NL

Wagenpark

Auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, tweewielers, bouwplaatstoestellen, speciale toestellen.

Een globale visie op het wagenpark

Alle polissen van de voertuigen worden gebundeld in één enkele overeenkomst met voor elk voertuigtype de bijzondere voorwaarden en de tarieven.

U kunt vragen om het geheel van uw voertuigen te beheren als u beschikt over minstens 10 voertuigen die verzekerbaar zijn in BA auto:

 • in eigendom of onder een contract van langetermijnhuur
 • ongeacht de categorie.

De voordelen van een wagenpark verzekering

Een tariefbenadering oop maat per voertuigtype

Dankzij de globale visie van het wagenpark geniet u van een concurrentiële tariefbenadering en van dekkingen op maat.

 • Keuze van de verzekerde waarden
 • Keuze van de afschrijving
 • Specifieke optie: Sistership-clausule

Vereenvoudigd beheer van uw wagenpark

 • Geen uitgifte van bijvoegsel in geval van toevoeging of verwijdering van een voertuig
 • Per voertuigtype:
  • één polisnummer
  • één kwitantie
  • één jaarlijkse afrekening

Duidelijk zicht op de kostprijs van de verzekeringen

Volledig transparant zicht op het gevraagde bedrag bij de toevoeging van een nieuw voerutuig:

 • vereenvoudigd tariefplan dankzij semi-forfaitaire premies, vaste vrijstelling,…
 • jaarlijkse, halfjaarlijkse of driemaandelijkse voorschotten, één keer per jaar geregulariseerd op basis van de voertuigen die effectief gedekt worden.
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een fleet auto verzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Het product fleet auto is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering worden onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.

Nuttige link: MiFiD regelgeving voor verzekeringen

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as
Brocom