet in de verdubbeling van de gedekte kapitalen en, in het kader van de dekking 'Poging tot cyberafpersing', de terugbetaling van het losgeld dat eventueel geëist wordt.

Er gaan gegevens verloren op de servers en op bepaalde harde schijven van pc's en software. Het systeem werkt vertraagd.

De dekking "Aantasting van gegevens en programma's"

AXA komt onder andere tussen in:

 • de kosten voor de wedersamenstelling van gegevens vanaf een back-up
 • de kosten voor de wederaankoop van software

Persoonlijke gegevens van uw contacten werden zonder uw medeweten verspreid op het internet.

De dekking "Schending van de bescherming van persoonsgegevens en kennisgeving"

AXA komt onder andere tussen in:

 • de expertisekosten om de oorsprong van de daad te achterhalen
 • het opsporen van aangetaste zones
 • de kennisgeving van de verspreiding van de gegevens aan de betrokken klanten

Een hacker heeft uw IT systeem versleuteld en eist losgeld van u om het systeem te deblokkeren?

De dekking "Poging tot cyberafpersing"

AXA komt onder andere tussen in:

 • het opsporen van de aangetaste zones
 • het achterhalen van de oorsprong en de draagwijdte van het virus, inclusief het verwijderen ervan
 • indien uitgebreide formule: tussenkomst in de terugbetaling van het losgeld dat u betaald heeft (onder voorwaarden)

Uw webshop is niet langer bereikbaar en dit heeft een invloed op de verkoop.

De dekking "Verlies van omzet bij onlineverkoop"

AXA treedt op om het omzetverlies te compenseren als uw webshop niet meer toegankelijk is.

AXA komt met name tussen in de volgende financiële gevolgen

 • de daling van het bedrijfsresultaat
 • de kosten van het imagoherstel

U heeft, zonder het te beseffen, een virus naar uw contacten gestuurd?

De dekking "Burgerlijke aansprakelijkheid Cyber"

Uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het kader van uw beroepsactiviteiten is gedekt.

Als u een fout hebt gemaakt, zal het slachtoffer onder andere vergoed worden voor:

 • de schade aan derden door imagoschade en schending van het privéleven
 • de kosten voor het herstellen van informaticagegevens van derden

De reputatie van uw onderneming wordt aangetast op sociale media?

De dekking "E-reputation"

AXA komt met name tussen in:

 • de minnelijke procedure
 • opkuis en verdringing
 • bemiddelingskosten
 • actie via gerechtelijke weg tegen de aansprakelijke derde
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een cyberexpert nodig?

Bel AXA Assistance!

02/550.05.30

02/550.05.30

24/7 na een cyberaanval 

Slachtoffer van een cyberaanval? AXA Assistance brengt u 24u/24 in contact met een cyberexpert die (gemiddeld) binnen 4 uur oplossingen kan bieden. Indien uw schadegeval gedekt is, dient u enkel nog de schade aan te geven om beroep te doen op uw verzekering Cyber Protection.

Preventie
Weet u niet wie u moet contacteren om uw bedrijf beter te beschermen? AXA Assistance brengt u in contact met een cybersecurityexpert om uw beveiliging te verbeteren. De kosten verbonden aan deze audit zijn voor uw rekening.

Ook uw informaticamaterieel dekken?

.com is de ideale aanvulling op de verzekering cyber protection en dekt uw informaticamaterieel.

 • Heel brede basisdekking
 • Principe van "Blanket cover": u hoeft geen inventaris van uw materieel op te maken
 • Ik bepaalde omstandigheden dekking van het materieel in een onbemand voertuig
Meer weten over verzekering.com

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Talensia Cyber Protection afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, eigen risico’s en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • dekkingen Cyber Risks: ontbreken, niet up-dating, deactivering en niet-activering van een antivirus en/of firewall
 • dekking BA Cyber: opzettelijk veroorzaakte schade, herhaaldelijke schade door het niet nemen van maatregelen of ingevolge de uitbatingsmodaliteiten van de onderneming
 • dekking E-reputation: schadegeval dat betrekking heeft op een andere communicatiedrager dan via internet of via de pers in digitale vorm
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Talensia Cyber Protection werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as