Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering die met name de vrije beroepen, de adviseurs en de consultants dekt.

Waarom een verzekering BA Beroep?

Als u aansprakelijk wordt gesteld in geval van schade aan derden, kunnen de financiële gevolgen voor uw onderneming rampzalig zijn. De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de personen of ondernemingen die dienstverlening als hoofdactiviteit hebben.

In één oogopslag

 • Die aangepast is aan uw beroep
 • Die uitgebreid wordt tot de erfgenamen en rechthebbenden
 • Een gepersonaliseerde evaluatie van het risico

Dekkingen

Uw burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt bij schade veroorzaakt aan derden, inclusief uw klanten, als gevolg van ’aansprakelijkheidsverwekkende’ feiten die voortvloeien uit de uitoefening van uw beroepsactiviteit:

 • een vergissing, verzuim of nalatigheid tijdens uw beroepsactiviteit
 • het verlies, de beschadiging of de verdwijning van documenten van welke aard dan ook

De aangeboden dekkingen variëren naargelang het soort beroep en houden rekening met de wetgeving ter zake. Onze verzekeringen bieden de veiligheid die u nodig hebt om te ondernemen.

In detail

Voor wie?

 • medische en paramedische sector: geneesheren, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, psychologen…
 • vastgoed : vastgoedmakelaars…
 • juridisch : advocaten…
 • informatica : consultants, ontwikkelaars…
 • adviserende beroepen: boekhouders, fiscalisten, marketing- of communicatieconsultants…
 • freelance: vertalers, journalisten…

Is de verzekering BA Beroep verplicht?

De regionale wetgeving en het aantal verplichte verzekeringen varieert afhankelijk van de locatie van de activiteit. Deze verzekering echter is verplicht voor bepaalde gereglementeerde beroepen:

 • Bepaalde vrije beroepen (advocaten, architecten…)
 • Medische en paramedische beroepen

Voor de niet-gereglementeerde beroepen is deze verzekering niet verplicht, maar wordt ze vaak onderschreven.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor deze verzekeringsproduct:

 • opzettelijk veroorzaakte schade
 • herhaaldelijke schade met dezelfde oorsprong door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
 • schade door verrichtingen die vreemd zijn aan de verzekerde beroepsactiviteit zoals oprichtersaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid, …
 • eisen wegens betwisting van ereloon en kosten
 • bedrag van de schadevergoeding dat boven de vergoedingslimieten gaat (dekkingsbeperking)
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiches.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De producten Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en hebben een minimale duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as