Ga naar de hoofdinhoud
AXA Talensia_operation_after_delivery AXA Talensia_operation_after_delivery

Verzekeringen BA uitbating en na levering

 • Dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming
 • In geval van schade veroorzaakt aan derden
 • In het kader van uw aangegeven activiteiten

Bescherm uw onderneming

Een schade is snel gebeurd, daarom is de bescherming van het patrimonium van uw onderneming meer dan essentieel. Sluit daarvoor onze verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en Na Levering af. 

Begin met  Begin met 

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating

De aansprakelijkheid van uw onderneming is gedekt in geval van schade veroorzaakt

 • aan derden
 • tijdens de uitbating van uw onderneming
 • in de onderneming en daarbuiten

Facultatieve opties

 • goederen die toevertrouwd zijn om eraan te werken
 • (al dan niet toevertrouwd) gereedschap
 • gehuurde goederen
 • onderaannemers...
vul aan met vul aan met

Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering 

De aansprakelijkheid van uw onderneming is gedekt in geval van schade veroorzaakt

 • aan derden
 • door producten en goederen na levering ervan
 • of door werken na uitvoering ervan

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Hoe onderschrijft u uw verzekering online?

Telt uw onderneming maximum 10 personen, uzelf inbegrepen? Onderschrijf deze verzekering dan online in 3 stappen!

 1. Vul uw gegevens in

  Aan de hand van uw antwoorden stellen wij u dekkingen voor die beantwoorden aan uw behoeften.

 2. Bereken de prijs

  U ontvangt onmiddellijk een prijs.

 3. Bevestig en betaal

  Controleer uw aanvraag en bevestig de onderschrijving van de verzekering(en). U ontvangt uw contract(en) en uw betalingsuitnodiging snel nadien via e-mail.

Nog vragen?

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dekt de schade aan derden als gevolg van feiten die verband houden met het dagelijkse leven van uw onderneming, terwijl de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid de intellectuele fouten dekt die verband houden met de uitoefening van een beroep.

Als u bijvoorbeeld als accountant koffie morst op de computer van uw klant, waardoor alle gegevens verloren gaan, dan valt dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating voor de veroorzaakte schade. Indien u daarentegen een professionele fout maakt in het beheer van de boekhouding van uw klant, dan kan u uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid inroepen.

Over het algemeen is de BA Uitbating niet verplicht, op enkele specifieke activiteiten na. Daarom is het ten zeerste aanbevolen om er een af te sluiten, want statistisch gezien is het risico om schade te berokkenen aan derden bijzonder hoog. Schadekosten kunnen soms hoog oplopen en het vermogen van de onderneming en de voortzetting van uw activiteiten in gevaar brengen.

Neen, ze hangt volledig af van de voorafgaande sluiting van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating (BA Uitbating). De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid na levering is een ideale aanvulling op de BA Uitbating. De BA Uitbating dekt de schade die tijdens de activiteiten wordt veroorzaakt, terwijl de BA na levering de schade dekt die zich voordoet na levering of na uitvoering van de werken. Daarom is het de tweede grootste verzekering afgesloten in het kader van bedrijfsaansprakelijkheid.

Interessant voor u

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons de verzekeringen BA Uitbating en BA Na Levering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor deze verzekeringsproducten:

 • uitsluiting van opzettelijk veroorzaakte schade
 • uitsluiting van schade ten gevolge van oorlog, een aanslag of een arbeidsconflict en van alle gewelddaden met collectief drijfveer, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag
 • voor BA Uitbating: uitsluiting van herhaaldelijke schade met dezelfde oorsprong wegens het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
 • voor BA Na Levering: uitsluiting van schade veroorzaakt door het niet onderwerpen van de goederen of producten aan voldoende voorafgaande proeven en controles, rekening houdend met de op het technische en wetenschappelijke vlak verworven kennis
 • dekkingsbeperking: schade die u zelf herstelt

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en in de productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekeringen BA Uitbating en BA Na Levering werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en hebben een minimale duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.