Ga naar de hoofdinhoud

Talensia BA beroep (para)medische 

Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van artsen en andere dienstverleners van de medische, paramedische en zorgsector tijdens de uitoefening van hun beroep.

Waarom een BA beroep (para)medische?

De verzekering BA beroep (para)medische sector dekt de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen voor de letselschade en zaakschade veroorzaakt aan derden, met inbegrip van patiënten, ten gevolge van vergissingen, verzuim of nalatigheden tijdens de uitoefening van de verzekerde beroepsactiviteit.

De verzekering kan worden aangevuld met een rechtsbijstandsverzekering.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

  • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
  • Opmaken van een offerte
  • Hulp bij schade
  • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Talensia BA beroep (para)medische afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

  • opzettelijk veroorzaakte schade
  • schade die te wijten is aan niet-inachtneming van veiligheidsnormen en -reglementen met betrekking tot uw beroepsactiviteit, of schade door gevaarlijke behandelingstechnieken waarvoor betere alternatieven bestaan
  • schade wegens het uitvoeren van proefnemingen
  • schade die u zelf herstelt (dekkingsbeperking)
  • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De producten Talensia BA beroep (para)medische zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.

Nuttige link: MiFiD regelgeving voor verzekeringen

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as