Ga naar de hoofdinhoud

Ongevallen­verzekering voor bedrijfsleiders

Zelfstandigen en bedrijfsleiders dekken tegen de gevolgen van een ongeval.

Patroonsverzekering 24u/24 

Deze verzekering is bedoeld voor personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving, vooral zelfstandigen of bedrijfsleiders.

Dekkingen

 • Bescherming en bijstand overal ter wereld, 24 uur op 24. Tegen de gevolgen van een ongeval met letsels, ongeacht of het een beroeps- of een privéongeval betreft
 • Vergoeding binnen de grenzen van het contract bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid
 • Dekking van het merendeel van de sportactiviteiten die als amateur worden uitgeoefend, inclusief het besturen van luchtvaartuigen mits bijpremie
 • Bij overlijden, tussenkomst in de begrafeniskosten bovenop het kapitaal overlijden dat aan uw naaste familieleden wordt betaald

De diensten van AXA assistance de klok rond

 • De organisatie en tenlasteneming van een psychologische bijstand aan u en uw gezin (kinderen, echtgenoot of uw ouders)
 • De organisatie van uw repatriëring bij een ongeval in het buitenland of van een aangepast vervoer tussen uw verblijf- en werkplaats en een tegemoetkoming in deze kosten
 • Het oprichten van een crisiscel: uw klanten verwittigen, oproepen beantwoorden, nota nemen van berichten en de problemen aanpakken die zich zouden kunnen voordoen

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Talensia Patroon afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, eigen risico’s en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • sommige sportongevallen
 • de ongevallen die het gevolg zijn van opzet (maar verzekerden of rechthebbenden die aan het opzet vreemd zijn, blijven verzekerd)
 • zelfmoord(poging)
 • dekkingsbeperking: tijdelijke ongeschiktheid wordt vergoed vanaf een periode van ongeschiktheid van minimum 7 dagen
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Talensia Patroon werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as