Ga naar de hoofdinhoud
NL

Groepsverzekering

 • Gunstige (para)fiscaliteit
 • Aantrekkelijk aanbod in het kader van uw loonbeleid
 • Online beheer van uw contracten

Geef uw werknemers het extra pensioen dat ze verdienen!

Ontdek ons aanbod voor kmo’s en zelfstandige bedrijfsleiders

Essential for Life Plus

 • hybriditeit en flexibiliteit
 • toegezegde bijdragen beheerd als collectieve financiering
 • mogelijkheid om een vrije reserve te voorzien
 • een duurzame beleggingsaanpak

  Optioneel

 • overlijden
 • arbeidsongeschikheid

Essential for Life

 • een klassieke formule met gewaarborgde rentevoet (tak 21)
 • budgetbeheersing
 • een duurzame beleggingsaanpak

  Optioneel

 • overlijden
 • arbeidsongeschikheid

De voordelen van onze verzekeringen op fiscaal vlak​

Een groepsverzekering biedt de beste verhouding tussen de werkgeverskost en het netto voordeel van de werknemer.

Voor u

 • Voordeliger dan een loonsverhoging onderworpen aan hoge socialezekerheidsbijdragen
 • Aftrekbaarheid van de premies als beroepskosten met respect van de 80%-regel
 • Versterking van de relatie tussen u en uw medewerkers

Voor uw medewerkers

 • Extra spaarpot dankzij kapitalisatie van de stortingen
 • Verworven recht op de pensioenreserves
 • De pensioenuitkeringen worden beperkt belast (tussen de 10 en 20%) in functie van het tijdstip van betaling en de oorsprong van de storting (werkgever/personeelslid)
 • Mogelijkheid tot financiering van de aankoop, de bouw of de renovatie van een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte en in volle eigendom van uw medewerker door middel van een inpandgeving of een voorschot op polis.

Onze digitale tools

Voor u als werkgever

Via Dail Employee Benefits, ons online beveiligd platform, kan u onder meer de contractuele documenten raadplegen, evenals de huidige stand van uw betalingen, de premies, maar u kan ook een personeelslid toevoegen, de gegevens van een aangeslotene wijzigen, enz.

MELD U AAN

Voor uw medewerkers

Dankzij de MyAXA klantenzone, hebben uw medewerkers in één oogopslag toegang tot gedetailleerde info over hun groepsverzekering en de bijhorende documenten, ze ontdekken er onder andere hoeveel ze al gespaard hebben en welk kapitaal ze mogen verwachten eens op pensioen.

Een waaier aan aanvullende dekkingen

In het Employee Benefits aanbod, kan u ook aanvullende verzekeringen onderschrijven om een aantrekkelijker collectief verzekeringspakket voor uw medewerkers aan te bieden.

Hospitalisatie

Tegemoetkoming in de hospitalisatiekosten en zware ziekten.

Ambulante zorgen

Tegemoetkoming in de kosten voor raadplegingen bij een arts of tandarts, aankoop van geneesmiddelen, aanschaffen van tandprotheses of brilglazen, wat kan oplopen tot zeer hoge bedragen.

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Vragen?

De wettelijke en bovenwettelijke pensioenprestaties, uitgedrukt in jaarlijkse rente, mogen niet hoger zijn dan 80% van de laatste normale bruto bezoldiging en houden rekening met een normale duur van de beroepsactiviteit.

De vrije reserve is een collectieve reserve die wordt aangevuld door het rendement dat niet aan de aangeslotenen toegewezen is. De vrije reserve komt voor in de pensioentoezeggingen met ‘vaste bijdragen’.

Ze kan met name dienen voor de financiering van de wettelijke rendementswaarborg en om de aangeslotenen een bijkomend rendement uit te keren.

De manier waarop ze wordt aangevuld en gebruikt, wordt in het pensioenreglement uiteengezet.

Als je een loontrekkende bent
Wanneer je met pensioen gaat, moet je werkgever verscheidene inhoudingen toepassen op de uitkering van het aanvullend pensioenkapitaal:

Ten eerste worden de solidariteitsbijdrage van 2% en de RIZIV-inhouding van 3,55% ingehouden op het kapitaal (alleen als je de begunstigde bent, of in geval van overlijden je echtgenoot of echtgenote).

Opmerking: de solidariteitsbijdrage is 1% en niet 2%:

 • als de uitgekeerde sommen tussen 2 478,94 euro en 24 789,36 euro liggen
 • als de na overlijden uitgekeerde sommen tussen 2 478,94 euro en 74 368,06 euro liggen.

Vervolgens zal een belasting van 16,5 % (16,66 % met opcentiemen) worden geheven op het kapitaal als het wordt uitgekeerd op het ogenblik van je pensionering of, bij overlijden, aan je rechthebbenden. Als het kapitaal in andere omstandigheden wordt uitgekeerd, bedraagt de aanslagvoet 33% (33,31% met opcentiemen).

De werkgever moet een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 8,86% berekenen op het met de vanaf 01/01/1989 gestorte premies opgebouwde kapitaal. Deze bijdrage wordt aan de RSZ gestort.

In het geval van overlijden voor het pensioen, blijven de in het contract voorziene voordelen bij overlijden onderworpen aan successierechten voor de begunstigde.

Als je een zelfstandige bedrijfsleider bent
De inhoudingen zijn dezelfde als voor loontrekkenden, met uitzondering van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 8,86%. Het contract moet worden vereffend bij je pensionering of, in het geval van overlijden, aan je rechthebbenden.

Voor een loontrekkende

De werknemer die deel uitmaakt van de personeelscategorie waarvoor de werkgever een groepsverzekering heeft onderschreven en die aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, en de voormalige werknemer die huidige of uitgestelde rechten blijft genieten volgens het pensioenreglement.

Voor een zelfstandige bedrijfsleider

De bedrijfsleider met een groepsverzekering en de voormalige bedrijfsleider die huidige of uitgestelde rechten blijft genieten overeenkomstig het pensioenreglement.

In een groepsverzekering tak 21 waarborgt de verzekeraar een rentevoet op de gestorte premies. Dat rendement kan met een winstdeling worden aangevuld. De verzekeraar gaat een resultaatverbintenis aan.

In een groepsverzekering tak 23 is er geen door de verzekeraar gewaarborgde rentevoet en geen winstdeling. Die groepsverzekeringen worden immers belegd in beleggingsfondsen waarvan de waarde schommelt naargelang de evolutie van de financiële markten. De verzekeraar gaat een middelenverbintenis aan.

Interessant voor u

EBI Flash

Ontdek het laatste nieuws over employee benefits

Naam Datum Download
Naam
AXA Gezondheidsverzekering: nieuws over terugbetalingen en het gezondheidsplatform in een nieuw jasje
Datum
20/11/2023
Download
Naam
Rendement Main Fund 2022
Datum
13/06/2023
Download
Naam
Nieuwe wettelijke plafonds 2023
Datum
01/03/2023
Download
Naam
Coronavirus Q&A (update 22/04/2021)
Datum
22/04/2021
Download
Naam
Dail EB : een digitaal platform voor het beheer van uw groepsverzekering
Datum
01/07/2020
Download

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een groepsverzekering afsluit.

Elke verzekering heeft zijn eigen specifieke kenmerken. U vindt alle details in de brochures die verkrijgbaar zijn bij uw tussenpersoon, die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.