Ga naar de hoofdinhoud
Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid

 • Wettelijk verplicht voor bepaalde werven
 • Bestemd voor dienstverleners in de bouwsector
 • Oplossing aangepast aan uw behoeften

Beheer uw werven met een gerust hart​

Dankzij het vereenvoudigde beheer van onze verzekering Tienjarige Burgelijke Aansprakelijkheid kan u zich concentreren op uw werk en uw klanten de gemoedsrust bieden die zij verdienen. 

Voor wie is deze verzekering?

Deze verzekering is verplicht voor alle dienstverleners in de bouwsector voor renovatie-of bouwwerkzaamheden van woningen en waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is.

Is deze wettelijke verplichting niet geldig voor u? Aarzel niet om onze verzekering Tienjarige Burgelijke Aansprakelijkheid alsnog te onderschrijven om uw werven te beschermen en in alle gemoedsrust te werken.

In een notendop

De aansprakelijkheid van uw onderneming is gedekt

 • wanneer het beperkt is tot de soliditeit, de stabiliteit en/of de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw van het verzekerde bouwwerk
 • in geval van schade veroorzaakt aan de bouwheer
 • over een periode van 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken

Bijkomende gedekte dekkingen en verzekering

 • de schade aan het bestaand bouwwerk
 • de afwerking
 • de verzekering Rechtsbijstand

Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheids Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheids

Oplossing aangepast aan uw behoeften

Dankzij onze verzekering Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • u kiest voor de oplossing die u het beste past
  de abonnementsformule (voor al uw bouwwerken en onderaannemers) of de formule per werf (voor een bepaalde werf en de onderaannemers die op deze werf werken)
 • u profiteert van tarieven gebaseerd op uw activiteit
  de tarieven en premies zijn gebaseerd op uw activiteit en de premie wordt bepaald op basis van de schatting van het totale bedrag van de bestekken die aan de aangegeven werf/werven gelinkt zijn
 • u hebt de mogelijkheid om uw premie gratis te splitsen
  driemaandselijke, halfjaarlijkse of jaarlijkse betaling
 • u ontvangt uw verzekeringsattesten
  snel en online via uw makelaar
 • uw premie wordt geregulariseerd
  voor de abonnementsformules stellen wij een afrekening op aan het eind van het jaar onder aftrek van het bedrag van de ontvangen voorschotten op basis van de aangegeven werven
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • uitsluiting van opzettelijk veroorzaakte schade
 • uitsluiting van schade ingevolge lichamelijke letsels
 • uitsluiting van zichtbare schade of door de verzekerde gekend op het moment van voorlopige oplevering
 • uitsluiting van schade lager dan 2 500 euro (dit bedrag is gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex de index voor het eerste semester van 2007 (met name 648))
 • dekkingsbeperking: schade waarvoor het bedrag van de schadevergoeding hoger is dan de vergoedingsbeperking voorzien in de Bijzondere Voorwaarden

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en in de productfiche. 

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekering Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van minimaal 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.