Ga naar de hoofdinhoud

Vrachtwagenverzekering

Optimale bescherming voor uw truckvloot en chauffeurs

Waarom een vrachtwagenverzekering?

Uw vrachtwagenvloot en uw chauffeurs zijn van essentieel belang voor het succes van uw onderneming. U wenst ze dus optimaal te beschermen. De verzekering Global Truck Insurance is een verzekerings- en bijstandspackage voor motorvoertuigen of getrokken voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton, bestemd voor het vervoer van zaken en voor de bemanning ervan.

Kies de opties die best bij jou passen

 • Extra assistance
 • Assistance on demand
 • Verzekering van de vervoerde koopwaar
 • Rechtsbijstand Legal Village
Meer details
Verzekering voor vrachtwagen

Voorbeelden

 • Een vrachtwagen rijdt niet meer na een ongeval. AXA Assistance sleept hem naar de dichtstbijzijnde garage en neemt de sleepkosten ten laste.
 • Tenlasteneming van de eventuele medische kosten van een ongeval in het buitenland.
 • Uw vrachtwagen loopt vast in de modder door de slechte weersomstandigheden. AXA Assistance stuurt een takelwagen om de vrachtwagen naar een begaanbaar terrein te slepen.

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Global Truck Insurance afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, eigen risico’s en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

In BA:

 • aansprakelijkheid van dief of heler
 • schade aan het verzekerde voertuig
 • schade niet veroorzaakt door het gebruik van het voertuig maar enkel te wijten aan vervoerde goederen of aan handelingen vereist voor dit vervoer
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dag ten laste blijft van de verzekerde). De eigen risico’s worden vermeld in de algemene en bijzondere voorwaarden

Bescherming van het voertuig:

 • schade aan vervoerde voorwerpen
 • schade door slecht laden, door gladde banden, motorbreuk of defecten

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Global Truck Insurance werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.  

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as