Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering beroeps-aansprakelijkheid

 • Voor de vrije beroepen, dienstverleners
 • Verplicht voor bepaalde beroepen
 • Aangepast aan uw behoeften

Omdat vergissen menselijk is!

Een fout of professionele nalatigheid kan snel tot dramatische financiële gevolgen leiden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade berokkend aan derden bij de uitoefening van uw beroepsactiviteiten.

Deze verzekering echter is verplicht voor bepaalde gereglementeerde beroepen…

 • bepaalde vrije beroepen (consultants, belastingadviseurs, accountants, adviesbureau's, dierenartsen …)
 • medische en paramedische beroepen

Afhankelijk van de locatie van de activiteit varieert de regionale wetgeving en dus ook het aantal verplichte verzekeringen.

… en essentieel voor andere beroepen:

 • bouwactoren
 • vastgoedmakelaars
 • studiebureau's
 • deskundigen (bijvoorbeeld: bosbouwexpert, auto-expert, brandexpert ...)
 • dierenartsen
 • dienstverleners (consultants ...)
 • IT-dienstverleners

In een notendop

  Uw burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt

 • bij schade aan derden, met inbegrip van uw klanten
 • als u aansprakelijk bent ten gevolge van een vergissing, verzuim of nalatigheid of het verlies, de beschadiging of de verdwijning van documenten
 • voor feiten die zich voordoen tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteit

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid (para)medische sector

Valt u onder de medische, paramedische en zorgsector?
Ontdek de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld om uw activiteiten te dekken.

MEER WETEN

Nog vragen?

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dekt de schade aan derden als gevolg van feiten die verband houden met het dagelijkse leven van uw onderneming, terwijl de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid de intellectuele fouten dekt die verband houden met de uitoefening van een beroep.

Als u bijvoorbeeld als accountant koffie morst op de computer van uw klant, waardoor alle gegevens verloren gaan, dan valt dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating voor de veroorzaakte schade. Indien u daarentegen een professionele fout maakt in het beheer van de boekhouding van uw klant, dan kan u uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid inroepen.

Interessant voor u

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor deze verzekeringsproducten:

 • uitsluiting van opzettelijk veroorzaakte schade
 • uitsluiting van herhaaldelijke schade met dezelfde oorsprong door het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
 • uitsluiting van schade door verrichtingen die vreemd zijn aan de verzekerde beroepsactiviteit zoals oprichtersaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid, …
 • uitsluiting van eisen wegens betwisting van ereloon en kosten
 • dekkingsbeperking voor het bedrag van de schadevergoeding dat boven de vergoedingslimieten gaat

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en hebben een minimale duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.