Ga naar de hoofdinhoud
Ongevallenverzekering voor bedrijfsleider Ongevallenverzekering voor bedrijfsleider

Verzekering ongevallen voor bedrijfsleiders

 • Vergoedt de gevolgen van een ongeval
 • Bij een ongeval dat zich voordoet in het beroeps- of privéleven
 • Bijstand 24/7

Op elk moment beschermd

Een ongeval kan uw leven ingrijpend veranderen ... daarom is het belangrijk dat u zichzelf, uw inkomsten en uw naasten beschermt door onze verzekering Patroon af te sluiten.

In een notendop

  De verzekering Patroon dekt de bedrijfsleider(s) tegen de gevolgen van een ongeval met letsels

 • dat zich voordoet tijdens het werk of in het privéleven
 • ook tijdens verplaatsingen met de motor
 • voor het merendeel van de beoefende sporten

  De verzekering Patroon dekt ook de personen die u occasioneel helpen

 • tegen de gevolgen van een ongeval met letsels dat zich voordoet tijdens het werk

Onze financiële tegemoetkoming

Voor bedrijfsleiders

In geval van medische en prothesekosten

Wij komen tegemoet in de medische en prothesekosten als gevolg van het ongeval waarvan u het slachtoffer was.

In geval van tijdelijke of blijvende ongeschiktheid

U krijgt een vergoeding binnen de contractuele grenzen.

Bij een ongeval met een overlijden tot gevolg

Wij komen tegemoet in de begrafeniskosten boven op het kapitaal dat aan de begunstigden wordt betaald.

Voor de personen die u occasioneel helpen

In geval van blijvende ongeschiktheid

Wij voorzien in een financiële vergoeding op forfaitaire basis.

Bij een ongeval met een overlijden tot gevolg

Wij voorzien in een kapitaal voor de begunstigden.

We zijn er om u te helpen

Wij bieden een bijstand die 24/7 bereikbaar is.

 • Crisiscel

  Wij richten een crisiscel op om uw klanten te verwittigen, oproepen te beantwoorden, nota te nemen van berichten en de problemen aan te pakken die zich zouden kunnen voordoen.

 • Psychologische bijstand

  Wij zorgen voor de organisatie en tenlasteneming van de psychologische bijstand voor u, uw collega's en uw familie (kinderen, echtgeno(o)t(e), samenwonende partner of ouders).

 • Repatriëring

  Wij organiseren uw repatriëring bij een ongeval in het buitenland of aangepast vervoer tussen uw verblijf- en werkplaats en voorzien in een tegemoetkoming in deze kosten.

Bel AXA Assistance op
0032 2 550 05 30
0032 2 550 05 30

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Hoe onderschrijft u uw verzekering online?

Telt uw onderneming maximum 10 personen, uzelf inbegrepen? Onderschrijf deze verzekering dan online in 3 stappen!

 1. Vul uw gegevens in

  Aan de hand van uw antwoorden stellen wij u dekkingen voor die beantwoorden aan uw behoeften.

 2. Bereken de prijs

  U ontvangt onmiddellijk een prijs.

 3. Bevestig en betaal

  Controleer uw aanvraag en bevestig de onderschrijving van de verzekering(en). U ontvangt uw contract(en) en uw betalingsuitnodiging snel nadien via e-mail.

Nog vragen?

De verzekering Patroon dekt uw inkomstenverlies bij overlijden en blijvende of tijdelijke ongeschiktheid alsook een onderdeel van uw medische kosten als gevolg van een ongeval in het privéleven of een ongeval in uw beroepsleven.

De hospitalisatieverzekering dekt specifiek de medische kosten in het kader van een hospitalisatie.

Opgelet! De verzekering Patroon dekt niet het inkomstenverlies veroorzaakt door een ziekte.

Interessant voor u 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Patroon afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • uitsluiting van professioneel beoefende sporten
 • uitsluiting van ongevallen die het gevolg zijn van opzet (maar personen die aan het opzet vreemd zijn, blijven verzekerd)
 • uitsluiting van ongevallen als gevolg van zelfmoord of zelfmoordpoging
 • dekkingsbeperking: de vergoedingen bij tijdelijke ongeschiktheid worden betaald vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid, voor zover de duur van de ongeschiktheid 7 opeenvolgende dagen overschrijdt vanaf de dag van het ongeval.

Alle details kan u terugvinden in de Algemene voorwaarden en de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekering Patroon werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.