Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering Full Machinery & .Com

 • dekking van het vaste, draagbare en/of mobiele materieel
 • dekking tegen alle stoffelijke schade en diefstal
 • dekking van de extra kosten

Goed uitgerust, goed verzekerd!

Bescherm uw investeringen en de goede werking van uw onderneming door uw materieel te beschermen tegen diefstal en alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade.

In een notendop

Dekkingen

 • Alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Aanvullende dekkingen automatisch toegekend
 • Extra kosten die worden opgelopen tijdens een gedekt schadegeval

Optie

 • Bedrijfsschade
Meer details

Verzekering Cyber protection

Een ideale aanvulling op de verzekering Full Machinery & .Com is de verzekering Cyber protection die uw cyberrisico's dekt.

 • Eén enkele verzekering met 6 dekkingen
 • Geen voorafgaande audit
 • Ideale aanvulling op de verzekering .com
Meer weten over onze verzekering cyber protection

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons de verzekeringen Full Machinery & .Com en Bedrijfsschade Full Machinery & .Com afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, eigen risico’s en uitsluitingen.

De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

Voor Full Machinery & .Com:

 • uitsluiting van een schadegeval veroorzaakt door een computervirus of malware

 • uitsluiting van schade aan de regelmatig te vervangen elementen voor schade bij afwezigheid van enige andere stoffelijke schade

 • uitsluiting van stoffelijke schade van esthetische aard

 • uitsluiting van de kosten als gevolg van verbetering van het materieel, een slechte programmering, wijziging van gegevens/programma's en vertraging in de herstelling

 • beperking van dekking voor schade waarvan het bedrag kleiner is dan of gelijk is aan het bedrag van het eigen risico (het bedrag dat ten laste van de verzekerde blijft)

 • ...


Voor Bedrijfsschade Full Machinery & .Com:

 • uitsluiting van de bedrijfsschade die voortvloeit uit schadegevallen die niet gedekt zijn in het kader van de verzekering Full Machinery & .Com

 • uitsluiting van de bedrijfsschade die het gevolg is van het verlies of de wijziging van gegevens of programma's, de gevolgen van een computervirus of malware

 • dekkingsbeperking voor schade waarvan het bedrag kleiner is dan of gelijk is aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste van de verzekerde blijft)

 • ...


Alle details kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden en in de productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Full Machinery & .Com en Bedrijfsschade Full Machinery & . Com werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgische recht en hebben een minimale duurtijd van 1 jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as