Ga naar de hoofdinhoud
NL

Verzekering beroeps-aansprakelijkheid (para)medische

 • Specifiek voor de medische, paramedische en zorgsector
 • Verplicht voor bepaalde beroepen
 • Aangepast aan uw behoeften

Voor anderen en voor uzelf zorgen

Op het vlak van persoonsverzorging is geen enkele arts vrij van een menselijke fout.​  De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (para)medische sector vergoedt de schade berokkend aan derden bij de uitoefening van uw beroepsactiviteiten.

Voor wie is deze verzekering?

Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om mensen in de medische, paramedische en zorgsector te dekken.

Voorbeelden van activiteiten:

 • huisartsen
 • tandartsen
 • kinesisten
 • verpleegsters
 • psychologen
 • diëtisten

In een notendop

  Uw burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt

 • bij lichamelijke en materiële schade aan derden, inclusief uw patiënten
 • als u aansprakelijk bent ten gevolge van een vergissing, verzuim of nalatigheid
 • voor feiten die zich voordoen tijdens de uitoefening van de verzekerde beroepsactiviteit

Het risiconiveau wordt beoordeeld naargelang de activiteit. De aangeboden dekkingen zijn aangepast aan het soort beroep, rekening houdend met de geldende wetgeving.

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Is uw bedrijf minder
dan 2 jaar oud?

Dan kan u deze verzekering combineren met andere verzekeringen voor professionelen die aan uw behoeften beantwoorden.

Stel uw pakket samen

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een BA beroep (para)medische afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • uitsluiting van opzettelijk veroorzaakte schade
 • uitsluiting van schade die te wijten is aan niet-inachtneming van veiligheidsnormen en veiligheidsreglementen met betrekking tot uw beroepsactiviteit, of schade door gevaarlijke behandelingstechnieken waarvoor algemeen aanvaarde alternatieven bestaan
 • uitsluiting van schade wegens het uitvoeren van experimenten

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de productfiche.

Lees deze zeker vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekering BA beroep (para)medische werd ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.