Ga naar de hoofdinhoud

Wagenpark

Auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, tweewielers, bouwplaatstoestellen, speciale toestellen.

Een globale visie op het wagenpark

Alle polissen van de voertuigen worden gebundeld in één enkele overeenkomst met voor elk voertuigtype de bijzondere voorwaarden en de tarieven.

U kunt vragen om het geheel van uw voertuigen te beheren als u beschikt over minstens 10 voertuigen die verzekerbaar zijn in BA auto:

 • in eigendom of onder een contract van langetermijnhuur
 • ongeacht de categorie.

De voordelen van een wagenpark verzekering

Een tariefbenadering oop maat per voertuigtype

Dankzij de globale visie van het wagenpark geniet u van een concurrentiële tariefbenadering en van dekkingen op maat.

 • Keuze van de verzekerde waarden
 • Keuze van de afschrijving
 • Specifieke optie: Sistership-clausule

Vereenvoudigd beheer van uw wagenpark

 • Geen uitgifte van bijvoegsel in geval van toevoeging of verwijdering van een voertuig
 • Per voertuigtype:
  • één polisnummer
  • één kwitantie
  • één jaarlijkse afrekening

Duidelijk zicht op de kostprijs van de verzekeringen

Volledig transparant zicht op het gevraagde bedrag bij de toevoeging van een nieuw voerutuig:

 • vereenvoudigd tariefplan dankzij semi-forfaitaire premies, vaste vrijstelling,…
 • jaarlijkse, halfjaarlijkse of driemaandelijkse voorschotten, één keer per jaar geregulariseerd op basis van de voertuigen die effectief gedekt worden.
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Comfort Auto Fleet verzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder. Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig. Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
  • ...
 • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Comfort Auto Fleet werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as