Ga naar de hoofdinhoud

Verzekeringen brand en diefstal 

Bescherming van uw gebouwen en de inhoud ervan, ongeacht of u eigenaar of huurder bent.

Waarom een verzekering brand en diefstal voor uw onderneming?

De brandverzekering is een essentiële verzekering voor uw onderneming. Ze vergoedt de schade veroorzaakt door brand, ontploffingen, storm... Als eigenaar wordt u vergoed voor alle schade veroorzaakt aan uw gebouw. Als u huurder of bewoner van het gebouw bent, dekken wij uw huurdersaansprakelijkheid. In beide gevallen kunt u uw brandverzekering nog aanvullen met een diefstalverzekering.

Dekkingen

 • Dekking van schade door storm, hagel en sneeuw-of ijsdruk
 • Dekking van schade, vandalisme en kwaad opzet 
 • Dekking van schade veroorzaakt door het wegstromen van water uit huishoudtoestellen of sanitaire installaties
 • Tijdelijke dekking op het oude en het nieuwe adres wanneer u verhuist

Opties

 • Diefstal en vandalisme
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Rechtsbijstand
Meer details

Brandverzekering in geval van brand? En meer!

U bent ook gedekt tegen

 • Brand en gelijkgestelde gevaren
 • Aanslagen, arbeidsconflicten
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw (bijvoorbeeld: een dakpan valt naar beneden en verwondt een voorbijganger)
 • Schade veroorzaakt door een natuurramp of door water en minerale oliën
 • Schade veroorzaakt door een temperatuurwijziging aan de koopwaar en de voedingsmiddelen voor privégebruik
 • Het breken van kunstglaswerk, vensters, uithangborden en reclamepanelen
 • Schade aan thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen
 • Schade veroorzaakt door storm of hagel aan zonnetenten, luifels en zonneluifels
 • Schade veroorzaakt door de inwerking van elektriciteit
 • Schade veroorzaakt aan materieel en koopwaar gebruikt in het kader van een beurs of een tentoonstelling in een land van de EU

Schadegeval?

Bent u het slachtoffer van een schadegeval?
AXA vergoedt u niet alleen, wij helpen u ook!

Tussenkomsten na een schadegeval

Wij komen tussen in de:

 • kosten voor de redding, opruiming, afbraak, bewaring en opslag van de geredde goederen
 • kosten gebonden aan de dekkingen waterschade, schade door minerale oliën, inwerking van elektriciteit en glasbreuk
 • kosten gebonden aan de heraanleg van de tuin en kosten voor voorlopige logies
 • expertisekosten, gebruiksderving van onroerend goed
 • verhaal van huurders of bewoners
 • verhaal van derden
 • begrafeniskosten

Eerste hulp bij brandschade

AXA Assistance biedt u oplossingen aan om uw activiteit in elk geval voort te zetten:

 • de organisatie en de tenlasteneming van uw repatriëring, met de trein of het vliegtuig, als u in het buitenland verblijft
 • de redding, de reiniging, de opslag en de bewaring van uw beschadigde goederen
 • het zoeken van lokalen en materieel, zodat uw onderneming kan blijven werken
 • het sturen van een door Axa Assistance aangestelde hersteller voor de dringende herstellingen

Eerste hulp bij diefstal of poging tot diefstal

AXA Assistance is er om u te helpen.

Wij komen tussen in :

 • de redding, opslag, bewaring en reiniging van de beschadigde goederen
 • de voorlopige afdichting van het verzekerde gebouw
 • de bewaking van de lokalen en de beschadigde goederen
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Talensia Brand Eenvoudige Risico’s en Talensia Diefstal & Vandalisme Eenvoudige Risico’s afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • schadegeval waarvan de oorzaak, ontdekt bij een vorig schadegeval, niet werd opgeheven
 • schadegeval als gevolg van ontploffing van springstoffen wanneer de aanwezigheid ervan de verzekerde bekend had moeten zijn
 • geen dekking voor een bouwvallig of voor afbraak bestemd gebouw
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. . Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De producten Talensia Brand Eenvoudige Risico’s en Talensia Diefstal & Vandalisme Eenvoudige Risico’s werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en hebben een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as